1. Vacatures
  2. Directeur Bestuurs-en Concernzaken

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur Bestuurs-en Concernzaken

De provincie is ambitieus, innovatief en zet zich in om maatschappelijke opgaves te realiseren. Als Directeur Bestuurs-en Concernzaken speel jij hier een cruciale rol in.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zwolle, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar

Functieomschrijving

Directeur Bestuurs-en Concernzaken
36 uur | Zwolle

De provincie is ambitieus, innovatief en zet zich in om maatschappelijke opgaves te realiseren. Als Directeur Bestuurs-en Concernzaken speel jij hier een cruciale rol in.

Wat ga je doen?
De functie van Directeur Bestuurs-en Concernzaken (interne functiebenaming: Hoofd Eenheid) kent drie belangrijke rollen: hoofd van de eenheid, lid van het concern brede managementteam en eerste adviseur van het bestuur. Alle rollen zijn even belangrijk. Als leider van één van de beleidsterreinen is het Hoofd Eenheid het inspirerend en innoverend ambtelijk boegbeeld van de provincie. Het Hoofd Eenheid Bestuur- en Concernzaken geeft leiding aan de eenheid Bestuurs- en Concernzaken en is integraal eindverantwoordelijk voor het functioneren van de medewerkers binnen de eenheid. Het Hoofd Eenheid neemt (mede)verantwoordelijkheid voor de samenwerking met en ondersteuning van het bestuur van de provincie. Treedt op als ambtelijk opdrachtgever voor (concern brede) projecten en programma’s. Daar waar de algemene directie de provinciale organisatie in algemene zin vertegenwoordigt, doet het Hoofd Eenheid dit vanuit de inhoud van de eenheid.


Als CMT-lid draagt het Hoofd Eenheid mede zorg voor focus en samenhang in het werk van de provincie als geheel en draagt hij/zij actief bij aan de inhoudelijke koers en resultaten van de provincie in de maatschappelijke context. Zet, vanuit de gezamenlijke CMT-visie en strategie, de koers uit voor het goed functioneren van de eenheid en stuurt daar samen met de andere CMT-leden op. Verbindt medewerkers aan elkaar dwars door de eenheid en de organisatie heen en de organisatie met de externe samenwerkingspartners. Het Hoofd Eenheid is de eerste adviseur van de bestuurder met de desbetreffende portefeuille. Voor het Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken is dat de Commissaris van de Koning. Het Hoofd Eenheid rapporteert aan de algemene directie. We zoeken een Hoofd Eenheid Bestuurs-en Concernzaken voor 36 uur per week. We zoeken een Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken voor 36 uur per week.

Functie-eisen

Wat breng jij mee?
Het Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken overziet het gehele stelsel van de vier bestuurslagen binnen het openbaar bestuur, van gemeenten (lokaal bestuur), de ontwikkelingen rondom regio’s tot en met Europese invloeden (Brussel) en heeft een integrale kijk op de werkzaamheden van de provincie. Heeft een aansprekende visie op deze interbestuurlijke verhoudingen, op democratiseringsprocessen en op de verhouding overheid-samenleving. Heeft kennis van hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van participatie en communicatie, woordvoering en politieke dynamiek.

Het Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken beschikt in ruime mate over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, beweegt zich soepel door de gehele organisatie en is een gerespecteerd adviseur die waar nodig tegengas durft te geven. Is zich sterk bewust van het belang van de provincie en haar rol in het bestuurlijke stelsel en zet de Provincie Overijsel waar nodig extern stevig op de kaart. Is een ervaren leidinggevende met een empathische en mensgerichte stijl, gaat uit van gelijkwaardigheid en vormt een team samen met de adjunct. Het Hoofd Eenheid is bij uitstek een verbinder, diplomatiek en met een uitstekende politiek antenne.

Algemene eisen:

  • Wo werk- en denkniveau;
  • Achtergrond in het (brede) openbaar bestuur en kennis van de bestuurlijke governance (lokaal, provinciaal, nationaal en Europees) en een goed gevoel bij de rol van de provincie daarin;
  • Ervaren leidinggevende met verdieping op persoonlijk leiderschap;
  • Uitstekend gevoel voor politiek bestuurlijke processen en zeer organisatiesensitief.

