1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Perspectief Zutphen zoekt een Lid Raad van Toezicht met financiële achtergrond.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Nieuwstad, Zutphen, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Perspectief Zutphen is er voor alle inwoners van de gemeente Zutphen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. De Sociale Wijkteams ondersteunen mensen in een kwetsbare situatie in de eigen wijk. De ondersteuning is gericht op het, samen met het netwerk, zo snel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Wij gaan uit van de talenten van mensen. Via de Vrijwilligerscentrale en Buurtservice kunnen mensen ook hun talenten inzetten voor anderen en zichzelf verder ontwikkelen. Wij werken vanuit de kernwaarden sociaal, inspirerend, ondernemend en verbindend. Zie voor meer informatie www.perspectiefzutphen.nl of kijk voor een filmpje over de werkwijze van Perspectief op https://youtu.be/hPMPdqqBVbk.

Conform het rooster van aftreden zoekt Perspectief Zutphen per 1 juni 2018 een:

Lid Raad van Toezicht
met financiële achtergrond

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op de besturing van de organisatie en de algemene zaken binnen de stichting. Er wordt gewerkt naar de richtlijnen van de Governance-code Maatschappelijk Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Er wordt zes keer per jaar vergaderd met daarnaast werkzaamheden in kleiner verband, zoals werkbezoeken, gesprek met de Ondernemingsraad e.d. De RvT bestaat uit vijf leden. Elk lid brengt zijn eigen specifieke kennis mee, samen hebben zij kennis van zorg en welzijn, bedrijfsvoering, wet- en regelgeving en organisatieontwikkeling. Voor een zo complementair mogelijke samenstelling van de Raad van Toezicht wordt nu gezocht naar een lid dat kennis en ervaring heeft met financieel-economisch vraagstukken en bedrijfsvoering en met aandacht voor de consequenties en risico’s voor de organisatie.

Het nieuwe lid vormt samen met de directeur-bestuurder en controller de financiële commissie van de RvT, t.b.v. de beoordeling van de financiële voortgang/situatie, via jaarrekening, begroting en accountantsrapportage(s). Het nieuwe lid voelt zich verbonden met de organisatie en is betrokken bij wat er op hooflijnen binnen en buiten de organisatie speelt, zonder de bestuurlijke afstand te verliezen.

Functie-eisen

De kandidaat die we zoeken:
 • heeft strategisch inzicht, helikopterview en kan integratief denken;
 • is integer, analytisch en heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft inzicht in en kennis van financiën en volgt de interne voortgang van de planning-en-controlcyclus;
 • is in staat om financiële vraagstukken te interpreteren vanuit het perspectief van het organisatiebeleid en de organisatiedoelen;
 • is in staat de balans, exploitatierekening, begroting en kengetallen te interpreteren;
 • kennis en ervaring met welzijnsfinanciering een pre is;
 • ervaring met toezicht houden is een pre
 • is primair gedreven door betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen;
 • woont in de gemeente Zutphen of directe nabijheid en weet wat er bestuurlijk en politiek speelt binnen de gemeente Zutphen;
 • heeft geen belangen of relaties die onverenigbaar zijn met Perspectief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT, Berteke de Jongh, telefoonnummer 06 54684163. Uw reactie ontvangen wij graag vóór 25 februari 2018 via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.