1. Vacatures
  2. Statengriffier

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Statengriffier

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zeeland, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Salarisindicatie:
€ 7246 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

ALGEMEEN

De samenleving is steeds in beweging en de overheid beweegt mee. Dat geldt ook voor de provincie Zeeland. De meeste zonuren, zee, strand en een prachtige natuur zijn bekend, maar er is veel meer dan dat. De Zeeuwse steden zijn klein maar fijn, hebben een flink winkelhart en er is opvallend veel cultuur en voorzieningen. Zo heeft bijna elke plaats een poppodium en een aantal leuke galeries. Er zijn veel festivals met een goede line-up en er zijn diverse mooie musea. Zeeland heeft 11 restaurants per 10 duizend inwoners. Acht daarvan delen samen elf Michelinsterren. Met je gezin naar Zeeland verhuizen? Er is een goed aanbod van kleinschalige en goed scorende scholen. Kortom een veelzijdige provincie in een dynamische regio. Werken voor de provincie is uitdagend voor zowel bestuur als ambtelijke organisatie die zeer betrokken is bij de brede en ambitieuze bestuurlijke agenda. Deze agenda wordt steeds meer bepaald via opgavegericht werken in maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om aanpassingsvermogen, flexibiliteit en een andere manier van werken van de ambtelijke organisatie. Van buiten naar binnen denken en doen, vanuit concrete opgaves werken en meer samen met partners optrekken zijn kenmerkende eigenschappen. Dat heeft ook consequenties voor de wijze waarop de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten wordt ingevuld. Het werken aan maatschappelijke opgaven vraagt gewenning, zowel van de Staten, als van het college en de organisatie.

In deze context schakelt de Statengriffier tussen PS en GS en tussen de politieke omgeving en de ambtelijke organisatie. Het is een belangrijke opdracht om de consistentie in de bestuurlijke besluiten te stimuleren en de daaruit voortkomende acties. Samen met de statengriffie wordt de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, beantwoording van vragen en naleving van toezeggingen vanuit Gedeputeerde Staten bewaakt.

DE FUNCTIE

De Statengriffie van de Provinciale Staten van Zeeland ondersteunt en adviseert de leden van Provinciale Staten. De griffie voert het secretariaat van de Statencommissies, bereidt onder andere vergaderingen voor en ondersteunt Statenleden bij werkbezoeken en de communicatie met burgers. De Statengriffie is een zelfstandige organisatie en valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. Ondersteunen en faciliteren zijn daarbij de kernwoorden. Door het ‘hybride karakter’ van de functie is de Statengriffier een belangrijk scharnier tussen bestuur en ambtelijke organisatie en verbinder bij uitstek in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

De Statengriffier geeft leiding aan de Statengriffie en zorgt voor (strategische) advisering en ondersteuning van (de leden van) Provinciale Staten, het Presidium en de Commissaris van de Koning. Zorgen voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie (b.v. via effectmeting) van de statenagenda is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Evanals het stimuleren en vormgeven van onderzoek naar politiek bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in samenhang met beslisonderwerpen in relatie tot de positie van de provincie en het provinciaal bestuur. Ook zorgt hij/zij voor de formulering van strategische beleidsconcepten zoals de strategische advisering over opgavegericht werken. Hij/zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de werkwijze van Provinciale Staten en de ondersteuning van de Commisaris van de Koning als voorzitter.

Het bevorderen van de consistentie in bestuurlijke besluiten en de daaruit voortkomende acties en sturen op eenduidigheid en transparantie van het besluitvormingsproces zijn belangrijke elementen in deze functie. Dat betekent dat hij/zij initiatief neemt en vooruit denkt en ervoor zorgt dat de Statengriffie fungeert als gids in de veelheid van informatie en de positie t.o.v. organisaties/burgers met verschillende belangen.

