1. Vacatures
 2. Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam
 3. PublicSpirit zoekt voor Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam een Directeur-Bestuurder

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

PublicSpirit zoekt voor Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam een Directeur-Bestuurder

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie en het op effectieve en efficiënte wijze stimuleren en bij elkaar brengen van partijen op het terrein van cultuureducatie.

Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor het besturen en managen van de bedrijfsprocessen en de positie van het KCR in Rotterdam.

Het ontwikkelen en onderhouden van externe contacten die bijdragen aan de doelstelling, functie, identiteit en plaats van de organisatie vormt een essentieel onderdeel van je functie. Dit betreft contacten met lokale en regionale overheden, scholen, culturele instellingen en andere partners op het gebied van cultuureducatie.

De directeur-bestuurder rapporteert rechtstreeks aan de raad van toezicht (RvT). De RvT hanteert de Governance Code Cultuur.

Je bent een inspirerend leider die vanuit een heldere visie mensen stimuleert, vertrouwen geeft en verantwoordelijkheden kan delegeren. Het KCR is een kleine organisatie; van de directeur-bestuurder wordt ook een hands-on mentaliteit verwacht. Je bent een meewerkend directeur die zelf ook uitvoering geeft aan beleid. Iemand die de handen uit de mouwen steekt en down-to-earth is.

Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus en hecht aan openheid en transparantie. Je koestert de bestaande professionaliteit en bouwt vanuit de gezamenlijke betrokkenheid verder aan Het KCR.

Zowel naar buiten als naar binnen toe ben je het gezicht van Het KCR. Je staat voor verbindend en resultaatgericht leiderschap en beseft dat constructieve samenwerking noodzakelijk is om resultaten te boeken.

Je beschikt over een uitstekende politieke sensitiviteit, je bent diplomatiek en je vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. Je bent in staat de verbinding aan te gaan op het niveau van bestuur en beleid met de gemeente en andere stakeholders, scholen en culturele instellingen. Op zakelijke en inspirerende wijze treed je op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie en daarmee van cultuuronderwijs in Rotterdam.

Je onderschrijft de ingezette koers en voegt daar eigen ideeën aan toe. Je staat open voor het verbreden en uitbouwen van de huidige dienstverlening en voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en het signaleren van nieuwe doelgroepen. Je doet dit niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de medewerkers en met oog voor de omgeving.

Functie-eisen

 • toont betrokkenheid met en passie voor de doelstellingen van Het KCR;
 • kan zich vinden in de missie van de organisatie en kan van daaruit de koers verder
  ontwikkelen; kan mensen, zowel in- als extern, meekrijgen in de gezamenlijk
  vastgestelde koers;
 • heeft leidinggevende ervaring, bij voorkeur als directeur in een culturele, onderwijs
  of andere maatschappelijke organisatie;
 • heeft een visie op het gebied van cultuuronderwijs en op de rol die cultuur kan
  spelen in de grootstedelijke context;
 • heeft ervaring in een politiek-bestuurlijke context en vindt het aansprekend om daar
  een actieve rol in te spelen; is bekend met het werken met subsidiestromen;
 • is betrokken, inspirerend en sterk gericht op samenwerking;
 • is ondernemend en innoverend;
 • beschikt over een prettige persoonlijkheid met gevoel voor humor en
  relativeringsvermogen;
 • kan zowel strategisch als operationeel handelen;
 • is een besluitvaardige, stevige persoonlijkheid;
 • heeft kennis en inzicht in bedrijfskundige principes en financiële bedrijfsvoering;
 • beschikt over een WO-opleiding en WO werk- en denkniveau;
 • heeft bij voorkeur een netwerk in de regio en anders bereid om snel een relevant
  netwerk op te bouwen.

Bedrijfsomschrijving

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Rotterdam dat zich sterk maakt voor de plek van kunst en cultuur in het Rotterdamse onderwijs. Onze missie is dat zoveel mogelijk Rotterdamse leerlingen op hun scholen goed cultuuronderwijs krijgen.

KCR is de onafhankelijke bruggenbouwer tussen onderwijs en cultuur in Rotterdam. KCR staat voor krachtig onderwijs met cultuur voor alle Rotterdamse leerlingen en doet dat door te vernieuwen, verbinden, inspireren, vragen & luisteren en te agenderen. Scholen en culturele instellingen kunnen bij KCR terecht met vragen over hun cultuuronderwijs. Op onze website www.kc-r.nl staat meer informatie over ons, onze medewerkers en het werk dat we samen met onze partners doen.

