Bijzonder Hoogleraar Penologie en Penitentiair Recht (0,2 fte)

De leerstoelhouder zal in ieder geval colleges verzorgen in de vakken Penologie, Penologie voor niet-juristen (in de bachelor minor ‘Misdaad en straf’), alsmede Engelstalige colleges. Daarnaast behoort het afnemen van tentamens en het begeleiden van ...

20 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De leerstoelhouder zal in ieder geval colleges verzorgen in de vakken Penologie, Penologie voor niet-juristen (in de bachelor minor ‘Misdaad en straf’), alsmede Engelstalige colleges. Daarnaast behoort het afnemen van tentamens en het begeleiden van scripties op het werkterrein van de te benoemen hoogleraar tot de taken.
Het onderzoek van de leerstoelhouder maakt onderdeel uit van het programma ‘Effective Criminal Law’.

Functie-eisen

De hoogleraar moet voldoen aan de – voor elke hoogleraar geldende – eis dat gebleken moet zijn dat deze in staat is:
- om op heldere, enthousiaste en inspirerende wijze te doceren
- onderzoek op hoog niveau te verrichten, hetgeen moet zijn gebleken uit een dissertatie en een substantiële lijst van andere publicaties.

De hoogleraar moet beschikken over:
- brede en diepgaande kennis van tenminste één van de twee in de leeropdracht genoemde deelgebieden, gepaard aan ten minste een sterke affiniteit met het andere deelgebied
- affiniteit met onderwijs en bij voorkeur aantoonbare didactische kwaliteiten
- ruime onderzoekservaring en bij voorkeur ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten
- ervaring met het begeleiden van promovendi is een pre
- belangstelling voor interdisciplinair onderzoek
- het vermogen de leerstoel (inter)nationaal te profileren
- uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
- een breed nationaal en internationaal netwerk
- een goede beheersing van de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstellingsperiode: vijf jaar.
Aanvangsdatum: Per 1 november 2017.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen bij mevrouw G. Steendam, telefoon 050-3635653, e-mail: fb-rechten@rug.nl

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 21.08.2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Prof.mr.dr. J.B. Wezeman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid
050-3635607,
J.B.Wezeman@rug.nl

Bedrijfsomschrijving

Faculteit Rechtsgeleerdheid De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 3500 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen is de bijzondere leerstoel Penologie en Penitentiair Recht vacant. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds. De leerstoel is onbezoldigd; de te verrichten taken nemen gemiddeld een dag per week in beslag (0,2 fte).

De leerstoel is ondergebracht bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie. Deze vakgroep kent twee voltijds ordinariaten Strafrecht en strafprocesrecht (in totaal 2,0 fte), de leerstoel Rechtsvergelijking en internationale strafrechtspleging (1,0 fte), het deeltijdsordinariaat Strafrecht en criminologie van de internationale misdrijven (0,5 fte), alsmede de bijzondere leerstoelen Internationaal Strafrecht, Forensische Psychiatrie, Penologie en Organisatie van de Rechtspleging.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature