1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. PhD Mobiliteitspatronen en bereikbaarheidspercepties in perifere krimpregio’s

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

PhD Mobiliteitspatronen en bereikbaarheidspercepties in perifere krimpregio’s

Het doel van het promotieonderzoek is meer inzicht krijgen in de werking van het vervoersysteem in perifere krimp-/transformatiegebieden in Nederland. Door een trek naar de stad krimpt de omvang en verandert de samenstelling van de bevolking in dergelijke gebieden. Dit kan een ke

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 2840 - € 2840 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Het doel van het promotieonderzoek is meer inzicht krijgen in de werking van het vervoersysteem in perifere krimp-/transformatiegebieden in Nederland. Door een trek naar de stad krimpt de omvang en verandert de samenstelling van de bevolking in dergelijke gebieden. Dit kan een kettingreactie veroorzaken. Voorzieningen zoals scholen en winkels trekken uit kleinere kernen weg om zich al dan niet te clusteren in grotere plaatsen. Dit kan een verslechtering van de (gepercipieerde) bereikbaarheid en leefbaarheid van dorpen tot gevolg hebben, waardoor inwoners en bedrijven op hun beurt kunnen besluiten te verhuizen.
Na een uitgebreide literatuurstudie doet de promovendus empirisch onderzoek naar (veranderende) mobiliteitspatronen in krimpgebieden met onderscheid naar verschillende vervoerswijzen (auto, ov, de gewone en elektrische fiets, lopen) en ruimtelijke constellaties (bijv. grootte van dorpen en ligging ten opzichte van verzorgingskernen). Vervolgens komt in een tweede fase de nadruk te liggen op hoe inwoners van krimpgebieden hun bereikbaarheid daadwerkelijk ervaren/percipiëren en hoe dit overeenkomt met beelden die leven bij lokale, regionale en nationale beleidsmakers/bestuurders. Er wordt gebruik gemaakt van data uit het Onderzoek Verplaatsingen In Nederland (OViN) (of vanaf 2018 Onderweg in Nederland: ODiN) aangevuld met vragenlijsten en diepte-interviews. De verkregen inzichten kunnen onder andere inzicht geven in hoe ov-systemen efficiënter en gebruiksvriendelijker kunnen worden ingericht en in hoeverre verschillende groepen inwoners bereikbaarheidsproblemen en vervoersarmoede ervaren.

Functie-eisen

We zoeken naar een sterk gemotiveerd persoon met interesse in mobiliteit en bereikbaarheid vanuit een ruimtelijk perspectief. U bent een sterk conceptueel denker en beschikt over een afgeronde (research)masteropleiding in (economische) geografie, civiele techniek, (ruimtelijke) economie, (technische) planologie of in een ander relevant vakgebied.

U heeft ervaring met de analyse van databestanden en het gebruik van (geavanceerde) statistische technieken. De kandidaat moet beschikken over een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels, en heeft daarnaast een goed analytisch vermogen, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en kan goed communiceren.

In vier jaar tijd schrijft de promovendus een proefschrift en een aantal artikelen in internationaal gerenommeerde academische tijdschriften. U presenteert onderzoeksresultaten op (inter)nationale congressen. In de beginfase krijgt de promovendus opleiding in relevante vakgebieden en in onderzoeksmethoden. Vervolgens werkt de promovendus aan het promotieonderzoek en draagt bij aan onderwijs (maximaal 10% van de tijd).

De onderzoeksvoorstellen voor de promotieplaatsen zijn beschikbaar op de URSI-website.

Competenties conform UFO-profiel Promovendus:
• conceptueel vermogen
• presenteren
• plannen en organiseren
• voortgang bewaken.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van € 2222,- bruto per maand bij volledige werktijd in het eerste jaar oplopend tot € 2840,- bruto per maand in het laatste jaar, conform de salarisschaal voor promovendi van de cao Nederlandse Universiteiten. De overige arbeidsvoorwaarden zijn ook conform de cao Nederlandse Universiteiten. De aanstelling van de promovendus is bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor de periode van een jaar. Aan het einde van het eerste jaar vindt er een formele beoordeling plaats en bij een positieve beoordeling wordt het dienstverband verlengd met drie jaar.

De promovendus kan rekenen op intensieve supervisie van en extensieve training door onderzoekers uit de faculteit. De kandidaat wordt lid van de Graduate School en kiest daarbij ook uit het vakkenaanbod van relevante onderzoeksscholen zoals NETHUR. Vanuit dit onderzoek bestaat er de mogelijkheid om internationale congressen te bezoeken en te participeren in workshops en seminars.

Ingangsdatum: 1 september 2018

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae waarin uw academische en praktijkvaardigheden worden aangegeven te sturen vóór 02.07.2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Prof.dr.ir. T.Tillema
06-46866479,
T.Tillema@rug.nl

Graduate School of Spatial Sciences

URSI