PublicSpirit zoekt voor Omgevingsdienst West-Holland een directeur

Ben jij de inspirerende directeur die de Omgevingsdienst West-Holland met jouw
no-nonsense aanpak komt versterken?

8 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Leiden, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van de dienst. Hij/zij legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en geeft handen en voeten aan de missie en visie van de organisatie.

Een andere belangrijke opgave voor de directeur is om te investeren in de relatie en de samenwerking met de deelnemers. Het werkveld van ODWH is een dynamische omgeving waarin uiteenlopende maatschappelijke belangen, wettelijke veranderingen (zoals de nieuwe Omgevingswet) en bestuurlijke prioriteiten een rol spelen. De directeur is het boegbeeld van ODWH. Hij/zij leidt de organisatie vanuit een visie op de toekomst en doelgericht in deze bestuurlijk en maatschappelijke complexe omgeving.

Als verbindend leider werkt hij/zij aan het verder uitbouwen van vertrouwen zowel extern als intern. De directeur bouwt in gezamenlijkheid actief aan een cultuur die stimulerend is voor de medewerkers en die uitnodigt tot professionele groei vanuit een samenwerkingsgerichte en dienstverlenende attitude. Daarmee is en blijft ODWH bekend staan als een organisatie waarin ambities en drijfveren van haar deelnemers optimaal op elkaar worden afgestemd.

Rollen
De directeur vervult een aantal rollen waarin hij/zij geacht wordt te excelleren:

  • Adviseur van het bestuur
  • Boegbeeld van de organisatie
  • Eindverantwoordelijke voor resultaat ODWH
  • Leider en leidinggevende van ODWH

Functie-eisen

Van de directeur wordt een hoop kennis, ervaring en talent verwacht. Je hebt in vergelijkbare organisaties leidinggegeven aan ontwikkeling. Je hebt zicht op het werkveld van ODWH, je doorziet de samenhang der dingen en kunt complexe vraagstukken goed doorgronden. Je beschikt over een uitstekend analytisch vermogen. Je acteert met enthousiasme, autonomie, geduld, en vasthoudendheid. Je bent bedrijfsmatig sterk én kunt snel een visie vormen op het werkveld van ODWH. Je bent in staat te schakelen tussen coachend en directief leiderschap, al naar gelang de (individuele) omstandigheden dat vereisen (situationeel leiderschap). Daarnaast ben je een inspirerende gesprekspartner voor het Dagelijks Bestuur, deelnemende partijen en de organisatie. Ondernemend en innovatief denken en handelen is een kwaliteit die je van nature bezit. Daarmee ben je in staat ODWH door te ontwikkelen en het bestaansrecht voor de toekomst te verzekeren.

Van jou als directeur wordt verwacht dat je op een positieve en constructieve manier leidinggeeft aan de organisatie. Je vindt het verrijkend om samen ergens naar toe te werken en resultaten te boeken. Je bent in staat om een constructieve relatie op te bouwen en te behouden met de medezeggenschap op basis van vertrouwen en wederzijds respect, waarmee een win-winsituatie wordt gecreëerd. Je voelt je senang bij een werkwijze waar een stevige discussie op de inhoud plaatsvindt en waarbij de relatie niet uit het oog verloren wordt. Je bent een directeur die goed kan luisteren en vragen stellen (in plaats van overtuigen) en die ook realisatiekracht en besluitvaardigheid in zich heeft. Tenslotte ben je een netwerker en verbinder.

Je voelt je aangesproken door opgaven van ODWH en deze mooie directeursrol. Daarnaast vind je het een uitdaging om de organisatiekoers van ODWH mee uit te dragen en verder vorm te geven.

Overige kwalificaties die op het (persoonlijkheids)profiel van de directeur van toepassing zijn:

  • Bestuurlijke effectiviteit: je bent je bewust van de eigen verantwoordelijkheid en onderkent politiek/bestuurlijke belangen.
  • Samenbindend leiderschap: Je zoekt actief naar mogelijkheden voor (intensievere) samenwerking tussen belanghebbenden (bestuur, management, deelnemers, medezeggenschap en medewerkers).
  • Flexibiliteit en veerkracht: Je kan omgaan met individuen en groepen met verschillende achtergronden. Je past je aan bij wijzigende omstandigheden. Je kan omgaan met druk en tegenslagen.
  • Lef: Je neemt de leiding bij initiatieven. Je neemt verantwoordelijkheid voor moeilijke beslissingen, ook als daar afwijkende meningen tegenover staan. Je deelt op heldere, overtuigende wijze gevoelens en meningen. Je vermijdt conflicten of verschillende inzichten niet.
  • Motiveren: Je weet mensen ertoe te bewegen zich optimaal in te zetten en het beste uit henzelf te halen.

Bedrijfsomschrijving

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is de uitvoeringsdienst van gemeenten en de provincie op het gebied van de fysieke leefomgeving en werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland.

De omgevingsdienst staat voor haar taak: het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio West-Holland. Dit doen we door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren op het gebied van milieu en bouw.

Bij ODWH werken 130 mensen, er is veel gespecialiseerde kennis in huis en goed zicht op de lokale situatie. Het is ook een organisatie met ontwikkelopgaven en ambities die waargemaakt dienen te worden. Een organisatie die zich beweegt in een uitdagend speelveld van kansen en verantwoordelijkheden. Een organisatie die de vertaalslag maakt tussen verschillende overheidsinstanties en een grote variëteit aan overige stakeholders en positie kiest als dat nodig is. Samenwerken, verbinden, vertalen en faciliteren: dat zijn de werkwoorden die inhoud geven aan de toegevoegde waarde van de Omgevingsdienst West Holland.

Op korte termijn zijn ontwikkelingen in het Omgevingsrecht zeer bepalend voor de werkwijze van de dienst. Op dit moment maakt de dienst een veranderingsproces door, gericht op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Dit reorganisatieproces is op 1 juli 2017 afgerond. De Omgevingsdienst kent nu nog drie afdelingen: Dienstverlening, Omgevingsmanagement en Toezicht & Handhaving. De nieuw te werven directeur zet samen met het managementteam en de collega’s de schouders onder deze stevige opgaven. De volgende kernwaarden zijn daarbij leidend: Transparant, Verbindend en Professioneel.

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie en solliciteren nodigen wij u graag uit om onze website te raadplegen via https://www.publicspirit.nl/directeur-leiden/

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature