1. Vacatures
 2. Concerncontroller

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Concerncontroller

Rieken & Oomen zoekt, voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) een ervaren Concerncontroller. Weet u met uw coachende managementstijl op inspirerende wijze vorm te geven aan deze functie?

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Romboutslaan, Dordrecht, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Concerncontroller
Standplaats: Dordrecht

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Het gebied telt ruim 483.000 inwoners en ruim 21.000 ondernemingen. Zuid-Holland Zuid beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In de VRZHZ zijn voor 17 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 800 (brandweer)vrijwilligers.

Op dit moment is de control en financieel adviesfunctie niet overal in de organisatie gescheiden. Binnen de VRZHZ zal daarom op korte termijn een onafhankelijke unit control worden gevormd die als stafeenheid onder de algemeen directeur zal worden gepositioneerd. Om de control functie beter vorm te geven zal deze zich de komende jaren gaan ontwikkelen van financiële naar business control en zal de financiële adviesfunctie centraal worden belegd bij de afdeling bedrijfsvoering.

De functie
De functie kenmerkt zich door aandacht voor de brede bussinesscontrol met bijzondere aandacht voor:
 • vertalen van strategische doelen en afgeleide plannen conform de A3 jaarsystematiek in concrete, niet financiële KPI’s en bewaken doelrealisatie;
 • bewaken van de kwaliteit van de planning-en-controlcyclus en de daarbij behorende producten;
 • de kwaliteit van besluitvorming in het managementteam;
 • bedrijfseconomische analyses;
 • de ontwikkeling van het bedrijfsvoering instrumentarium;
 • periodieke audits gericht op de bedrijfsvoering;
 • de uitvoering van project control en control op investeringsplannen;
 • verbijzonderde Interne Controle;
 • structureel onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid (in financiële zin en personele zin) van de lasten.

Het profiel
De ideale kandidaat is een natuurlijke leidinggevende met een coachende managementstijl die op een inspirerende wijze vorm weet te geven aan de functie. Vanuit zijn/haar rol is de concerncontroller de topadviseur van het managementteam. Hij/zij ziet er op toe dat er voldoende checks and balances aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de gekozen beleidsdoelen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om vragen als: "Wordt de strategie voldoende helder uitgedragen? Zijn beleid en middelen goed gekoppeld in de P&C cyclus? Zijn de risico’s in beeld? Weten we waar we staan? Is er voldoende interactie intern en extern, zodat het beleid tijdig bijgesteld kan worden?" Dit alles vanuit de kernvraag: is VRZHZ in control?

De concerncontroller is in staat om met een brede blik over de grenzen van de eigen unit heen te kijken en op basis van een sterk bindend vermogen anderen te bewegen en verleiden, om tot een succesvolle samenwerking te komen. Hij/zij beschikt over een sterk analytisch vermogen en weet in een complexe omgeving het overzicht te bewaren. Beschikt over een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Is een kenner van en vaandeldrager voor procesgericht werken, weet anderen hierin te faciliteren. Hij/zij beschikt over een helikopterview, scheidt hoofd- van bijzaken en heeft gevoel voor fasering en timing.

Door de leidinggevende stijl en vaardigheden is hij/zij in staat medewerkers mee te nemen in een integrale manier van (samen)werken. Beschikt over uitstekende analytische, empathische en communicatieve vaardigheden en is in staat om de praktijk van VRZHZ te relateren aan 'best practices'. Is tevens in staat om met overtuigingskracht
en oog voor andermans belangen, draagvlak te creëren voor onafhankelijke adviezen. Deze onafhankelijkheid wordt niet alleen geborgd door de formele positie in de organisatie, maar vooral door houding en gedrag van de concerncontroller. Een goede balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid is essentieel. Affiniteit met de rol en inhoudelijke opgave van een veiligheidsregio is hierbij wenselijk.

Functie-eisen
 • Academische opleiding (MBA, RC).
 • 5 - 10 jaar ervaring in een complexe omgeving.
 • Opereert zelfstandig in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Natuurlijke leider-verbinder die in staat is om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren.

Bij de uitvoering van deze taken door de unit Control behoren de volgende rollen:
 • Toetser
 • (Integraal) adviseur
 • Signaleerder
 • Toezichthouder/bewaker
 • Ondersteuner (van directie en MT)

Competenties: Teamspeler, Gericht op de toekomst, Gericht op prestatieverbetering, Analytisch

Persoonskenmerken: Toegankelijke en stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht. Vernieuwend, humor en relativerend. Positief kritisch en assertief.

Voorwaarden
We bieden een salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring van maximaal € 6.574,- bruto per maand (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek.

Procedure
Contactpersoon voor deze procedure is Marcella Rijkschroeff, senior adviseur bij bureau Rieken & Oomen. Na een voorselectie door het bureau vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever. De sollicitatieprocedure bij de opdrachtgever bestaat uit een eerste en tweede (verdiepende) ronde met een selectiecommissie. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Solliciteren
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marcella Rijkschroeff, telefoonnummer 030-2930144. Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 25 februari 2018 via www.riekenoomen.nl/vacatures.

Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Functie-eisen

Concerncontroller
Standplaats: Dordrecht

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Het gebied telt ruim 483.000 inwoners en ruim 21.000 ondernemingen. Zuid-Holland Zuid beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In de VRZHZ zijn voor 17 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 800 (brandweer)vrijwilligers.

Op dit moment is de control en financieel adviesfunctie niet overal in de organisatie gescheiden. Binnen de VRZHZ zal daarom op korte termijn een onafhankelijke unit control worden gevormd die als stafeenheid onder de algemeen directeur zal worden gepositioneerd. Om de control functie beter vorm te geven zal deze zich de komende jaren gaan ontwikkelen van financiële naar business control en zal de financiële adviesfunctie centraal worden belegd bij de afdeling bedrijfsvoering.

De functie
De functie kenmerkt zich door aandacht voor de brede bussinesscontrol met bijzondere aandacht voor:
 • vertalen van strategische doelen en afgeleide plannen conform de A3 jaarsystematiek in concrete, niet financiële KPI’s en bewaken doelrealisatie;
 • bewaken van de kwaliteit van de planning-en-controlcyclus en de daarbij behorende producten;
 • de kwaliteit van besluitvorming in het managementteam;
 • bedrijfseconomische analyses;
 • de ontwikkeling van het bedrijfsvoering instrumentarium;
 • periodieke audits gericht op de bedrijfsvoering;
 • de uitvoering van project control en control op investeringsplannen;
 • verbijzonderde Interne Controle;
 • structureel onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid (in financiële zin en personele zin) van de lasten.

Het profiel
De ideale kandidaat is een natuurlijke leidinggevende met een coachende managementstijl die op een inspirerende wijze vorm weet te geven aan de functie. Vanuit zijn/haar rol is de concerncontroller de topadviseur van het managementteam. Hij/zij ziet er op toe dat er voldoende checks and balances aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de gekozen beleidsdoelen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om vragen als: "Wordt de strategie voldoende helder uitgedragen? Zijn beleid en middelen goed gekoppeld in de P&C cyclus? Zijn de risico’s in beeld? Weten we waar we staan? Is er voldoende interactie intern en extern, zodat het beleid tijdig bijgesteld kan worden?" Dit alles vanuit de kernvraag: is VRZHZ in control?

De concerncontroller is in staat om met een brede blik over de grenzen van de eigen unit heen te kijken en op basis van een sterk bindend vermogen anderen te bewegen en verleiden, om tot een succesvolle samenwerking te komen. Hij/zij beschikt over een sterk analytisch vermogen en weet in een complexe omgeving het overzicht te bewaren. Beschikt over een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Is een kenner van en vaandeldrager voor procesgericht werken, weet anderen hierin te faciliteren. Hij/zij beschikt over een helikopterview, scheidt hoofd- van bijzaken en heeft gevoel voor fasering en timing.

Door de leidinggevende stijl en vaardigheden is hij/zij in staat medewerkers mee te nemen in een integrale manier van (samen)werken. Beschikt over uitstekende analytische, empathische en communicatieve vaardigheden en is in staat om de praktijk van VRZHZ te relateren aan 'best practices'. Is tevens in staat om met overtuigingskracht
en oog voor andermans belangen, draagvlak te creëren voor onafhankelijke adviezen. Deze onafhankelijkheid wordt niet alleen geborgd door de formele positie in de organisatie, maar vooral door houding en gedrag van de concerncontroller. Een goede balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid is essentieel. Affiniteit met de rol en inhoudelijke opgave van een veiligheidsregio is hierbij wenselijk.

Functie-eisen
 • Academische opleiding (MBA, RC).
 • 5 - 10 jaar ervaring in een complexe omgeving.
 • Opereert zelfstandig in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Natuurlijke leider-verbinder die in staat is om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren.

Bij de uitvoering van deze taken door de unit Control behoren de volgende rollen:
 • Toetser
 • (Integraal) adviseur
 • Signaleerder
 • Toezichthouder/bewaker
 • Ondersteuner (van directie en MT)

Competenties: Teamspeler, Gericht op de toekomst, Gericht op prestatieverbetering, Analytisch

Persoonskenmerken: Toegankelijke en stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht. Vernieuwend, humor en relativerend. Positief kritisch en assertief.

Voorwaarden
We bieden een salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring van maximaal € 6.574,- bruto per maand (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek.

Procedure
Contactpersoon voor deze procedure is Marcella Rijkschroeff, senior adviseur bij bureau Rieken & Oomen. Na een voorselectie door het bureau vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever. De sollicitatieprocedure bij de opdrachtgever bestaat uit een eerste en tweede (verdiepende) ronde met een selectiecommissie. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Solliciteren
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marcella Rijkschroeff, telefoonnummer 030-2930144. Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 25 februari 2018 via www.riekenoomen.nl/vacatures.

Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.