1. Vacatures
  2. RIBW Brabant
  3. lid Raad van Toezicht aandachtsgebied (sociaal) ondernemerschap en innovatie

lid Raad van Toezicht aandachtsgebied (sociaal) ondernemerschap en innovatie

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Tilburg, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

RIBW Brabant is een innovatieve organisatie gespecialiseerd in de integrale begeleiding en ondersteuning van mensen met psychiatrische of psychische klachten (vanaf 16 jaar), individueel of in een gezinssituatie. Met een gedegen, professionele aanpak zijn zij voor cliënten de partner in duurzaam herstel. Zij stimuleren hierbij eigen kracht en verantwoordelijkheid. Daarom komen alle leefgebieden aan bod. Het werkgebied concentreert zich in de regio Hart van Brabant.


RIBW Brabant heeft een platte organisatiestructuur. Met ruim 450 medewerkers, 60 stagiaires en 110 vrijwilligers (fulltime en parttime) zetten zij zich in voor de cliënten. Zij werken in gemeenten in het midden van Noord-Brabant, zoals Tilburg, Waalwijk, Oisterwijk en Dongen. De organisatie wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur en er wordt toezicht gehouden op de besturing door de Raad van Toezicht. Hieronder valt ook de aangesloten Stichting Waanzinnig.

De teams zijn wijkgericht georganiseerd. Ze bieden zowel beschermd wonen als ambulante (woon)begeleiding in de wijk. Er is veel aandacht voor herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid. Iets meer dan een derde van de ruim 1200 cliënten maakt gebruik van diverse vormen van beschermd wonen, terwijl de andere cliënten begeleiding aan huis ontvangen. Daarnaast bieden zij cliënten via de afdeling KREW ondersteuning bij opleiding en werk.

De organisatie omvat 4 clusters. Dit zijn cluster Herstel (alle teams primair proces), cluster Bedrijfsvoering (ondersteunende teams zoals P&O, zorgregistratie, financiële administratie, facilitair, ICT), cluster Ontwikkeling en Innovatie en cluster Bestuur. Cluster Herstel is verreweg het grootste cluster.

Ten behoeve van de medezeggenschap zijn er een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. Daarnaast kunnen cliënten gebruik maken van een vertrouwenspersoon, een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Voor familieleden is er de mogelijkheid om zich te wenden tot de familievertrouwenspersoon. Medewerkers kunnen gebruik maken van een interne vertrouwenscommissie en van een externe vertrouwenspersoon.

De Raad van Toezicht van RIBW Brabant bestaat uit vijf leden. Door het aflopen van de zittingstermijn is een vacature ontstaan voor een lid Raad van Toezicht, waarvoor nu de werving- en selectieprocedure wordt uitgevoerd.

De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht, de visie op toezicht 2018 en de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht bestaat na deze vacature uit een man en drie vrouwen.

Functie-eisen

Door de vacature in de Raad van Toezicht bestaat er behoefte aan een nieuw lid:

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied ondernemerschap en innovatie

Deze toezichthouder heeft actuele ervaring op strategisch niveau in het bedrijfsleven, bij voorkeur als sociaal ondernemer met een maatschappelijke doelstelling.
Door een aantoonbare visie als het gaat om de ontwikkeling van maatschappelijke participatie, sociale inclusie en sociale innovaties brengt hij/zij een aanvullend perspectief mee in de Raad van Toezicht. Hij/zij heeft een bedrijfskundige achtergrond en is goed bekend met het in beweging krijgen en houden van vernieuwende organisatieontwikkelprocessen. Tevens heeft hij/zij ervaring met de financiële doorvertaling van nieuwe concepten voor (ambulante) zorg- en dienstverlening en het in samenwerking realiseren van maatschappelijke opgaven. Eventuele inbreng van kennis en ervaring op het gebied van digitalisering is daarbij een pluspunt.

De toezichthouder heeft affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van RIBW Brabant en woont en/of werkt op niet al te grote afstand van het werkgebied.

Beloning

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Zij is tijdens kantooruren voor meer informatie bereikbaar op telefoonnummer 06 – 29 25 94 97. Een uitgebreide profielschets met planning is beschikbaar bij de vacature op haar website. Uw reactie met uw motivatie en CV zien wij graag digitaal tegemoet via de upload van uw gegevens bij de vacature op haar website.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature