1. Vacatures
  2. Radboud Universiteit
  3. Postdoc: Sociale cohesie in de klas

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Postdoc: Sociale cohesie in de klas

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, gaat een groot consortium van meer dan 30 partijen aan de slag met het project ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd ...

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Comeniuslaan, Nijmegen, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
26 uur
Salarisindicatie:
€ 4757 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, gaat een groot consortium van meer dan 30 partijen aan de slag met het project ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’. Dit project, onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en prof. dr. Judi Mesman (UL) is een samenwerking van 7 universiteiten, 5 hbo-instellingen, 2 universitair medisch centra en TNO, samen met diverse praktijkinstellingen op het terrein van jeugd en onderwijs. Het programma bestaat uit vijf deelprojecten:

1) sociale cohesie in de klas
2) buitenschools leren
3) verbinding onderwijs – jeugdzorg
4) ontmoeting tussen professionals en jongeren/ouders met een migratieachtergrond
5) jeugdgezondheidszorg

De Radboud Universiteit zoekt voor het deelproject sociale cohesie in de klas een postdoc. Het doel van dit deelproject is te achterhalen hoe sociale cohesie in een klas met veel diversiteit in sociaal en cultureel-etnische achtergronden versterkt kan worden. Hiermee adresseren we het probleem van de schijnbare toenemende polarisatie en spanningen in de maatschappij wat betreft diversiteit en migratie.

U gaat nauw samenwerken met een postdoc van Erasmus Universiteit Rotterdam en met het betrokken team van onderzoekers. Het onderzoek omvat een literatuurreview, een empirische studie in de vorm van multiple case studies en een vertaling van de bevindingen naar praktijkinterventies. Het onderzoek kent een mixed-methode benadering. Het is de bedoeling dat u zich richt op het onderwerp ‘interetnische contacten’ met een nadruk op kwantitatieve methoden. De postdoc op de Erasmus Universiteit richt zich op het onderwerp ‘sociale identiteit’ en legt een nadruk op het inzetten van kwalitatieve methoden.
Informatie over de positie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam treft u hier aan.

Functie-eisen

- een afgeronde promotie in de onderwijswetenschappen, psychologie of een andere sociale wetenschap op een verwant thema aan het onderwerp van het betreffende deelproject;
- aantoonbare vaardigheden met literatuuronderzoek en zowel kwantitatief als kwalitatief empirisch onderzoek, blijkend uit publicaties;
- affiniteit en ervaring met praktijkgericht onderwijsonderzoek, goed bruggen kunnen slaan tussen onderwijs en onderzoek, uitstekend kunnen communiceren met docenten en schoolleiders;
- uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels;
- goed kunnen samenwerken in een interdisciplinair team van onderzoekers en praktijkprofessionals.

Arbeidsvoorwaarden

het UFO-functieprofiel Onderzoeker, niveau 3 is op deze functie van toepassing
maximum salaris is bij aanvang dienstverband vastgesteld op € 3.475,- bruto per maand op fulltime basis (salarisschaal 11)

Additionele informatie

prof. dr. Eddie Denessen
024 361 18 22
e.denessen@pwo.ru.nl

www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/07/samenvatting-gelijke-kansen-voor-een-diverse-jeugd-def.pdf ; www.ru.nl/bsi/research/research-programmes/learning-plasticity/ ; www.eur.nl/essb/ ;

Radboud Universiteit

Bedrijfsomschrijving

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en staan midden in de samenleving. Faculteit der Sociale Wetenschappen De Faculteit der Sociale Wetenschappen behoort tot de grootste faculteiten van de Radboud Universiteit. De faculteit heeft de ambitie om tot de beste sociaalwetenschappelijke faculteiten van Europa te behoren. Het doel is dat al haar onderzoeksprogramma’s als zeer goed worden beoordeeld en dat al haar opleidingen tot de beste van de Nederlandse universitaire opleidingen behoren. Sociale wetenschappen binnen de Radboud Universiteit bestaat uit de richtingen psychologie, artificial intelligence, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, sociologie, communicatiewetenschappen, culturele antropologie en ontwikkelingssociologie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het programma Learning and Plasticity van het Behavioural Science Institute. Het onderzoek wordt begeleid door prof. dr. E. Denessen.

Het BSI is een multidisciplinair instituut voor onderzoek naar gedrag. Onze onderzoekers werken samen op de wetenschapsgebieden psychologie, onderwijskunde en communicatiewetenschap. Het BSI heeft zeven onderzoeksprogramma's met drie hoofdthema's: 1) ontwikkeling en leren, 2) psychopathologie, gezondheid en welzijn, en 3) sociale processen en communicatie. Het BSI verricht zowel fundamenteel onderzoek als toegepast / translationeel onderzoek. Het BSI heeft moderne onderzoeksvoorzieningen voor observatiestudies, experimenten, eye-tracking studies, EEG-metingen en GSR-opname, psychobiologisch onderzoek en gedragsmetingen in echte en 3D virtuele omgevingen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.