1. Vacatures
 2. Gemeente Leudal
 3. PublicSpirit zoekt voor gemeente Leudal twee teamleiders

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

PublicSpirit zoekt voor gemeente Leudal twee teamleiders

Voor gemeente Leudal zoeken wij twee teamleiders:

1. Teamleider Uitvoering Sociaal Domein (schaal 12)
2. Teamleider Ontwikkeling Ruimtelijk Domein, tevens plaatsvervangend Afdelingshoofd Ruimte (schaal 13)

De search, werving en selectie voor deze functies wordt verricht door PublicSpirit. Voor de volledige functieprofielen en solliciteren nodigen wij je uit om onze website te bezoeken https://www.publicspirit.nl/vacatures/.

Je kunt reageren tot en met zondag 12 november 2017. Na deze datum wordt jouw sollicitatie in reserve genomen.

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Heythuysen, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Teamleider Uitvoering Sociaal Domein
De afdeling Samenleving
De afdeling Samenleving bestaat uit twee teams: Beleid en Uitvoering.
Ze ontwikkelen en regisseren beleid op het terrein van welzijn, (jeugd)zorg, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, participatie, veiligheid, onderwijs, kunst en cultuur, accommodatiebeleid, etc. Dit gebeurt steeds meer integraal, regionaal en in nauwe samenwerking met tal van maatschappelijke partners en lokale gemeenschappen.
Daarnaast bestaat de afdeling uit de uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein die uitvoering geeft aan de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de leerplichtwet.

De afdeling is recent ontstaan en zoekt een ambitieuze en doortastende teamleider. In totaal bestaat de afdeling uit ongeveer 40 medewerkers. Het team Uitvoering bestaat uit ongeveer 25 fte. De teamleider valt hierarchisch onder de aansturing van het afdelingshoofd Samenleving.

De uitdaging
De nieuwe wetgeving op het gebied van Participatie, Wmo en Jeugdzorg legt de verantwoordelijkheden voor het sociaal domein op het bestuursniveau van de gemeenten. De kern van de ontwikkeling is een verschuiving van een verzorgingsstelsel naar een participatiestelsel. Een samenleving waar burgers op eigen kracht en door het zelf te organiseren hun problemen oplossen, waar de vraag van de burger en de sociale omgeving centraal staat en niet de wetten en/of de instituties. Dat vraagt van Leudal om een dienstverlening in samenhang, nabij en op maat. Waarbij het gesprek met de burger en niet de indicatie centraal staat. Het is aan de burger om de regie over zijn leven te houden en aan de professional - van de gemeente en partnerinstellingen - om de burger daarin te faciliteren.

De ambitie
Het team Uitvoering moet uitgroeien tot een gezaghebbend, slagvaardig, transparant werkend en herkenbaar team van vakkundige professionals met korte lijnen - over en weer - met de professionals die actief zijn in de lokale ondersteuningsnetwerken. Dit uiteraard in stevige samenwerking en samenhang met de rest van de gemeentelijke organisatie en andere partners. Een andere belangrijke ambitie is een team te smeden waarin het vanzelfsprekend is om je uit te spreken en te ontwikkelen.

De rollen
De teamleider vervult een aantal rollen:

 • Adviseur van bestuur en management
 • Leidinggevende en leider van team Uitvoering
 • Ambassadeur van Leudal


Teamleider Ontwikkeling Ruimtelijk Domein
De afdeling Ruimte
De afdeling Ruimte bestaat uit vijf teams en in totaal ongeveer 80 fte. In het team Ontwikkeling zitten alle beleidsprofessionals van het ruimtelijk domein, ongeveer 25 fte. De afdeling staat onder leiding van het afdelingshoofd Ruimte. De teamleider Ontwikkeling is de eerste plaatsvervanger.

De uitdaging en ambitie
Het team Ontwikkeling staat de komende jaren voor een aantal belangrijke opgaven. De komst van de omgevingswet en de diverse ontwikkelingen in het buitengebied vragen naast het formuleren van een heldere visie om een nieuwe slagvaardige manier van werken. De teamleider stimuleert medewerkers om elkaars in- en externe netwerk te benutten en gemakkelijker over te steken naar een ander beleidsveld. De implementatie van de nieuwe werkwijze, houding en gedrag wordt vormgegeven door de teamleider, uiteraard in samenhang en samenspraak met collega leidinggevenden. Een andere belangrijke opgave voor de nieuwe teamleider is het in balans brengen van kwaliteiten en capaciteiten binnen het team oftewel een goede mix organiseren tussen resultaten boeken en prioriteren.

De rollen
De teamleider vervult een aantal rollen:

 • Adviseur van bestuur en management
 • Leidinggevende en leider van team Ontwikkeling
 • Stevige plaatsvervanger van het afdelingshoofd Ruimte
 • Sparringspartner en mentor van de andere teamleiders van de afdeling Ruimte
 • Ambassadeur van Leudal

Functie-eisen

 • Een universitair werk- en denkniveau
 • Een heldere visie op en kennis van het sociaal/ruimtelijk domein
 • Ervaring met leidinggeven, verkregen in een complexe organisatie

Bedrijfsomschrijving

Centraal in Midden-Limburg, tussen de twee centrumsteden Roermond en Weert in, maar ook gelegen tussen de Peel en de Maas én grenzend aan België, ligt de grote plattelandsgemeente Leudal. Leudal heeft 35.850 inwoners verdeeld over 16 dorpskernen en is met een oppervlakte van circa 165 km² een van de grootste gemeenten van Limburg. De gemeente heeft de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Er zijn veel bedrijven, winkels, scholen, verenigingen en sportfaciliteiten. Bijzonder is het grote natuur- en bosgebied Leudal waaraan de gemeente haar naam ontleent. Ook de dorpskernen beschikken over veel groen. Het uitgestrekte buitengebied herbergt vele agrarische bedrijven.

De organisatie
Gemeente Leudal is volop in beweging. Leudal investeert in een moderne en professionele werkomgeving afgestemd op de visie van de nieuwe organisatie. Samenwerking staat centraal bij het uitvoeren van de huidige taken en de uitdagingen in de toekomst. Samen wordt er enthousiast gebouwd aan de toekomst waarin Leudal garant staat voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven.

Teamleiders hebben een sleutelrol bij deze ontwikkeling. Zij geven situationeel leiding, want de gehanteerde aanpak en stijl zijn afhankelijk van o.a. rol, potentie, doelen en ontwikkelingsfase van elk team. Zo hebben bijvoorbeeld medewerkers in het sociaal domein behoefte aan een teamleider die mensen voor zich weet te winnen, ze kan meekrijgen, maar die op de juiste momenten ook voldoende scherp en duidelijk kan zijn in het handhaven van afspraken.