1. Vacatures
  2. Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  3. Postdoc Overerfbare Armoede/Docent (0,6 en 0,2 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Postdoc Overerfbare Armoede/Docent (0,6 en 0,2 fte)

- het verzamelen van gegevens over oorzaken en achtergronden van overerfbare armoede in de Veenkoloniën
- het verrichten van kwalitatief actie-onderzoek naar de mechanismen achter overerfbare armoede
- conceptualiseren en inventariseren van interventiestrategieën van organisati

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
23 - 23 uur
Salarisindicatie:
€ 4084 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

- het verzamelen van gegevens over oorzaken en achtergronden van overerfbare armoede in de Veenkoloniën
- het verrichten van kwalitatief actie-onderzoek naar de mechanismen achter overerfbare armoede
- conceptualiseren en inventariseren van interventiestrategieën van organisaties die zich richten op voorkomen en/of bestrijden van armoede en van cliëntgerichte interventies door professionals
- actief participeren in leerkringen en lokale professionele netwerken die in het kader van het project worden ingericht met het doel de dynamiek in de institutionele en organisatorische context in beeld te brengen
- rapporteren daarover in internationale wetenschappelijke tijdschriften
- communiceren van de resultaten naar de betrokken maatschappelijke organisaties en naar overige belangstellenden, ook via de media
- het verzorgen van onderwijs in de kwalitatieve methodologie (indien gekozen wordt voor een 0,2 fte aanstelling als junior docent).

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een gepromoveerde kandidaat (bijvoorbeeld geografie, demografie, economie of sociologie) met kennis van de wetenschappelijke theorieën over armoede en exclusie, met aantoonbare ervaring in en enthousiasme voor het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften, die in staat is effectief te communiceren met zowel betrokkenen als met de verschillende stakeholders waaronder professionele organisaties, politieke probleemeigenaren en pers/media. De kandidaat is in staat het onderwerp langdurig te agenderen.

Een nadrukkelijke voorwaarde is dat de kandidaat Nederlandstalig moet zijn en in staat is op een vertrouwde en empathische manier te spreken met mensen die dialect spreken en van nature wantrouwend staan tegenover ‘buitenstaanders’. Omdat het onderzoek deel uitmaakt van een groter project, moet de kandidaat goed in staat zijn met andere onderzoekers samen te werken.

Een succesvolle kandidaat moet aan de volgende kenmerken voldoen:
- gepromoveerd in een van de social sciences
- grondige kennis van de theoretische aspecten van armoede en (ruimtelijke) exclusie
- affiniteit met lokaal en regionaal beleid
- uitstekende kennis van het Engels en het Nederlands
- passieve kennis van Noordoost-Nederlandse dialecten
- goede communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus
- goede organisatorische vaardigheden
- ervaring in constructief teamwerk en collegiale opstelling
- indien gekozen wordt voor de onderwijsaanstelling: ervaring met het geven van onderwijs (in het Engels) strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 2588,- tot maximaal € 4084,- (schaal 10 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd, exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
De omvang van de aanstelling is 0,6 fte, met de mogelijkheid tot uitbreiding met 0,2 fte voor het geven van onderwijs. De aanstelling is voor 2,5 jaar voor de onderzoek aanstelling en maximaal 2 jaar voor de docentaanstelling.

Datum van indiensttreding: 1 maart 2018

Solliciteren
U kunt solliciteren naar deze functie door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 15.01.2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Additionele informatie

Prof.dr. D. Strijker
d.strijker@rug.nl

Bedrijfsomschrijving

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen De vacature is bij het Faculteitsbestuur van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) bestaat uit ca. 95 medewerkers en is gericht op hooggekwalificeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van Planologie, Demografie, Economische Geografie en Culturele Geografie. De faculteit verzorgt onderwijs voor ruim 900 studenten, in verschillende bachelor- en masteropleidingen.

De basiseenheden Economische Geografie en Culturele Geografie zijn samen verantwoordelijk voor het parapluproject Spatial Exclusion. Daarbinnen lopen meerdere deelprojecten die allemaal met armoede en/of uitsluiting te maken hebben. Eén van die projecten betreft onderzoek naar de mechanismen achter overerfbare armoede, toegespitst op de situatie in de Veenkoloniën. Dit onderzoek gebeurt met financiering van de provincies Groningen en Drenthe, en in nauwe samenspraak met maatschappelijke en professionele organisaties in de Veenkoloniën, verenigd in de Alliantie van Kracht. Een eerste deel van dat project, een kwantitatieve analyse, is begonnen per 1 november jl., als onderdeel van een PhD-onderzoek. Vanaf 1 maart 2018 wordt het onderzoek vervolgd met een meer kwalitatieve benadering, en daarvoor zoeken we een gepromoveerd onderzoeker.

Om een succesvolle kandidaat ervaring te laten opdoen met het geven van onderwijs, wordt de mogelijkheid geboden de 0,6 fte postdocpositie uit te breiden met een 0,2 fte positie als (junior) docent. Binnen deze positie zal dan met name onderwijs worden gegeven op het gebied van academische vaardigheden en methoden. Het volgen van didactische cursussen behoort tot de mogelijkheden. Het onderwijs aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is Engelstalig.