Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Manager HRM (REACTIETERMIJN VERSTREKEN!)

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Schiedam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

Argos Zorggroep is gespecialiseerd in zorg voor ouderen. Bij Argos Zorggroep werken ca. 2200 mensen en realiseert een omzet van 125 miljoen euro. De organisatie telt twaalf huizen voor verzorging, verpleging en revalidatie in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon. In deze gemeenten wordt ook thuiszorg geboden. Argos heeft ten behoeve van de aansturing van de zorg en dienstverlening aan cliënten haar verzorgingsgebied in vijf regio’s (Hoogvliet, Albrandswaard & Nissewaard, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) verdeeld die worden geleid door een regiomanager. De organisatie ontwikkelt zich naar een model waarbij de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwalitatieve zorg en individuele aandacht aan de cliënten heel dicht bij de betrokken medewerkers komt te liggen. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de ontkoppeling van zorg- en organisatieprocessen. Binnenkort zullen ook de thuiszorgactiviteiten in de regio’s worden ondergebracht. Argos Zorggroep heeft een dienst Expertise en Behandeling (E&B), waar alle medische en paramedische functies in georganiseerd zijn. Alle organisatieonderdelen worden ondersteund door centrale ondersteunende diensten: de afdeling Cliënt & Innovatie (o.a. de toe- en instroom van cliënten en toewijzing naar regio’s en bijbehorende locaties), Financieel-Economische Zaken, Facilitair & Vastgoed en HRM.

Kern van de functie
De HR manager legt direct verantwoording af aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het managementteam dat uit tien managers bestaat. De HR manager stuurt rechtstreeks de (sr) HR adviseurs aan en indirect de Argos Academy, de personeelsadministratie en de salarisadministratie. In totaal bestaat het HR team uit 16 personen. Van de manager wordt verwacht dat deze integraal meedenkt en een regierol oppakt. Het uitgangspunt is dat HR vanuit de eigen expertise een bijdrage levert aan de realisatie van de strategische ambities van Argos Zorggroep. HR staat naast de zorg en denkt vanaf het begin constructief mee over ontwikkelrichtingen en adviseert in verandertrajecten en projecten. De landelijke en regionale ontwikkelingen beïnvloeden de strategische keuzes. HR is goed op de hoogte van deze ontwikkeling en organisatorische implicaties ervan en anticipeert daarop door het ontwikkelen en uitrollen van tactisch en operationeel beleid. Dit strategisch personeelsbeleid is een belangrijk thema gezien de actuele ontwikkelingen in de zorg. De HR manager pakt een rol als sparringpartner van MT leden en het bestuur. De organisatie is volop in ontwikkeling en er spelen diverse projecten op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld projecten rondom de afbouw van een aantal locaties en het uitrollen van business cases rondom vernieuwingen en veranderingen in de dienstverlening. Daarbij heeft het management sterke behoefte aan een partner die vanuit de HR expertise de gewenste ontwikkelingen steunt en mede mogelijk maakt. De afdeling is in ontwikkeling naar een professionele HR afdeling waarbij de HR adviseurs als business partners adviseren en meedenken met de zorg. De invoering van een personeelsinformatiesysteem, de complexiteit en van de arbeidsmarkt, talentontwikkeling binnen de organisatie (Argos Academy), flexwerk, verzuim en roosterproblematiek zijn voorbeelden van de uitdagingen waar de HRM afdeling voor staat. De HR manager fungeert als inspirator en coach met heldere koers waardoor medewerkers in hun kracht staan en hun talenten benutten. Vanzelfsprekend werkt de HR manager nauw samen met de manager die voor de Argos Academy verantwoordelijk is voor de scholing, training en ontwikkeling van alle Argos medewerkers.

Plaats in de organisatie
De HR managers is mede verantwoordelijk voor de performance van Argos Zorggroep en legt direct verantwoording af aan de bestuurder. Hij of zij geeft direct leiding aan de HR adviseurs en indirect leiding aan de medewerkers van de personeels- en salarisadministratie en de Argos Academy. Met de regiomanagers en andere managers van de ondersteunende afdelingen bestaat een gelijkwaardige en professionele samenwerkingsrelatie. De HR manager maakt onderdeel uit van het centraal managementteam (CMT) van de organisatie. De werkwaarden Argos Zorggroep zijn deskundig, verbindend, vindingrijk, kleurrijk en liefdevol. De HR manager werkt vanuit deze werkwaarden en draagt deze ook uit.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ontwikkeling van een organisatiebreed HR beleid dat de het primaire zorgproces faciliteert en de organisatie in staat stelt de strategische ambities te realiseren.

 • Up-to date met en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen, zorg trends en veranderingen in wet- en regelgeving en ontwikkelt hierop vertaalt modern en uitvoerbaar HR beleid of past beleid aan waar nodig.

 • Is sparringpartner voor het bestuur en management en adviseert hen vanuit het HR perspectief. Heeft hierbij een oplossingsgerichte houding.

 • Heeft informeel contact met de centrale ondernemingsraad en adviseert bestuur en management m.b.t. de WOR.

 • Is mede verantwoordelijk voor en levert een bijdrage aan een constructieve en professionele samenwerking met andere lijn- en stafmanagers.

 • Geeft vanuit een heldere visie en ambitie op inspirerende wijze sturing en coaching aan de professionals binnen de afdeling HR.

 • Coördineert de werkzaamheden binnen de afdeling.

De HR manager speelt een cruciale rol binnen Argos Zorggroep. De HR manager is een stevige strategische gesprekspartner voor het bestuur en geeft opbouwende adviezen m.b.t. het realiseren van de strategisch keuzes. Daarnaast is de HR manager is een verbinder die met energie en kennis van zaken lijn- en stafmanagers in staat stelt om met alle medewerker de organisatiedoelen te realiseren. Ook is er een belangrijke rol voor de HR manager in de verdere professionalisering van de HR afdeling om ook in de toekomst een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan alle genoemde HR uitdagingen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.

 • Kennis en ervaring op het gebied van Human Resources Management.

 • Meerdere jaren ervaring beleidsontwikkeling op het vakgebied.

 • Meerdere jaren leidinggevende ervaring.

 • Kennis en ervaring met de zorgsector is een pré.

 • Kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen en managementtechnieken.

 • Kennis van projectmanagement.

 • Bekend met actuele ontwikkelingen op het vakgebied en in de sector.

 • Visie op organisatieontwikkeling en strategisch HR beleid.

 • Affiniteit met de beschreven ontwikkelingen binnen Argos Zorggroep.

Vaardigheden

 • Conceptueel en analytisch sterk.

 • Communicatief sterk (mondeling én schriftelijk).

 • Sociaal vaardig: vindt gemakkelijk aansluiting bij alle lagen in de organisatie.

 • Mentaal flexibel: schakelt gemakkelijk tussen de grote diversiteit en complexiteit van de verschillende thema's.

 • Kritisch én oplossingsgericht; heeft een kritische houding en onderzoekt de risico's van de gekozen richting maar gaat altijd constructief op zoek naar mogelijkheden om zaken te realiseren.

 • Ambitie: is gedreven om HR een stevige positie binnen de organisatie te laten verwerven.

Aanbod

Argos Zorggroep biedt een uitdagende functie als HR Manager met verantwoordelijkheid en samenwerking in een professioneel team in een energieke organisatie in ontwikkeling. Beloning is conform de CAO VVT (FWG 75) vastgesteld op maximaal € 7.568,- op basis van een fulltime (36 uur) dienstverband. Voorts biedt Argos Zorggroep goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Aanvankelijke aanstelling is voor 1 jaar. Daarna volgt bij goed functioneren een aanstelling voor onbepaalde duur. Informatie.

Procedure

Argos Zorggroep wordt in deze procedure begeleid door Paumen Executive Search. Voor vragen over de vacature en/of de procedure kunt u contact opnemen met drs. Victor C. Paumen, 071-8896189 of via info@paumensearch.nl. Solliciteren kan tot 21 oktober 2017 op www.paumensearch.nl/vacatures. Een individueel assessmentprogramma kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Voor meer informatie: www.argoszorggroep.nl