1. Vacatures
  2. Radboudumc
  3. Hoogleraar /Afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Hoogleraar /Afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde

De te benoemen hoogleraar/afdelingshoofd ELG vormt met de bedrijfsleider het Dagelijks Bestuur van de afdeling. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het …

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Geert Grooteplein Zuid, Nijmegen, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
36 - 36 uur
Salarisindicatie:
€ 1012 - € 1259 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De te benoemen hoogleraar/afdelingshoofd ELG vormt met de bedrijfsleider het Dagelijks Bestuur van de afdeling. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leiderschap, maken de strategische keuzes en zorgen dat werknemers goed kunnen functioneren. De te benoemen hoogleraar/afdelingshoofd ELG richt zich vooral op de kerntaken onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg, terwijl de bedrijfsleider sturing geeft aan de bedrijfsvoering. De kandidaat geeft leiding aan de gehele afdeling op een transparante, stimulerende, en verbindende wijze en is eindverantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering van de afdeling. Zij/hij positioneert ELG zodanig dat er optimaal invulling kan worden geven aan de relatie tussen het Radboudumc en de eerste lijn in de regio en (inter)nationaal door een leidende rol in de innovatie van gezondheidszorg te nemen.

Extern is de kandidate/kandidaat initiatiefrijk in het onderhouden en faciliteren van de netwerken die voor een groot deel georganiseerd zijn als academische werkplaatsen. In samenwerking met netwerkpartners in de eerste, tweede en derde lijn moet de transmurale (geïntegreerde) zorg worden geïnnoveerd en moet uitvoer worden gegeven aan persoonsgerichte en innovatieve zorg/preventie: dichtbij huis als het kan en verder weg als dit noodzakelijk is vanwege kwaliteit, doelmatigheid en duurzaamheid. De kandidate/kandidaat zorgt voor uitstekende relaties met andere afdelingen, disciplines, huisartsen, netwerken en ziekenhuizen in de regio, nationaal en internationaal. De leeropdracht zal in het verlengde liggen van het specialisme van de aan te stellen hoogleraar/afdelingshoofd.

Functie-eisen

De afdeling is op zoek naar een inspirerende, verbindende en krachtige leider, die de potentie en drive bezit om binnen Nederland te worden gezien als boegbeeld van Eerstelijnsgeneeskunde. Er bestaat een voorkeur voor een zorgprofessional uit de academisch en maatschappelijk gezichtsbepalende disciplines zoals bijvoorbeeld huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde of public health. Van belang is dat zij/hij een visie heeft op de toekomst van de gezondheidszorg, de eerstelijnsgeneeskunde en de rol die de academie daarin vervult. Daarnaast heeft zij/hij blijk gegeven daadwerkelijk bij te dragen aan zorgvernieuwing en beschikt over kwaliteiten op het gebied van academisch en samenbindend leiderschap én over de benodigde managementvaardigheden en bestuurlijke competenties.

De toekomstige hoogleraar heeft een (inter)nationale reputatie wat betreft onderwijs, opleiding en/of onderzoek in de eerste lijn en weet onderwijs, onderzoek en opleiding onderling te verbinden ten behoeve van de zorgpraktijk. Zij/hij beschikt over een (inter)nationaal netwerk op het gebied van beleid, onderwijs en/of research en innovatie binnen een van de disciplines van Eerstelijnsgeneeskunde. Tot slot weet de geschikte kandidate/kandidaat zich goed te bewegen in een matrixorganisatie met zowel hiërarchisch als functioneel leidinggevende relaties. Ook herkent zij/hij zichzelf in de Radboud manier van werken.

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. Maar er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Wij zorgen voor jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.
  • Aanstelling is voor onbepaalde tijd met benoeming als hoogleraar voor bepaalde tijd.
  • Naast je maandelijkse salaris en een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%.
  • Het Radboudumc betaalt 70% van de pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
  • Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief.
Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de Cao umc.

Additionele informatie

Heb je nog vragen over deze functie, neem dan contact op met prof. dr. Kees van Laarhoven, voorzitter van de benoemingsadviescommissie. De leeropdracht onderbouwing kan worden opgevraagd bij drs. Moniek Hüsken, secretaris benoemingsadviescommissie. Voor solliciteren gebruik de knop 'solliciteer direct'.

Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze functie te werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de hierboven genoemde collega. Heb je een andere vraag? Bekijk dan onze pagina veelgestelde vragen.

Bij uitnodiging voor een gesprek is het van belang dat de kandidaat zich verdiept in de contourennota Fit for the Future. Informatie hierover wordt op verzoek verstrekt.

Het Radboudumc streeft naar een meer evenredige man- vrouwvertegenwoordiging binnen de functie van hoogleraar en geeft er bij gelijkwaardige geschiktheid de voorkeur aan om een vrouwelijke kandidaat te benoemen.