1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. Bijzonder Hoogleraar Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden (0,2 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bijzonder Hoogleraar Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden (0,2 fte)

De werkzaamheden van de bijzonder hoogleraar Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden betreffen zowel onderwijs als onderzoek en het begeleiden van promotieonderzoek. De leerstoelhouder zal in ieder geval colleges verzorgen in het bachelorvak Strafrecht 2 en de ...

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De werkzaamheden van de bijzonder hoogleraar Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden betreffen zowel onderwijs als onderzoek en het begeleiden van promotieonderzoek. De leerstoelhouder zal in ieder geval colleges verzorgen in het bachelorvak Strafrecht 2 en de mastervakken Dwangmiddelen en Rechtsmiddelen. Ook behoort het afnemen van tentamens en het begeleiden van scripties op het werkterrein van de te benoemen hoogleraar tot de taken. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het programma ‘Effective Criminal Law’.

Functie-eisen

De hoogleraar moet voldoen aan de – voor elke hoogleraar geldende – eis dat gebleken moet zijn dat deze in staat is:

- om op heldere, enthousiaste en inspirerende wijze te doceren
- onderzoek op hoog niveau te verrichten, hetgeen moet zijn gebleken uit een dissertatie en een substantiële lijst van andere publicaties
- het onderzoek van anderen te instigeren, stimuleren en begeleiden.

De hoogleraar moet beschikken over:
- brede en diepgaande kennis van het strafprocesrecht, in het bijzonder de strafvordering
- praktische ervaring met toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden
- uitstekende didactische kwaliteiten en een inspirerende onderwijsvisie
- ruime onderzoekservaring en ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten; ervaring met het begeleiden van promovendi is een pre
- het vermogen de leerstoel (inter)nationaal te profileren
- uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
- een breed nationaal en internationaal netwerk
- een goede beheersing van het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstellingsperiode: vijf jaar
Aanvangsdatum: per 1 september 2018

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen bij mevrouw A.H. Santing-Wubs, telefoon 050-3635729, e-mail: a.h.santing-wubs@rug.nl

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 17.03.2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Prof.mr.dr. J.B. Wezeman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid
050-3635607,
J.B.Wezeman@rug.nl

Bedrijfsomschrijving

Faculteit Rechtsgeleerdheid De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 3500 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen wordt vanwege de Stichting tot bevordering van onderwijs en onderzoek in de strafwetenschappen een bijzondere leerstoel gevestigd met als leeropdracht ‘Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden’. De leerstoel is onbezoldigd; de te verrichten taken nemen gemiddeld een dag per week in beslag (0,2 fte).
De leerstoel is ondergebracht bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie. De vakgroep kent twee voltijds ordinariaten Strafrecht en strafprocesrecht, een voltijds ordinariaat Rechtsvergelijking en internationale strafrechtspleging, het deeltijds ordinariaat Strafrecht en criminologie van de internationale misdrijven, alsmede de bijzondere leerstoelen Internationaal Strafrecht, Forensische Psychiatrie, Penologie en penitentiair recht en Organisatie van de Rechtspleging.