1. Vacatures
  2. Leden voor de Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten (HAC)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Leden voor de Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten (HAC)

Als lid hoort u betrokkenen die bezwaar hebben gemaakt of een klacht hebben ingediend. Daarna adviseert u GS over te nemen beslissingen op het bezwaarschrift of de klacht.

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Haarlem, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Leden voor de Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten (HAC)
4 uur | Haarlem

De organisatie:
De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk om bezwaren en klachten goed en zorgvuldig te behandelen. In de eerste plaats handelt het provinciebestuur bezwaren graag informeel af. Door het structureel toepassen van die informele aanpak worden veel geschillen opgelost. Wanneer dat, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, wordt een bezwaar of klacht voorgelegd aan een onafhankelijke Hoor- en Adviescommissie (HAC). Nadat de HAC de partijen heeft gehoord adviseert zij aan Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland over de afhandeling van het bezwaar of de klacht.

Functie-inhoud:
De HAC is onafhankelijk en adviseert vanuit haar eigen professionaliteit en kennis. Zaken waarover de HAC adviseert gaan onder andere over vergunningverleningen op grond van de Wet Natuurbescherming, subsidieverleningen, handhaving van milieurecht en verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Begrippen als soortenbescherming, stikstof, concessieverlening en ligplaatsen komen regelmatig voorbij. De HAC adviseert ook over klachten, hoewel deze meestal worden opgelost zonder tussenkomst van de HAC.

Als lid hoort u betrokkenen die bezwaar hebben gemaakt of een klacht hebben ingediend. Daarna adviseert u GS over te nemen beslissingen op het bezwaarschrift of de klacht.

De HAC bestaat uit kamers met ieder een Kamervoorzitter en twee leden. Gemiddeld driemaal per maand vinden hoorzittingen plaats. De vergaderingen vinden in principe plaats op donderdagochtend.

Functie-eisen:
U heeft:

  • Een juridische opleiding op academisch niveau;
  • Een zeer gedegen kennis van het algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht.
  • Kennis en ervaring op meerdere voor de provincie Noord-Holland relevante gebieden: subsidies (al dan niet met Europese cofinanciering), openbaarheid van bestuur, natuurbescherming, milieu, ruimtelijke ordening, vergunningverlening en handhaving, nadeelcompensatie en concessieverlening openbaar vervoer.
  • Ruime en relevante werkervaring, zoals in de wetenschap, het onderwijs (hogeschool of universiteit), het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de advocatuur of de overheid.
  • Goede communicatieve vaardigheden, het vermogen te denken in oplossingen, een brede maatschappelijke interesse en het vermogen om in een team te werken. U bent goed in staat een eigen oordeel te vormen en draagt ertoe bij dat een gedragen advies tot stand komt.
  • Bekendheid en affiniteit met het lokale bestuur.
  • Kennis van en ervaring met de toetsing van complexe overheidsbesluiten en de volledige heroverweging in bezwaar.

U bent ten minste eenmaal per maand op de donderdagochtend beschikhaar.
U bent bekend met digitaal werken of bent daartoe bereid.
Als u ervaring heeft als voorzitter/lid van een bezwarencommissie is dat eveneens een pre.

Leden en (kamer)voorzitters mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de provincie Noord-Holland of aan de provincie Noord-Holland verbonden partijen of in een ander verband waarmee afbreuk wordt gedaan aan een onafhankelijke positie.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland benoemen u voor een periode van vier jaar.
De vergoeding bedraagt € 280,60 voor leden en € 336,75 voor (kamer)voorzitters per bijeenkomst.
U ontvangt een reiskostenvergoeding conform de daarvoor geldende regeling.

De provincie zorgt voor een goede ondersteuning vanuit het secretariaat van de HAC. Deskundige ondersteuning van een secretaris en tijdige aanlevering van volledige dossiers zorgen dat u uw werk als commissielid goed kunt doen.

Bijzonderheden:
Stuur uiterlijk 1 april 2020 uw sollicitatie via de sollicitatiebutton.

De sollicitatiegesprekken vinden onder andere plaats met de provinciesecretaris en een lid van het college van Gedeputeerde Staten.

Informatie:
Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Patrick van Laar, coördinerend secretaris HAC, tel. 023-514 3354. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, tel. 023-5145606.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: adviescommissie, juridisch, bestuur, academisch, klachtenbehandeling, bestuursrecht, bezwarencommissie, WO, ervaren