Sinds 2011 is het KCR een onafhankelijk centrum, gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam. Deskundig en betrouwbaar. Het KCR kan bogen op meer dan 25 jaar inhoudelijke en procesmatige expertise. Alle tweedelijns vraagstukken zijn welkom bij het KCR, zoals advies, begeleiding en professionalisering. Het KCR inspireert, stimuleert en motiveert het onderwijs, culturele instellingen, beleidsmakers en bestuurders. Ook regisseert en faciliteert het KCR het Cultuurtraject Rotterdam, een basisaanbod voor scholen waarin 43 culturele instellingen deelnemen. Het daadwerkelijk aanbieden van lessen behoort tot de verantwoordelijkheid van andere organisaties in de stad.

Het KCR adviseert en ondersteunt scholen bij het inrichten van hun cultuuronderwijs. Het KCR helpt ze met de opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: het ontwerpen en invoeren van langere leerlijnen voor cultuuronderwijs. Dat gebeurt vanuit hun eigen visie en cultuur. En zo, dat ze zelf de regie kunnen nemen. Culturele instellingen worden vanuit het KCR gecoacht om van een aanbod-gestuurde tot een vraag-gestuurde aanpak te komen. Gericht op inbreng en co-creatie in plaats van het afzetten van producten. Met nieuwe methodiek en nieuwe deskundigheid.

Drie uitgangspunten bepalen bij dit alles de richting van het KCR. Ten eerste het kind, dat staat centraal. Ten tweede een creatief samenspel tussen de wereld van de kunsten en leraren, kunstenaars en leerkrachten. En ten derde een duurzame verankering van cultuuronderwijs in het curriculum van scholen.

Het KCR is een kleine organisatie met 10 fte, bijna 20 medewerkers in vaste dienst en een kring van circa 10 freelance medewerkers/zzp’ers.

Voor meer informatie, zoals het meerjarenbeleidsplan 2017-2020, zie www.kcr.nl

De opgave

Bij het KCR werken zeer betrokken en kundige medewerkers aan kwalitatief goede producten en dienstverlening.

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 staat de koers van de organisatie beschreven. Deze koers is ook voor de komende periode richtinggevend.

De opgaven voor de komende periode betreffen onder andere (naast de opgave zoals omschreven in de inleiding):

 • Verdiepen: Werken aan goede kwaliteit en intensiteit, en een goede inbedding van
  cultuuronderwijs op de Rotterdamse scholen.
 • Verbreden: Zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met
  cultuuronderwijs.
 • Vernieuwen: Kwalitatieve ontwikkeling van de vraagstelling van scholen en het
  aanbod van culturele instellingen.

Positionering in Rotterdam. Inspirerend en faciliterend.

 • Een open en constructieve relatie met scholen, culturele instellingen en gemeente en
  fondsen: streven naar meerjarige contracten en convenanten.
 • De relatie van het KCR met de betrokken afdelingen van de gemeente nog verder
  versterken. De koers van KCR inhoudelijk verbinden aan de actualiteit, en
  andersom, en tegelijk goed richting houden.
 • Versterken van de positie van het KCR zodat deze ook na 2020 een zeer
  gewaardeerde en onmisbare partner is in het versterken van de cultuureducatie.

Ondernemerschap

 • Visieontwikkeling op de transitie van subsidies/fondsen naar opdrachtgeverschap.
 • Thoughtleadership op het gebied van cultuureducatie en focus aanbrengen waarop in
  te zetten.
 • Kansen zien en mogelijkheden ontwikkelen van vernieuwende inspirerende
  concepten voor cultuureducatie samen met de partners uit de culturele en het
  onderwijs.
 • Aansluiting houden op landelijke netwerken en aangehaakt zijn op nieuwe
  ontwikkelingen.

De interne organisatie KCR

 • De interne bedrijfsvoering doorlichten en waar mogelijk verder professionaliseren.
 • Verdere professionalisering medewerkers middels gerichte opleiding en training
 • Aansluiten communicatie/branding bij positie in de stad.