HET PROFIEL

Het nog verder optimaliseren van het ambtelijk – bestuurlijk samenspel staat hoog op de agenda de komende tijd. Dit vergt affiniteit met bestuurlijke vraagstukken, politieke lenigheid maar ook rolvastheid en inspiratie. De Statengriffier is voor zijn/haar omgeving een belangrijk voorbeeld. Zichtbaar voorbeeldgedrag is dan ook essentieel. Samen met de directie en bestuur bevordert de Statengriffier een klimaat dat opgavegericht denken en werken stimuleert. Het maatschappelijk resultaat centraal, realiseerbare opgaven formuleren, elkaar aanspreken op resultaten en het uitbouwen van een collectieve verantwoordelijkheid voor de organisatie, de samenwerking met de partners zijn belangrijke thema’s. In dit licht stuurt de Statengriffier ook de verandering binnen de griffie zelf. De door Provinciale Staten gewenste werkwijze en ondersteuning vormt daarbij een belangrijk richtsnoer.

Het huidige team bestaat uit zeven medewerkers, waarvan drie adviseurs voor Financiën, Bestuur en Communicatie, drie commissiegriffiers (Economie, Ruimte en Bestuur) en een managementassistent. Samen met het team wordt zorggedragen voor een goede werkverdeling en inzet, zodanig dat sterke punten worden benut en ontwikkelpunten, motivatie en ontwikkelwensen aandacht krijgen. De medewerkers van de Statengriffie wordt door hem/haar vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid in hun kracht gezet. Dat vindt plaats vanuit een eigenstandige visie op de positie van Provinciale Staten en de rol van de griffie en weet daarop in houding en gedrag aan te sluiten door onafhankelijk, met durf en lef de ontwikkelingen en belangen naar voren te brengen en een lange termijn perspectief te formuleren. De Statengriffier is daarbij proactief, creatief en innovatief en improviseert waar nodig. Hij/zij is een betrouwbare gesprekspartner en gaat integer om met vertrouwelijke informatie en is in staat onpartijdig advies te geven.

PERSOONLIJKHEID

De Statengriffier van de provincie Zeeland is energiek en werkt graag samen aan opgaven en vraagstukken zonder het daarbij over te nemen; evenwichtig, toegankelijk, open en positief, met focus op relaties en (werk)processen en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin flexibel en onafhankelijk op te stellen.

Functie-eisen

FUNCTIE-EISEN

  • Afgeronde academische opleiding en WO+ werk- en denkniveau
  • proactief, daadkrachtig en flexibel met oog voor de effecten van eigen gedrag
  • verbindende leiderschapskwaliteiten en veranderkundige bagage c.q. affiniteit met HR-aspecten
  • mensen weten te inspireren om het beste uit zichzelf en elkaar te halen
  • als leider met meerjarige ervaring vooral gericht op het sturen op het proces, uitgaande van zelforganisatie bij de ander
  • senioriteit in bestuursadvisering, nadrukkelijke affiniteit met en kennis van bestuurlijke aangelegenheden
  • uitstekend netwerker

Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) vereist. Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het betreft een voltijds functie voor 36 uren per week. De beloning en inschaling zijn passend bij de zwaarte van de functie en afhankelijk van kennis en ervaring. Er geldt een proeftijd van één jaar; bij goed functioneren wordt het dienstverband omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. De indicatieve waardering van deze functie is schaal 15. Het daarbij behorende maximum salaris is € 7.246,93 bruto per maand. De CAO Provincies is van toepassing op de arbeidsvoorwaarden.

PROCEDURE

Contactpersoon voor deze wervingsprocedure is Marcella Rijkschroeff, senior adviseur bij Rieken & Oomen.

Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen via 030-2930144.

De sollicitatieprocedure bij de opdrachtgever bestaat uit een eerste en tweede (verdiepende) ronde met een selectie- en adviescommissie respectievelijk bestaande uit een delegatie van bestuur, management en medewerkers uit de organisatie.

SOLLICITEREN

Voor deze vacature wordt geadverteerd in NRC op zaterdag 14 juli 2018.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 30 juli via www.riekenoomen.nl/vacatures Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

De eerste selectiegesprekken met de adviseur van Rieken & Oomen zijn gepland in de maand augustus.