Competenties:

  • Organisatie- en bestuur sensitief
  • Omgevingsbewust en nieuwsgierig
  • Reflecteren en zelfinzicht
  • Verbindend en samenwerkend
  • Richtinggevend

Wat bieden wij jou?
De functie wordt gewaardeerd in schaal 16 (CAO Provinciale sector) met een maximum van 8.498,23 Euro per maand bij een 36-urige werkweek. Naast een goede pensioenvoorziening en een inspirerende werkomgeving is er een Individueel Keuze Budget van circa 22% waarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. We zoeken een Hoofd Eenheid Bestuurs- en Concernzaken voor 36 uur per week.

Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie
Provincie Overijssel heeft landelijk een voorloper rol op het terrein van natuur, landschapsbeheer en milieu. De provincie is dan ook een gewaardeerde gesprekspartner voor de diverse stakeholders en neemt regie waar nodig.

De eenheid Bestuur- en Concernzaken bestaat uit ongeveer 100 medewerkers, verdeeld over vier teams onder leiding van teamleiders. Samen met de adjunct stuurt het Hoofd Eenheid de eenheid aan. De Eenheid Bestuurs- en Concernzaken werkt op het snijvlak van het bestuur ambtelijk management en bestuurlijke verhoudingen. Faciliteert, adviseert en ondersteunt de besluitvorming voor het College en de concern brede overleggen, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van kwaliteit van het openbaar bestuur en concern control en ondersteunt de Commissaris in zijn Rijkstaken.

De eenheid voert wettelijke taken uit als financieel en interbestuurlijk toezicht en is verantwoordelijk voor (onder andere) de ambtsbezoeken van de Commissaris van de Koning en burgemeestersbenoemingen. De eenheid ziet het als haar verantwoordelijkheid om, in een informele rol, de kwaliteit van het openbaar bestuur als gespreksonderwerp binnen de provincie te agenderen. Denk daarbij aan onderwerpen als (in willekeurige volgorde) tweedeling, ondermijning, participatiesamenleving, vertrouwen in de overheid, eigentijds bestuur, de digitale overheid etc. De verhoudingen met het bestuur zijn goed en professioneel en medewerkers zijn loyaal aan de politieke besluitvorming. Binnen de eenheid werken o.a. lobbyisten, woordvoerders, strategen, communicatiespecialisten en is het Kabinet van de Commissaris van de Koning ondergebracht.

De ambtelijke organisatie bestaat uit een tweehoofdige algemene directie en acht eenheden. Binnen de eenheden bestaan meerdere teams (aangestuurd door Teamleiders). Zes Hoofden Eenheid (met de externe aanspreektitel Directeur) vormen samen met de algemene directie het Concern Management Team (CMT). In het CMT komen concern brede thema’s aan de orde. Van de leden van het CMT wordt verwacht dat zij vanuit de brede opgave van de provincie kijken, over de grenzen van hun eigen eenheid heen en meebeslissen over de thema’s die de gehele provincie aangaan. Vanuit een brede provinciale verantwoordelijkheid wordt van de leden van het CMT-flexibiliteit gevraagd in portefeuilleverdeling, met als resultaat bijvoorbeeld aansturing van twee eenheden door één Hoofd Eenheid en een open dialoog over roulatie van eenheden.

De acht eenheden hebben een duale aansturing en staan onder leiding van een Directeur (interne functiebenaming: Hoofd Eenheid) en een adjunct. De adjunct is vaak tevens teamleider en is naast manager van het eigen team primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het operationele management van de gehele eenheid. Overigens kent elke eenheid zijn eigen specifieke indeling en zijn er accentverschillen binnen de eenheden waar het de taakverdeling tussen Hoofd Eenheid en adjunct betreft, afhankelijk van achtergrond en voorkeur van beide. De verdeling komt in goed overleg tot stand. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Meer informatie over deze vacature
Provincie Overijssel laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) rechtstreeks te sturen via de sollicitatiebutton. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op 020-7267272.

Je kunt solliciteren tot en met 17 oktober 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Directeur, bestuurszaken, concernzaken, fulltime, Zwolle, WO, leidinggeven, management, ervaren