1. Vacatures
  2. Radboud Universiteit
  3. Hoogleraar ICT en privaatrecht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Hoogleraar ICT en privaatrecht

Als hoogleraar ICT en privaatrecht verricht u onderzoek en verzorgt u onderwijs dat zich vooral richt op de verbindingen van informatieverwerking/beveiliging en andere ICT-toepassingen met het burgerlijk recht. Uw onderzoek en onderwijs combineren kennis ...

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Comeniuslaan, Nijmegen, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
19 uur
Salarisindicatie:
€ 7766 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Als hoogleraar ICT en privaatrecht verricht u onderzoek en verzorgt u onderwijs dat zich vooral richt op de verbindingen van informatieverwerking/beveiliging en andere ICT-toepassingen met het burgerlijk recht. Uw onderzoek en onderwijs combineren kennis van en inzicht in de cybersecurity met het commerciële privaatrecht (burgerlijk- en ondernemingsrecht).

Persoonsgegevens vertegenwoordigen in de moderne maatschappij een grote vermogenswaarde. Steeds meer ondernemingen baseren hun verdienmodel op verwerking van (persoons)gegevens. Daarbij kunnen allerlei vermogensrechtelijke vragen rijzen met betrekking op de mate waarin zulke gegevens op geld waardeerbaar zijn bijvoorbeeld bij de verkoop van klantenbestanden (na faillissement).

Op het snijvlak van cybersecurity en privaatrecht zal het vaak gaan om aansprakelijkheidskwesties. Bijvoorbeeld bij schending van de vertrouwelijkheid, een data breach of om onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij de onrechtmatige daadsactie moet steeds (dreigende) schade worden aangetoond, maar het is nog niet duidelijk hoe concreet die schade moet zijn. Wat als de melding van een breach te laat gebeurt of op foutieve of onjuiste wijze plaatsvindt? Bij de aansprakelijkheid gaat het bovendien vaak om de schending van zorgplichten. Dat roept vragen op over de inhoud en de zwaarte van de zorgplichten van partijen die actief zijn op ICT-gebied. Denk bijvoorbeeld aan informatie- en waarschuwingsplichten en de plicht te voorzien in adequate software-updates. Verder zorgt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij de aanschaf van ICT voor allerlei nieuwe vragen op het snijvlak met het consumentenrecht.

Onderzoek
U zet een eigen onderzoekslijn op, met aansluiting bij het lopend onderzoek binnen iCIS en OO&R. U begeleidt (mede) promovendi. Uw onderzoek mondt uit in (regelmatige) wetenschappelijke publicaties en lezingen. Tevens verwerft u onderzoeksgelden uit de tweede en derde geldstroom.
Onderwijs
U verzorgt onderwijs op het gebied van cybersecurity en (privaat)recht, op zowel bachelor- als masterniveau, binnen de informatica en informatiekunde opleidingen. Dit in goede afstemming met de naaste collega's en de onderwijsdirecteur.
Management
Uw managementtaken beperken zich tot (a) coördinatie van het rechtenonderwijs binnen iCIS, en (b) organisatie van onderzoek gerelateerde activiteiten, zoals seminars en subsidieaanvragen. Tevens heeft u een coördinerende rol bij de activiteiten van de Radboud Universiteit met betrekking tot het thema Safety en Security van de onderzoeksagenda Digitale Samenleving van de VSNU.

Functie-eisen

U bent een gepromoveerd jurist met een aantoonbaar track record op het snijvlak van ICT en (Nederlands) privaatrecht. U heeft affiniteit met ICT, blijkend uit (meerdere) publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. U heeft grondige kennis van en inzicht in het burgerlijk recht in ruime zin, inclusief de internationale en Europeesrechtelijke aspecten en in het bijzonder ook de commerciële (ondernemingsgerichte) aspecten. Affiniteit met de rechtspraktijk strekt tot aanbeveling. Verder heeft u een interdisciplinaire instelling. U bent in staat om in het Engels college te geven, zowel voor de bachelor- als de masteropleiding.

Arbeidsvoorwaarden

het UFO-functieprofiel Hoogleraar, niveau 2 is op deze functie van toepassing

Additionele informatie

Prof. dr. B.P.F. Jacobs
024 365 22 36
bart@cs.ru.nl

www.ru.nl/icis/

Radboud Universiteit

Bedrijfsomschrijving

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en staan midden in de samenleving. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica De leerstoel is organisatorisch ingebed in de Digital Security (DiS) groep van het Institute for Computing and Information Sciences (iCIS). Computer security is een van de strategische onderzoeksonderwerpen van zowel de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, als van de gehele Radboud Universiteit. Security is in Nijmegen een breed onderwerp, dat binnen iCIS onder andere de volgende onderwerpen bevat: cryptografie, privacy, identity management, small devices (chipkaarten, telefoons), programma correctheid, post quantum crypto, maar ook de juridische aspecten van informatiebeveiliging en privacy. U werkt vanuit iCIS samen met het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) aan de Nijmeegse Rechtenfaculteit.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.