Algemeen directeur en 4 MT-leden

OVER-gemeenten is de serviceorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Twee gemeenten die bestuurlijk zelfstandig zijn en elk een eigen identiteit hebben. OVER-gemeenten ondersteunt als serviceorganisatie met zijn 155 medewerkers de gemeenten Oostzaan en Wormerland.

OVER-gemeenten heeft zich vanaf de start in 2010 volop ontwikkeld maar is nu in een fase gekomen van herijken van de samenwerkingsafspraken en de organisatiestructuur. OVER-gemeenten staat onder andere voor de uitdaging een nagenoeg geheel nieuwe bemensing van de top van de organisatie te realiseren. Er is gekozen voor een nieuwe directiestructuur, waarbij de directie wordt gevoerd door een onafhankelijk algemeen directeur.

De gemeentesecretarissen worden linking-pin en opdrachtgever namens hun gemeenten richting OVER-gemeenten en richting de algemeen directeur. OVER-gemeenten bestaat uit een vijftal afdelingen: Bedrijfsvoering, Bestuur & Organisatie, Dienstverlening, Leefomgeving Fysiek (LOF), Ontwikkeling Sociaal (OnS).

PublicSpirit zal voor OVER-gemeenten de werving- en selectieprocedures begeleiden van de algemeen directeur en vier MT-leden: een Afdelingshoofd Bedrijfsvoering, een Afdelingshoofd Dienstverlening, een Afdelingshoofd Leef Omgeving Fysiek (LOF) en een Afdelingshoofd Ontwikkeling Sociaal (OnS).

Hieronder treft u de functieomschrijving en de functie-eisen aan voor de vacature van Algemeen directeur.

Voor de functieomschrijvingen en functie-eisen m.b.t. de vacatures van de 4 MT-leden verwijzen wij u naar de website van PublicSpirit, zie:
https://www.publicspirit.nl/afdelingshoofd-bedrijfsvoering-wormerlandoostzaan/
https://www.publicspirit.nl/afdelingshoofd-dienstverlening-wormerlandoostzaan/
https://www.publicspirit.nl/afdelingshoofd-leef-omgeving-fysiek-ruimte-wormerlandoostzaan/
https://www.publicspirit.nl/afdelingshoofd-ontwikkeling-sociaal-wormerlandoostzaan/

U kunt hier ook uw sollicitatie indienen.

27 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor een goede serviceverlening aan de bij OVER aangesloten gemeenten voor zowel de basis- als de (nog te formuleren) plustaken en voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers. Hij/zij onderhoudt hiervoor goede contacten met de colleges, de gemeentesecretarissen en de gemeenteraden. Hij/zij maakt hierbij gebruik van de aanwezige inzichten, kennis en informatie.

De algemeen directeur overlegt met, legt verantwoording af aan en is sparringpartner van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Een actueel thema is het opnieuw inrichten van de Gemeenschappelijke Regeling inclusief het toewerken naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (shared service). Hierover worden op korte termijn nadere besluiten genomen.

De algemeen directeur kent de identiteit, de verschillen en de wensen van de afzonderlijke gemeenten. Hij is in staat deze te vertalen naar de gewenste “couleur locale”. Tegelijkertijd stuurt hij aan op harmonisatie van werkprocessen die niet afhankelijk zijn van de lokale situatie.
Het sturen op de juiste balans tussen maatwerk en standaardisering maakt dit tot een unieke opdracht.

De algemeen directeur stuurt en initieert belangrijke strategische ontwikkelingen. Een aantal belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn:
• Behouden zelfstandigheid aangesloten gemeenten.
• Nog meer voordeel halen uit synergie.
• (Door)ontwikkeling van de organisatie in aansluiting op de participatie/ netwerksamenleving.
• Bouwen aan een toekomstbestendige werkorganisatie.
• Het behouden en verder uitbouwen van de positie van OVER-gemeenten in de regio.
Onderdeel hiervan is het verder onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een intensieve ambtelijke samenwerking met de gemeenten in de kern van Zaanstreek/Waterland: Landsmeer en Waterland in de vorm van een Shared Service Centre.

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en medewerkers van OVER-gemeenten.

Profiel algemeen directeur
Je bent een stevige, op samenwerking gerichte, sensitieve leider die intrinsiek gelooft in en gemotiveerd is om het concept OVER-gemeenten verder vorm te geven. Je maakt hierbij gebruik van de ervaring die is opgedaan en de conclusies die getrokken zijn tijdens de door het AB in 2017 uitgevoerde evaluatie.

Je bent een verbindende, op dienstverlening gerichte bouwer en ontwikkelaar met visie. Communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief met gevoel en aandacht voor de rollen van de verschillende actoren. Je bent gedreven om OVER-gemeenten door te ontwikkelen en open te stellen voor bredere samenwerking waarin nieuwe partners zich kunnen herkennen.
Je hebt bovenal een duidelijke visie op de veranderende rol van de overheid en het belang van een nadrukkelijke rol voor burgers. Je weet dit te vertalen naar bruikbare organisatieconcepten.

Je hebt ervaring dan wel visie op een structuur waarbij diensten worden vertaald in basis- en pluspakketten. Dit alles vanuit een gezichtspunt van zakelijke dienstverlening, zonder dat dit leidt tot zakelijke verharding. OVER-gemeenten is immers van en bestaat in het belang van de deelnemers. Dat maakt het complex en moet je aankunnen.

Je bent een peoplemanager, je coacht, stimuleert en inspireert het management van OVER-gemeenten. Je enthousiasmeert medewerkers om te leren en zich te ontwikkelen. Je bent het boegbeeld van de organisatie en je hebt een voorbeeldfunctie.
Je hebt een helicopterview en weet vanuit een zekere mate van rust en senioriteit het eerder gerealiseerde te borgen, te verankeren en door te ontwikkelen. Je hebt een naar buiten gerichte blik. Je borgt en intensiveert bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken. Je bent in staat nieuwe inzichten te vertalen naar de organisatie. Je vormt het nieuwe MT tot een sterk functionerend geheel, waarbij kwaliteit van de dienstverlening, integraal management en gezamenlijke verantwoordelijkheid voorop staan.

Functie-eisen

 • Relevante universitaire opleiding en werk- en denkniveau.
 • Ervaring als (eindverantwoordelijk) directeur/integraal manager in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Kennis en ervaring van gemeentelijke processen.
 • Ruime ervaring met organisatieontwikkeling en met (aan)sturing van een politiek-bestuurlijke organisatie waarbij verandering een zekerheid is.
 • Ervaring met het adviseren van bestuurders op strategisch niveau.
 • Affiniteit met medezeggenschap met het oog op de rol van WOR-bestuurder.
 • Aantoonbare ervaring met financiële aspecten van bedrijfsvoering.

Competenties

 • Visie en Strategisch vermogen.
 • Extern, Innovatief en Ontwikkelgericht.
 • Ondernemend en Zakelijk.
 • Teamspeler, sterk op Samenwerking gericht.
 • Communicatief zeer vaardig.
 • Peoplemanager met bindend vermogen.
 • Goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Sociaal vaardig, Praktisch en Pragmatisch.
 • Coachend, Empathisch en Enthousiasmerend.
 • Stressbestendig.
 • Overtuigingskracht.
 • Onderhandelen.

Bedrijfsomschrijving

OVER-gemeenten wil een ambitieuze en innovatieve werkorganisatie zijn met lef, korte lijnen en daadkracht. Een organisatie die niet altijd via de gebaande paden werkt. Medewerkers van OVER-gemeenten zijn betrokken, innovatief en veerkrachtig en werken binnen een prettige informele sfeer met elkaar samen. In de organisatie is veel talent dat verder benut en ontwikkeld kan worden. Binnen OVER-gemeenten wordt tijd en plaats onafhankelijk gewerkt onder de noemer: 'Onze manier van werken'.
De verantwoordelijkheden liggen hierbij zo laag mogelijk in de organisatie waardoor medewerkers binnen de kaders (individuele resultaatafspraken) en randvoorwaarden veel vrijheid en ruimte krijgen om invulling te geven aan hun werk en hun eigen ontwikkeling. Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn dan ook de uitgangspunten voor 'Onze manier van werken'. Dit vraagt van het management een coachende stijl van leidinggeven en monitoren en bijsturen daar waar nodig.

OVER-gemeenten staat voor grote uitdagingen op het gebied van organisatieontwikkeling en bestuurlijke samenwerking.
In de kern gaat het om het behouden van de eigen identiteit van de afzonderlijke gemeenten (maatwerk) en tegelijkertijd zoeken naar wat hen verbindt (harmonisatie).
Dit is een unieke situatie en biedt volop kansen om dit samen met een geheel nieuw management vorm te gaan geven.

Over onze missie

'Wij ondersteunen gemeentebesturen om innovatief en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en producten te leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen.
Gemeenten zijn op deze manier in staat hun doelen te verwezenlijken.'

Over onze visie

 1. Een vraaggestuurde dienstverlener
 2. Een aantrekkelijke werkgever
 3. Een innovatieve, 'anders' denkende organisatie
 4. Een aantrekkelijke partner voor andere gemeenten

Over onze waarden

 1. Plezierig en passievol werkgeverschap
 2. Innovatie en flexibiliteit
 3. Praktisch en pragmatisch
 4. Betrouwbaar
 5. Samen

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature