1. Vacatures
 2. Concerndirecteur financiën en control

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Concerndirecteur financiën en control

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Concerndirecteur financiën en control

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

Functieomschrijving
Als concerndirecteur financiën en control sta jij voor de goede balans tussen de kwaliteit van het primaire proces van het Openbaar Ministerie (OM) en de eisen die actualiteit en toekomst aan de bedrijfsvoering stellen. Op het dynamische speelveld van het OM ben jij als adviseur, regisseur en leidinggevende een belangrijke spelbepaler.

Je werkt als concerndirecteur financiën en control bij het OM in een omgeving waar de financieel-economische context hand in hand gaat met de concrete uitvoering van het primaire proces in het land. Voor beide aspecten van de organisatie heb jij een goed gevoel en je opereert effectief op het spanningsveld tussen enerzijds meedenken en adviseren en anderzijds het bewaken van het concernresultaat en de recht- en doelmatigheid van de besteding van de middelen. In deze bijzondere positie heb jij veel verschillende rollen. Zo ben je de belangrijkste financieel adviseur van het College van procureurs-generaal, ook op het gebied van businesscontrol en compliance, en adviseer je de leiding van de parketten. Daarnaast heb je de rol van regisseur bij het verkrijgen en toewijzen van de financiële middelen en ben je verantwoordelijk voor de planning-en-controlcyclus binnen het OM, de audit- en compliancefunctie en concernbreed de financiële beheersing. Verder ben je voor de directeur Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) eerste aanspreekpunt namens het College van procureurs-generaal. En last but not least geef je functioneel leiding aan het team Concerncontrol, de Auditgroep OM en de businesscontrollers in de parketten.

De genoemde rollen vloeien direct voort uit de kerntaken die je als concerndirecteur vervult. Vijf inhoudelijke pijlers vormen hiervoor de basis.

1. Je opereert effectief namens het OM in de financiële kolom van het ministerie van JenV.
De begroting van het OM staat onder hoge druk. Als concerndirecteur speel je, in samenspraak met het team Concerncontrol en de financieel specialisten bij de Dienstverleningsorganisatie OM en de andere organisatieonderdelen, een cruciale rol bij de afstemming tussen het College van procureurs-generaal en de ambtelijke top van het ministerie van JenV.

2. Je verzorgt en ontwikkelt de kaderstelling met betrekking tot financiën, productie en prestaties voor en ondersteuning van het lijnmanagement binnen het OM.
Als dé specialist adviseer je het College van procureurs-generaal over de sturing van de gehele OM-organisatie en adviseer je ook de OM-onderdelen zelf. Je levert hoogwaardig advies en zorgt dat die kwaliteit zich blijft ontwikkelen.

3. Je bent functioneel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de financiële functie en de audit- en controlfunctie binnen het OM.
Onder deze paraplu zorg jij voor een optimale inrichting van de control, voor de goede organisatie van toezicht en uitvoering van audits, voor allocatie van middelen, vormgeving van de kaderstelling en risicomanagement en ben je er verantwoordelijk voor dat de financiële administratie en financieel beheer op orde zijn.

4. Je geeft sturing aan de financiële duurzaamheid van het OM en zorgt voor de doorontwikkeling en borging van het stelsel van ‘besturen en bekostigen’, een systeem van gedeeltelijke productfinanciering binnen het kasverplichtingenstelsel dat in 2019 bij het OM is ingevoerd.
Jij brengt de verschillende financials binnen het Parket-Generaal en de OM-onderdelen bij elkaar. Door samen te werken met de directeuren bedrijfsvoering van de OM-onderdelen geef je (indirect) functionele sturing en richting aan de verdere ontwikkeling van de financiële functie. Deze rol is vooral van groot belang na de onderhanden invoering van het systeem van ‘besturen en bekostigen’. Verder houd je je actief op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de besturing van het OM en waarbij jij de belangen van het concern behartigt. Ook volg je met interesse de laatste ontwikkelingen op het gebied van fintech-mogelijkheden.

5. Je bent bedrijfsvoeringsadviseur en financieel geweten voor het College van procureurs-generaal.
Je bent als deskundige en kritische gespreks- en sparringpartner onmisbaar voor het College van procureurs-generaal.

Even belangrijk als je expertise is jouw vermogen in te spelen op uiteenlopende verwachtingen en situaties en jouw gedrags- en beïnvloedingsstijl hierop af te stemmen. Daarbij maak je optimaal gebruik van je gevoel voor onderlinge verhoudingen en posities, zowel binnen het OM als in de bestuurlijke en ketenomgeving daaromheen.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur (bedrijfs)economie/accountancy, bedrijfskunde of bestuurskunde met een stevige financiële component.
 • Je hebt ruime aantoonbare kennis van en ervaring met het rijksbrede begrotingsproces en het budgettaire beleid, en ook ruime kennis van en ervaring in de financiële overheidspraktijk op hoog niveau. Vergelijkbare kennis van en ervaring in het bedrijfsleven of de semi-overheid is een pre.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de (financiële) sturing van een organisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verandertrajecten en projectmanagement.
 • Je hebt gedegen kennis van financieel-economische ontwikkelingen, de openbare financiën, risicomanagement, planning en control, financieel beheer, audit en toezichtrelaties.
 • Je hebt affiniteit met het werkveld van het Openbaar Ministerie en de primaire processen.
 • Je staat bestuurlijk stevig in je schoenen en kunt krachtig en zichtbaar opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je beschikt over een effectief beïnvloedingsrepertoire.
 • Je toont daadkracht in het behalen van doelen en resultaten, het stellen van prioriteiten en het monitoren van voortgang.
 • Je kunt effectief omgaan met druk en onzekerheden, kunt snel schakelen, toont veerkracht en creëert rust.
 • Je bent in staat om vanuit deskundigheid en innovatief vermogen visie te ontwikkelen en deze op heldere en aansprekende wijze uit te dragen.
 • Je beschikt over goed ontwikkelde antennes voor wat extern speelt en hebt oog voor relevante trends en ontwikkelingen.
 • Je toont zelfinzicht en staat open voor het ontvangen en geven van feedback.
 • Je bent een verbindend leider, hebt aandacht voor en houdt rekening met de belangen en behoeften van de ander, creëert draagvlak en bent open en toegankelijk.
 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je bent integer: je werkt oprecht en bewust ten behoeve van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven, je handelt transparant en herkenbaar en bent daarop aanspreekbaar.


Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 16
Maandsalaris: Min €6.011 – Max. €8.208 (bruto)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur: 1 jaar
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Solliciteren
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.