1. Vacatures
 2. Universitair docent Straf(proces)recht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Universitair docent Straf(proces)recht

meer dan 3 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Nijmegen, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Aan de Radboud Universiteit doen we onderzoek en geven we onderwijs over de volle breedte van het academisch spectrum. Dit doen we op een groene, moderne campus met state-of-the-art voorzieningen. De Radboud Universiteit kent een open en persoonlijke sfeer. Dat stimuleert kennisdeling tussen collega's, voorbij de grenzen van vakgebieden. Het prikkelt om verder te kijken, meer te zien. Zo draagt de Radboud Universiteit bij aan nieuwe perspectieven. Binnen de wetenschap en binnen de samenleving. Hiermee is de Radboud Universiteit succesvol en van internationale betekenis.

Universitair docent Straf(proces)recht (1,0 fte)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Maximum salaris: € 5.513,- bruto/maand
Vacaturenummer: 22.21.18
Reageer uiterlijk op: 02-09-2018

Werkzaamheden
Door het vertrek van één van onze medewerkers, is wederom de vacature Universitair docent Straf(proces)recht ontstaan.

Als universitair docent Straf(proces)recht bent u medeverantwoordelijk voor de uitvoering, ontwikkeling en coördinatie van het strafrechtelijk onderwijs binnen de vaksectie Straf(proces)recht. Daarnaast voert u zelfstandig strafrechtelijk onderzoek uit, hetgeen uitmondt in wetenschappelijke publicaties. Verder levert u een bijdrage aan de werving van onderzoeksubsidies door bijvoorbeeld het (mede) indienen van NWO- en WODC voorstellen. Het onderwijs omvat 55% van uw aanstelling. Daarnaast verricht u voor 35% van uw aanstelling zelfstandig onderzoek, en 10 % van uw tijd is gereserveerd voor organisatorische taken.

Werkomgeving
De vaksectie Straf- en strafprocesrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het veelal in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt.

De vaksectie Straf- en strafprocesrecht verzorgt onderwijs in de verschillende fasen van de rechtenopleiding.
Naast het verzorgen van het onderwijs is een belangrijke taak van de vaksectie het (grensoverschrijdend) onderzoek op verschillende vlakken van het materiële en formele strafrecht, het penitentiaire recht en de criminologie. De vaksectie participeert in het onderzoekscentrum Staat en Recht (SteR). SteR is gespecialiseerd in multidisciplinair publiekrechtelijk onderzoek, waarbij veel aandacht uitgaat naar het positieve recht en rechtsdogmatiek, versterkt met empirisch, sociologisch en filosofisch onderzoek. Het centrum stelt zich ten doel een stimulerende omgeving te bieden voor het verrichten van hoogwaardig, nationaal en internationaal, vernieuwend rechtsgeleerd onderzoek en bekendheid te geven aan de onderzoeksresultaten door middel van nationale en internationale gezaghebbende publicaties, voordrachten, congressen en symposia. De vaksectie bestaat uit 24 medewerkers.

Wij verwachten

 • u bent in staat onderwijs te geven in de verschillende fasen van de studie, eventueel ook in het Engels;
 • u hebt aantoonbare goede didactische vaardigheden, welke gericht zijn op het motiveren, stimuleren/activeren van kritische reflectie en zelfstudie van studenten;
 • u levert actief een bijdrage aan innovatieve ontwikkeling van onderwijs;
 • u bent een gedreven onderzoeker en (bijna) gepromoveerd in de Rechtsgeleerdheid op een straf(proces)rechtelijk onderwerp;
 • u bent wetenschappelijk creatief en gemotiveerd blijkend uit (inter)nationale publicaties;
 • u bent geïnteresseerd in grensoverschrijdend /rechtsvergelijkend onderzoek;
 • u bent in staat (persoonlijke) onderzoeksfinanciering (mede) te verwerven, bij zowel nationale (NWO, WODC) als internationale (EU) fondsen;
 • u hebt bij voorkeur ervaring met de inhoudelijke begeleiding van studenten, docenten en/of jonge onderzoekers (zoals promovendi);
 • u kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • u bent in het bezit van een BKO-certificaat of dient dit binnen één jaar te behalen.


Wij bieden

 • aanstelling: 1,0 fte;
 • maximum salaris per maand € 5.513,- bruto op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal 12);
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering;
 • inschaling wordt gebaseerd op relevante werkervaringsjaren. Het toepassen van een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden (schaal 11, max €4.852,-);
 • het betreft in beginsel een aanstelling voor één jaar met het uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • indien u nog niet gepromoveerd bent, behoort een arbeidsovereenkomst als docent tot promotie, tot de mogelijkheden;
 • UFO-functieprofiel: Universitair docent, niveau 1.


Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Overige informatie
De beoogde datum indiensttreding is 1 oktober 2018.

Meer weten?
Meer over: Vaksectie Strafrecht & Criminologie
Meer over: SteR, Onderzoekcentrum voor Staat & Recht

Meer over de inhoud van de vacature:
Prof. mr. M.I. Fedorova, hoogleraar
Telefoon: 024 3615706
E-mail: m.fedorova@jur.ru.nl

Interesse?
Solliciteer (ter attentie van prof. mr. M.I. Fedorova) uitsluitend via onderstaande button 'Solliciteer'. De sollicitatie dient de volgende bijlage(n) (uitsluitend deze) te bevatten:

 • motivatiebrief
 • cv inclusief publicatielijst
 • wetenschappelijk (gepubliceerd) artikel/hoofdstuk


Tijdens het 1e gesprek wordt u verzocht ten overstaan van de selectiecommissie een kort proefcollege (max. 15 minuten) te verzorgen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.