1. Vacatures
 2. Teammanager Schadeafhandeling

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Teammanager Schadeafhandeling

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hoogezand, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
32 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Teammanager Schadeafhandeling

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Functieomschrijving
De projectdirectie Tijdelijke Mijnbouwschade Groningen levert de ambtelijke ondersteuning voor de uitvoering van het Besluit mijnbouwschade Groningen. Daarbij gaat het om het beoordelen van vele duizenden verzoeken om schadevergoeding. In de Projectdirectie Groningen werk je als manager van het team Schadeafhandeling in een omgeving die zich kenmerkt door grote maatschappelijke en politieke druk en gevoeligheid. De focus ligt op het recht doen aan de Groningers met hun schade en hun historie. Dit voeren we op voortvarende en zorgvuldige wijze uit.

Het team Schadeafhandeling maakt onderdeel uit van de afdeling Schade-expertise en Afhandeling. Het team is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de primaire besluiten die door de deelcommissie mijnbouwschade worden genomen. Het conceptbesluit kent twee verschijningsvormen: het besluit op de aanvraag en het besluit op de bijkomende kosten.

Jouw team bereidt het besluit administratief, financieel, inhoudelijk en juridisch voor. Ook handelt ze de financiële afwikkeling af en rapporteert hierover voor de verantwoording. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de inrichting van het ICT-systeem BAS en de bijbehorende inrichting van de processen. De doelstelling van het team is om - in een goede balans tussen zorgvuldigheid en snelheid - te komen tot het opleveren van grote aantallen conceptbeschikkingen en het uitbetalen van schadebedragen.

Vanwege het aantal medewerkers bestaat het onderdeel Schadeafhandeling uit twee teams van zo’n 25 medewerkers, elk met een teammanager. Het team kent de volgende functietypen:

 • Financieel-economische afhandelaar (FEA)
  Deze collega houdt zich onder meer bezig met het opstellen van conceptbesluiten, het opstellen en verzorgen van afwijzingsbrieven bij negatieve besluiten, en het uitvoeren van de noodzakelijke checks en controles om te borgen dat alle benodigde gegevens voorhanden zijn. Ook het verzorgen van het proces voor uitbetaling van de vastgestelde schadevergoeding valt onder het takenpakket.

 • Coördinator (COO)
  De coördinator beoordeelt de conceptbesluiten die door de FEA zijn opgesteld op kwaliteit. De toetsing ziet toe op bouwkundige, financiële en juridische aspecten. Denk daarbij aan het analyseren en beoordelen op basis van de vergewisplicht (voldoen aan het Besluit mijnbouwschade Groningen en aan de Algemene wet bestuursrecht, inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Hierbij wordt afgestemd met de diverse geledingen binnen de complete Projectdirectie Groningen. Daarnaast behandelt de coördinator zienswijzen die door de aanvragers zijn ingediend, en analyseert de gevolgen voor de uitvoering van wijzigingen of aanpassingen in het Besluit mijnbouwschade Groningen of aanpalende regels. Daarnaast stelt de coördinator via notities voor hoe aanpassingen kunnen worden verwerkt in de werkstromen.

 • Superuser
  Deze collega is de procesdeskundige en ICT-deskundige die de gehele organisatie ondersteunt. Ook treedt de superuser op als functioneel aanspreekpunt voor het gebruikte zaakbehandelingssysteem, ook voor incidenten en incidentregistratie.

Jouw rol als teammanager
Jij bent de ervaren manager die het team van 25 medewerkers aanstuurt. Voor je team draag je de personele, inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid. Je vervult hierbij een inspirerende en coachende rol. Je begeleidt medewerkers in hun taakuitvoering en hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, en stuurt bij waar dat nodig is.

Jouw taken

 • Je maakt deel uit van het managementteam (MT) van de afdeling Schade-expertise en Afhandeling en draagt bij aan de koers van de afdeling.
 • Je implementeert besluiten van het MT van de Projectdirectie Groningen.
 • Je geeft - naast het managen op de inhoud - richting aan de afdeling en je behandelt zaken.
 • Je treedt actief op als eerstverantwoordelijke voor de overallplanning en uitvoering van primaire en ondersteunende processen binnen het team en draagt daarbij zorg voor borging van kwaliteit, kennis en expertise voor de werkprocessen van het team.
 • Je draagt zorg voor het personeelsmanagement, onder andere door het voeren van voortgangs- en evaluatiegesprekken over individuele werk- en ontwikkelplannen.
 • Je staat in nauw contact met de overige onderdelen van de projectdirectie en weet samen met het andere team Schadeafhandeling te zorgen voor een goede positionering van het team.
 • Je hebt het totaaloverzicht over de verschillende terreinen en bent persoonlijk adviseur voor het hoofd van de afdeling Schade-expertise en Afhandeling.

Goed ondernemerschap, tevreden en goed functionerende werknemers en goed werkende systemen en processen zijn de doelen die de directie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zich stelt, in lijn met het strategiehuis RVO.nl en de agenda 2022. Als teammanager zorg jij dat de doelen die binnen de directie gesteld worden, worden vertaald naar de medewerkers. Daarnaast stimuleer je ze om hier een bijdrage aan te leveren. Daarbij koppel je creatief denkvermogen aan het vermogen verandering overtuigend vorm te geven. Je bent een echte teamspeler, een ketendenker en je kunt verbindingen leggen.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding en een enthousiasmerende en coachende stijl van leidinggeven.
 • Je koppelt aantoonbare kwaliteiten op het gebied van het aansturen van professionals aan ervaring met het managen in een opbouwende organisatie die uit een pioniersfase komt. Daarbij koppel je creatief denkvermogen aan het vermogen verandering overtuigend vorm te geven.
 • Je hebt leidinggevende ervaring en bent daarin aantoonbaar succesvol.
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor - en hebt ervaring met - advisering aan directie(leden) en (departementale en interdepartementale) counterparts.
 • Je hebt diepgaand inzicht in en ervaring met ketenprocessen en organisatorische vraagstukken.
 • Je bent vaardig in het hanteren van en omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je bent proactief en kunt oplossingsgericht denken en handelen.
 • Je bent bij voorkeur 32 tot 36 uur per week beschikbaar, maar hebt geen negen-tot-vijfmentaliteit.
 • Je bent organisatie- en bestuurssensitief, omgevingsbewust en een echte netwerker.
 • Je kunt zowel een organisatie als een team aansturen.
 • Je bent goed in het ontwikkelen van medewerkers en kunt reflecteren.
 • Je hebt empathisch vermogen en bent communicatief vaardig.
 • Je hanteert een coachende stijl van leidinggeven.
 • Je bent analytisch en doortastend.
 • Je bent zelfstartend en in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken.
 • Je bent zeer stressbestendig.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 12
Maandsalaris: Min €3.740 – Max. €5.559 (bruto)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Contractduur: 1 jaar
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden
Je bent bereid te reizen tussen de twee werklocaties in Groningen en Hoogezand.

Digitaal solliciteren
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.