Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

(Stam)celbioloog

Uw taken zullen bestaan uit het mede beoordelen van projectaanvragen in het licht van de Wet op de dierproeven. Daarnaast wordt u gevraagd over een aantal projectaanvragen een pre-advies te concipiëren. Het pre-advies zal de ...

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Uw taken zullen bestaan uit het mede beoordelen van projectaanvragen in het licht van de Wet op de dierproeven. Daarnaast wordt u gevraagd over een aantal projectaanvragen een pre-advies te concipiëren. Het pre-advies zal de DEC-RUG gebruiken bij de bespreking van de projectaanvraag.

Functie-eisen

Uw profiel
• Wetenschappelijke opleiding relevant voor (stam)celbiologie. Ervaring met wetenschappelijke en ethische afwegingen blijkend uit lidmaatschappen van beleidsorganen en/of commissies op dit gebied.
• Actief wetenschapper met aandacht voor vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven (de 3 V’s).

Arbeidsvoorwaarden

Aan het lidmaatschap van de DEC-RUG is een financiële vergoeding verbonden.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken in een brief, met voor het lidmaatschap van de DEC relevante informatie.

Brieven inzenden vóór 5 maart 2018 aan het secretariaat DEC-RUG: secretariaat DEC-RUG, A. Deusinglaan 1, Huispostcode FA 29, 9713 AV GRONINGEN of per e-mail: secrdec.umcg@umcg.nl

Additionele informatie

Dr. J.H. van der Kolk, voorzitter DEC-RUG
j.h.van.der.kolk@umcg.nl

Bedrijfsomschrijving

Faculteit Medische Wetenschappen De Dierexperimentencommissie van de RUG (DEC-RUG) verricht de ethische toets op dierproeven en adviseert hierover de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Voor deze adviezen toetst de DEC-RUG de wetenschappelijke waarde van projectaanvragen en de ethische toelaatbaarheid van dierproeven.

Namens het College van Bestuur zoekt de DEC-RUG op korte termijn een (stam)celbioloog.

De DEC-RUG
De DEC-RUG behandelt per jaar ongeveer 60 nieuwe projectaanvragen voor dier¬proe¬ven en komt maandelijks bijeen. De bijeenkomsten van de commissie kosten de leden ruim een dag per maand, inclusief voorbereidingstijd.

De DEC-RUG beoordeelt of het belang van voorgestelde dierproeven opweegt tegen het ongerief dat de proefdieren daarbij onder¬vinden. Daarnaast stimuleert zij waar mogelijk de vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven. Verder kan zij het College, de onderzoekers en andere betrokkenen en de CCD adviseren over verschillende aspecten van dierexperi-menteel onderzoek (zie ook www.rug.nl/umcg/dec).
De samenstelling van de DEC-RUG moet voldoen aan wettelijke eisen. De DEC-RUG zoekt een expert op het terrein van de (stam)celbiologie.