1. Vacatures
 2. Pandion Partners
 3. 3 Leden Raad van Toezicht voor Sonneburgh

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

3 Leden Raad van Toezicht voor Sonneburgh

7 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

U hebt affiniteit met ouderenzorg en u hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. U voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij u kritisch bent op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en uw controlerende rol op afstand. Naast uw integrale verantwoordelijkheid wordt er expertise verwacht vanuit uw specifieke aandachtsgebied.
U heeft een academisch werk- en denkniveau. U beschikt over kennis van, inzicht in en begrip van de actualiteit binnen de zorgsector. U beschikt over een breed netwerk en u kunt in teamverband werken. Wij zijn op zoek naar leden die zich herkennen in de protestants-christelijke identiteit van de organisatie, die onderschrijven, en in hun persoonlijk leven uitdragen en invulling geven.

Aanleiding vacatures

Op dit moment zijn er drie vacatures in de Raad van Toezicht die om verschillende redenen zijn ontstaan, door een combinatie van regulier aftreden in verband met het verstrijken van de maximaletermijn, vervroegd aftreden, en een vacature die reeds langere tijd niet was ingevuld.

Functie-eisen

Kwaliteiten en competenties

Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, strategisch inzicht en helikopterview;
Uitstekende analytische capaciteiten en het vermogen tot oordeelsvorming;Het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor de bestuurder en om het totale beleid van Sonneburgh en het functioneren van de bestuurder te kunnen toetsen en beoordelen;
Gevoel voor rolzuiverheid en een scherp inzicht in de rolverdeling tussen Raad van Toezicht en Bestuurder;
In staat zijn om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, crisisbestendig zijn, en bereid en in staat tot concessies, consensus en teamvorming;
Integriteit en onafhankelijkheid, beschikbaar, en geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
Affiniteit met de doelstelling en de functie van Sonneburgh;
Inzicht in en visie op een veranderende organisatie;
Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar minimaal één lid met affiniteit met de regio en grootstedelijke dynamiek en verhoudingen;
Proactiviteit en teamspeler, reflecterend vermogen op eigen rol, positie en gedrag.

Portefeuille Ondernemerschap en innovatie:

 • Visie op en bij voorkeur ervaring in ondernemerschap;

 • Lange termijn visie met oog voor doelstellingen op korte termijn;

 • Affiniteit met en kennis van innovatie, technologie en big data.

Portefeuille Kwaliteit en Veiligheid:

 • Kennis van en ervaring als specialist of professional in de zorg;

 • Academisch/wetenschappelijke achtergrond is een pré;

 • Kennis van kwaliteit van zorg en de beoordeling daarvan en in staat zijn om vanuit de toezichthoudende rol om te gaan met specifieke dilemma’s.

Portefeuille Identiteit (benoeming op voordracht van de Cliëntenraad):

 • Ervaring als geestelijke;

 • Beschikt over een antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen en is in staat deze (ethisch) te duiden vanuit de identiteit van de organisatie;

 • Visie op de identiteit van de organisatie in relatie tot doelgroepen en arbeidsmarktproblematiek.

Bedrijfsomschrijving

Organisatie

Hervormde Stichting Sonneburgh te Rotterdam, biedt op drie locaties zorg- en dienstverlening aan ouderen met een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Kenmerkend is de combinatie van service-/aanleunwoningen, appartementen voor bewoners met een lichtere zorgvraag en verpleeghuisplaatsen. Sonneburgh heeft een sterke eigen positie in de regio. De als warm en betrokken ervaren zorg wordt verleend vanuit een protestants-christelijke levenshouding. De cultuur in de organisatie is open en informeel en wordt gekenmerkt door: samenwerking, wederzijds respect, vertrouwen en identiteit. De organisatie wordt geleid door één bestuurder. Het toezicht is in handen van de Raad van Toezicht. Binnen Sonneburgh zijn ongeveer 275 medewerkers werkzaam. De omzet bedraagt ongeveer €25 miljoen. Zie voor meer informatie: www.sonneburgh.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht neemt de Zorgbrede Governancecode (2017) als uitgangspunt in haar functioneren. De Raad oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt de Raad op als werkgever van de bestuurder en als toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken. Belangrijke thema’s zijn: de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de kwaliteit van de geleverde zorg, de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de zorgorganisatie, het financiële verslaggevingsproces, vaststelling jaarrekening, goedkeuren begroting en de naleving van de wet- en regelgeving. Daarnaast zijn voor Sonneburgh ondernemerschap, innovatie, technologische ontwikkelingen en identiteit belangrijke items op de agenda van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De samenstelling is gericht op een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid die de Raad in staat stelt om aan haar taak en verplichtingen te voldoen. De Raad van Toezicht vergadert regulier ongeveer 7 keer per jaar (zeswekelijks, m.u.v de zomermaanden). De Raad van Toezicht is zich bewust van de integrale verantwoordelijkheid, maar onderscheidt daarnaast de volgende portefeuilles:

 • Financiële en juridische deskundigheid;

 • Ondernemerschap en Innovatie

 • Kwaliteit en Veiligheid

 • Identiteit

 • Algemene zaken