Universitair docent Onderwijsinnovatie bij Pedagogische Wetenschappen (1,0 fte)

Deze vacature betreft een tijdelijk universitair docentschap op het terrein van activerend en intensiverend onderwijs. De nieuwe universitair docent zal primair een bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van ALC’s, met name in ...

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Broerstraat, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 - 38 uur
Salarisindicatie:
€ 5405 per maand
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Deze vacature betreft een tijdelijk universitair docentschap op het terrein van activerend en intensiverend onderwijs. De nieuwe universitair docent zal primair een bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van ALC’s, met name in het tweede semester van Bachelor 2 en in Bachelor 3, daarmee tegemoet komend aan de wens van de faculteit en de opleiding PedOk om in de gehele bachelorfase van de opleiding ALC’s in te voeren. Daarbij is tevens aandacht voor leerlijnen op het gebied van academische vaardigheden van begin tot eind van de bachelorfase. Op deze wijze sluiten de taken van de universitair docent nauw aan bij het Project ‘Activerend onderwijs en academische vaardigheden’.

De universitair docent houdt zich bezig met de volgende taken:
- ontwikkelen van een curriculum voor de ALC’s in Bachelor 2, semester 2 en in Bachelor 3, in afstemming op de reeds ontwikkelde ALC’s in Bachelor 1 en Bachelor 2, semester 1
- pilots voor het uittesten van de ALC’s in Bachelor 2, semester 2 en in Bachelor 3

Concreet gaat het om de ontwikkeling van:
- ALC-opdrachten die ‘research-driven’ en vakoverstijgend zijn en de leerdoelen realiseren die gericht zijn op de ontwikkeling van een kritische onderzoekshouding
- syllabi per ALC-opdracht
- leermiddelen per ALC-opdracht
- voorstellen voor een gevarieerd gebruik van verschillende vormen van toetsing.

De nieuwe tijdelijke docent zal deze taken uitvoeren in samenwerking met de ALC tutoren en coördinatoren van Bachelor 1 en Bachelor 2, semester 1. Er zal regelmatig overleg met de docenten en programmacoördinatoren van de vakken in Bachelor 2 en 3 dienen plaats te vinden om te komen tot een invulling en vormgeving van ALC’s die aansluit bij de leerdoelen van de afzonderlijke vakken en van de ALC’s als vakoverstijgend onderdeel van het programma.

- de onderzoeksactiviteiten van de universitair docent dienen aan te sluiten bij het onderzoek dat reeds plaatsvindt op het terrein van onderwijsinnovatie in de opleiding. Te denken valt aan lopend onderzoek naar de vraag hoe een kritische onderzoekshouding bevorderd kan worden bij studenten die een wetenschappelijke opleiding volgen, naar de inzet van digitale vormen van peer learning in de ALC’s (o.a. Perusall) en naar de wijze waarop er in ALC’s wordt getoetst
- het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties en presentaties op nationale en internationale conferenties.

Functie-eisen

- afgestudeerd en gepromoveerd in de gedrags- en/of maatschappijwetenschappen, bij voorkeur op het terrein van onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs
- kennis van vraagstukken rond activerend onderwijs, intensiverend onderwijs en academische vaardigheden
- kennis van en ervaring met kwantitatieve en/of kwalitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden
- wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften binnen het vakgebied
- ervaring in het wetenschappelijk onderwijs en in de begeleiding van studenten (colleges, werkgroepen, theses); in bezit van Basis Kwalificatie Onderwijs (of vergelijkbare kwalificatie) en de bereidheid zich verder te bekwamen op didactisch vlak
- communicatief en sociaal vaardig
- kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Nederlands en in het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 3475,- (schaal 11 Nederlandse Universiteiten) bruto per maand tot maximaal € 5405,- (schaal 12) bruto per maand bruto per maand bij volledige werktijd, exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 %. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van 4 jaar.

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, curriculum vitae, lijst met publicaties, visie op onderzoek en visie op onderwijs, te sturen vóór 9 september 2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Sollicitanten dienen de volgende documenten aan te leveren:
1. een motivatiebrief
2. een up-to-date curriculum vitae
3. een korte omschrijving van uw onderzoeksexpertise en onderzoeksambities
4. namen en contactinformatie van 2 referenties.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie

Prof.dr. M.C. Timmerman
m.c.timmerman@rug.nl

Dr. P.R. Schreuder
p.r.schreuder@rug.nl

Bedrijfsomschrijving

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 27.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Ten aanzien van verhoging van de kwaliteit van haar onderwijs wil de Faculteit GMW inzetten op onderwijsinnovatie waarbinnen Activerend onderwijs en onderwijsintensivering belangrijke doelstellingen zijn (Strategisch beleidsplan Faculteit GMW).

Onlangs heeft de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) zich verbonden aan een tweede onderwijsinnovatieslag (‘Activerend onderwijs en academische vaardigheden’), voor de periode 2017-2021. Dit project heeft tot doel de huidige bacheloropleiding te verbeteren en een vijftal actielijnen te ontwikkelen ten aanzien van haar didactische concept, de inhoudelijke samenhang en opbouw in de opleiding; de verbetering van de inbedding van de Academische Learning Communities (ALC’s) in het curriculum; het aanbrengen van een duidelijke leerlijn academisch schrijven; versterking van de kwaliteit van toetsing; een grotere variatie in het gebruik van onderwijs- en toetsvormen. In 2014 is gestart met ALC’s in het eerste jaar. In vaste jaargroepen en door te werken aan onderzoeksgerelateerde opdrachten binnen deze ALC’s ontwikkelen studenten een kritische onderzoekshouding. Daarnaast komen in de ALC’s ook academische vaardigheden aan bod (o.a. wetenschappelijk schrijven). Ook in het tweede studiejaar zijn er ALC’s: vooralsnog alleen in het eerste semester.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature