1. Vacatures
  2. Rekenkamer Maastricht

Bekijk alle vacatures van Rekenkamer Maastricht

De Rekenkamer Maastricht heeft tot taak de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur te onderzoeken. De rekenkamer is onafhankelijk, bepaalt haar eigen onderzoeksagenda en heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen voor haar onderzoeken.


De Rekenkamer Maastricht stelt zich ten doel de controlerende functie van de gemeenteraad te versterken en tegelijkertijd voor de inwoners van Maastricht zichtbaar te maken wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Maastricht. De resultaten van de rekenkameronderzoeken worden in rapporten en rekenkamerbrieven neergelegd en aangeboden aan de gemeenteraad.