PublicSpirit zoekt voor uitvoeringsorganisatie Meerinzicht een directeur Domein Sociaal

Ben jij een leider, die op verbindende wijze de koers uitzet voor een organisatie in verandering? Een aanjager van innovatie met uitstekend oog voor resultaat voor de regio? Dan zoekt Meerinzicht jou!

8 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Harderwijk, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De nieuwe wetgeving op het gebied van Participatie, Wmo en Jeugdzorg legt de verantwoordelijkheden voor het sociale domein op het bestuursniveau van de gemeenten. De kern van de ontwikkeling is een verschuiving van een verzorgingsstelsel naar een participatiestelsel. Een samenleving waar burgers op eigen kracht en door het zelf te organiseren hun problemen oplossen, waar de vraag van de burger en de sociale omgeving centraal staat en niet de wetten en/of de instituties. Dat vraagt van Meerinzicht om een dienstverlening in samenhang, nabij en op maat. Waarbij het gesprek met de burger en niet de indicatie centraal staat. Het is aan de burger om de regie over zijn leven te houden en aan de professional - van de gemeente en partnerinstellingen - om de burger daarin te faciliteren. 


De directeur is leider van deze beweging, met als specieke verantwoordelijkheid de integrale bestuursadvisering, de samenwerking met (externe) partners, het transformeren van de organisatie naar één professionele, coherent uitvoeringsdomein waarin de randvoorwaarden aanwezig zijn voor het realiseren van de gewenste cultuur.

De rollen
De directeur Domein Sociaal vervult een aantal rollen:

 • topadviseur portefeuillehouder Sociaal Domein van de drie gemeenten;
 • boegbeeld Sociaal Domein Meerinzicht;
 • ambtelijk opdrachtnemer;
 • leidinggevende Sociaal Domein Meerinzicht.

Profiel
Er wordt veel talent en managementervaring van de directeur Domein Sociaal verwacht. Je bent in de eerste plaats een ontwikkelaar en bouwer met een hands-on mentaliteit. Je zorgt voor de verdere inrichting van de uitvoeringsorganisatie, inclusief de daar bijbehorende werkprocessen, bedrijfsvoering en uitvoering van het beleid. Je bent ook de bindende factor bij uitstek tussen alle geledingen en processen (intern en extern). Je bent in staat om draagvlak te creëren voor gewenste veranderingen en zowel naar binnen als naar buiten het gezicht van Domein Sociaal. Je werkt vanuit de dialoog met de professionals met als doel het verder verbeteren van processen en kwaliteit en het vergroten van de maatschappelijke prestaties van de organisatie. Hierbij zijn resultaatgerichtheid, aansluiten en verbinden belangrijke competenties van je. Je creëert heldere kaders en communicatielijnen, zorgt voor goede onderlinge afstemming en schept ruimte voor creativiteit en innovatie. Je bent daarmee ook inspirerend voor medewerkers. De stijl daarbij is altijd respectvol en situationeel: sturend/koersbepalend en coachend. Je onderhoudt gemakkelijk relaties en bent een volwaardig gesprekspartner in het netwerk van het Domein Sociaal.

Je bent in staat goed te functioneren in de bestuurlijke context van een gemeente en binnen de kaders van regionale samenwerking om uitvoering te geven aan een gemeenschappelijke regeling. Je weet effectief te schakelen tussen verschillende schaalniveaus, belangen en bestuurlijke verbanden. Jouw adviesstijl laat zich kenmerken door stevigheid en transparantie, uiteraard met gevoel voor verhoudingen.

Je bent zowel koersvast als in staat om op de essentiële zaken bij te sturen. Daarbij ben je in staat om belangentegenstelling te hanteren en hier op een verbindende wijze mee om te gaan.

Samenvattend zijn de volgende kwalificaties op het (persoonlijkheids)profiel van de Directeur Domein Sociaal van toepassing:

 • Verbinder
 • Netwerker
 • Bestuurlijk inlevingsvermogen
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Enthousiasmerende en inspirerende managementstijl
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Integer
 • Samenwerken

Functie-eisen

Je voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • een universitair werk- en denkniveau, relevante opleiding op het gebied van gezondheidszorg en/of bedrijfskunde, aangevuld met een relevante managementopleiding;
 • een heldere visie op en kennis van het sociale domein;
 • ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke managementpositie, verkregen in een complexe organisatie;
 • ervaring als verandermanager, het gaat hier om een nieuwe organisatie die ontwikkeld moet worden;
 • bewezen succesvolle leidinggevende ervaring t.a.v. het resultaatgericht aansturen van professionals in een bestuurlijk complexe omgeving.

Bedrijfsomschrijving

Onder het motto 'samenwerken geeft meerinzicht' bouwen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde samen, vanuit een gezamenlijke visie, aan een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor het Sociaal Domein. Onder een heldere bestuurlijke en ambtelijke aansturing wordt maximaal ingezet op de transformatieopgave van het stelsel, de kwaliteit van dienstverlening, professionalisering en efficiency.

Deze visie is:
‘Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname in de samenleving en zijn in regie als zij daarbij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Uitvoeringspartners werken samen om de gewenste maatschappelijke effecten te realiseren vanuit het stelsel sociaal domein. Generalisten (professionals bij uitvoeringspartners) krijgen de ruimte om mensen die die ondersteuning vragen, te helpen bij het opstellen van hun ondersteuningsplan. Gemeenten volgen de ontwikkelingen in de samenleving en de wijze waarop de sociale infrastructuur effectief is. En zij voert aanpassingen in het stelsel door waar nodig.’

Uitgangspunt daarbij is dat de ‘couleur locale’ behouden blijft én maximaal gebruik wordt gemaakt van de voordelen van samenwerking.

De nieuw te vormen uitvoeringsorganisatie voor het Sociaal Domein wordt onderdeel van een grotere gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Meerinzicht heeft twee domeinen: Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal.

Het Domein Sociaal zal gehuisvest worden in het stadhuis van Harderwijk en start met een omvang van circa 150 professionals (ongeveer 130 fte). Je legt verantwoording af aan de directieraad van Meerinzicht en geeft leiding aan de afdelingshoofden binnen Domein Sociaal.

Meer informatie en solliciteren
We nodigen je uit om het gehele functieprofiel te lezen op onze website. Via onze website kan je ook solliciteren. De link is https://www.publicspirit.nl/directeur-domein-sociaal-harderwijk/

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature