PublicSpirit zoekt voor uitvoeringsorganisatie Meerinzicht twee afdelingshoofden Domein Sociaal

Ben jij een verbindend leidinggevende met visie op het sociale domein? Dan zoekt Meerinzicht jou!

7 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Harderwijk, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De nieuwe wetgeving op het gebied van Participatie, Wmo en Jeugdzorg legt de verantwoordelijkheden voor het sociale domein op het bestuursniveau van de gemeenten. De kern van de ontwikkeling is een verschuiving van een verzorgingsstelsel naar een participatiestelsel. Een samenleving waar burgers op eigen kracht en door het zelf te organiseren hun problemen oplossen, waar de vraag van de burger en de sociale omgeving centraal staat en niet de wetten en/of de instituties. Dat vraagt van Meerinzicht om een dienstverlening in samenhang, nabij en op maat. Waarbij het gesprek met de burger en niet de indicatie centraal staat. Het is aan de burger om de regie over zijn leven te houden en aan de professional - van de gemeente en partnerinstellingen - om de burger daarin te faciliteren. 


De nieuw te werven directeur Domein Sociaal is samen met de afdelingshoofden inspirerend en leidend bij deze beweging, met als specieke verantwoordelijkheid de integrale bestuursadvisering, de samenwerking met (externe) partners en het transformeren van de organisatie naar één professionele, coherent uitvoeringsdomein waarin de randvoorwaarden aanwezig zijn voor het realiseren van de gewenste cultuur.

De rollen
De afdelingshoofden vervullen een aantal rollen:

 • adviseur van bestuur, directieraad en de directeur Domein Sociaal;
 • MT-lid Domein Sociaal Meerinzicht;
 • leidinggevende;
 • ambassadeur van Meerinzicht.

Profiel
Van de afdelingshoofden wordt veel talent en ervaring verwacht. Je beschikt over aantoonbare kennis en (leidinggevende) ervaring rond de plaatsgevonden transitie en inzicht in de transformatieopgave. Je bent een generalist en kunt goed schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Jij bent in staat om relevante maatschappelijke, politieke en sociale ontwikkelingen te signaleren en te interpreteren.

Als afdelingshoofd ben je daarnaast een verbinder, zowel intern als extern Je bent een stevige gesprekspartner die hindernissen wegneemt en weerstanden ombuigt, bent proactief, hebt een mentaliteit van aanpakken en bent zakelijk.

Je kunt goed schakelen tussen organisatie en bestuur, tussen strategie en operatie, tussen beleid en uitvoering, tussen organisatie en samenleving en tussen proces en inhoud. Je bent in staat om goed te prioriteren en belangen te wegen. Je bent strategisch sterk, in staat om te conceptualiseren om vervolgens de handen uit de mouwen te steken. Daarbij heb je een herkenbare verbindende rol in de diverse externe gremia en ook in de samenwerking binnen het concern. Je fungeert daarnaast als direct leidinggevende van een grote afdeling en bent in staat medewerkers en partijen te enthousiasmeren.

Professionals geef jij op natuurlijk wijze ruimte en sturing. Je bent in staat om medewerkers stappen te laten zetten volgens de principes van zelforganisatie.

Overige kwalificaties die op het (persoonlijkheids)profiel van de afdelingshoofden van toepassing zijn:

 • Je beschikt over overtuigingskracht.
 • Je bent een denker én doener.
 • Je bent innovatief.
 • Je beschikt over uitmuntende communicatieve vaardigheden.
 • Je werkt met humor en relativeringsvermogen.
 • Je straalt energie en ambitie uit.
 • Je geeft vertrouwen.
 • Je stimuleert werkplezier.
 • Je bent procesmatig sterk en voldoende bedrijfsmatig onderlegd.

Functie-eisen

Je voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • een universitair werk- en denkniveau;
 • een heldere visie op en kennis van het sociale domein;
 • ervaring in een integraal verantwoordelijke managementpositie, verkregen in een complexe organisatie;
 • ervaring als verandermanager, het gaat hier om een nieuwe organisatie die ontwikkeld moet worden.

Bedrijfsomschrijving

Onder het motto 'samenwerken geeft meerinzicht' bouwen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde samen, vanuit een gezamenlijke visie, aan een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor het Sociaal Domein. Onder een heldere bestuurlijke en ambtelijke aansturing wordt maximaal ingezet op de transformatieopgave van het stelsel, de kwaliteit van dienstverlening, professionalisering en efficiency.

Deze visie is:
‘Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname in de samenleving en zijn in regie als zij daarbij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Uitvoeringspartners werken samen om de gewenste maatschappelijke effecten te realiseren vanuit het stelsel sociaal domein. Generalisten (professionals bij uitvoeringspartners) krijgen de ruimte om mensen die die ondersteuning vragen, te helpen bij het opstellen van hun ondersteuningsplan. Gemeenten volgen de ontwikkelingen in de samenleving en de wijze waarop de sociale infrastructuur effectief is. En zij voert aanpassingen in het stelsel door waar nodig.’

Uitgangspunt daarbij is dat de ‘couleur locale’ behouden blijft én maximaal gebruik wordt gemaakt van de voordelen van samenwerking.

De nieuw te vormen uitvoeringsorganisatie voor het Sociaal Domein wordt onderdeel van een grotere gemeenschappelijke regeling Meerinzicht.

Meerinzicht heeft twee domeinen: Domein Bedrijfsvoering en Domein Sociaal.
Domein Sociaal kent twee afdelingen: Beheer en Klantondersteuning. Iedere afdeling heeft een afdelingshoofd die zorgdraagt voor het laten floreren van de medewerkers binnen die afdeling. Het domein zal gehuisvest worden in het stadhuis van Harderwijk en start met een omvang van circa 150 professionals (ongeveer 130 fte). De organisatiestructuur is ingericht vanuit het klantperspectief. Zelforganiserende principes zijn ver doorgevoerd waardoor een platte organisatie is ontstaan waar gelijkwaardigheid de manier van omgaan met elkaar typeert.

Meer informatie en solliciteren
We nodigen je uit om het gehele functieprofiel te lezen op onze website. Via onze website kan je ook solliciteren. De link is https://www.publicspirit.nl/twee-afdelingshoofden-domein-sociaal-harderwijk/.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature