1. Vacatures
 2. Rijnstate
 3. Twee leden Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden Raad van Toezicht

Beschikt u over ruime financiële of medisch-inhoudelijke kennis en heeft u bestuurlijke/toezichthoudende ervaring in de zorg?

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Arnhem, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Per september 2020 zijn we op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht voor de aandachtsgebieden financiën en medisch inhoudelijk. Het lid met de financiële achtergrond is ook lid van de Financiële commissie en het lid met de medisch inhoudelijke achtergrond van de Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht.

Als lid van onze Raad van Toezicht beschikt u over ruime algemene bestuurlijke ervaring en bewezen kwaliteiten op dat gebied. U bent in staat om het beleid van Rijnstate en het functioneren van onze Raad van Bestuur te toetsen en om in teamverband toezicht uit te oefenen. U weet een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, waardoor u uitstekend in staat bent om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan en in hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur aan u voorgelegde aangelegenheden. Met betrekking tot u als persoon verwachten wij dat u zich continue verdiept en ervaring hebt met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en onze stichting en de rechtspersonen in het bijzonder, dat u maatschappelijk actief bent en dat u oog hebt voor de regionale positie van de organisatie. Uiteraard bent u integer en beschikt u over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Bij voorkeur bent u afkomstig uit de omgeving van Arnhem. Tenslotte verwachten wij dat u voldoende beschikbaar bent.

Functie-eisen

Wat brengt u mee?

De kandidaat met het aandachtsgebied financiën:

 • Beschikt over bedrijfseconomische en/of bedrijfskundige kennis en ervaring op WO werk- en denkniveau, ruime en actuele kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement, fiscaliteit, zorgbekostiging, informatisering en automatisering, huisvesting en verbouwingstrajecten.

 • Beschikt over het analytisch vermogen om complexe informatie snel te doorgronden en onderlinge verbanden te leggen, kan financiële cijfers interpreteren, de achterliggende strategie analyseren, risico’s tijdig inschatten, investeringsbeslissingen en vraagstukken ten aanzien van financiële continuïteit, treasury en financiering adequaat beoordelen.

 • Heeft het vermogen om te fungeren als een gelijkwaardige en competente gesprekspartner van de externe accountant en zo nodig banken en overige financiële stakeholders.

 • Heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met (toezicht op) IT/ICT/databeheer.

 • Heeft bestuurlijke/toezichthoudende ervaring, bij voorkeur in de (ziekenhuis)zorg.

De kandidaat met het aandachtsgebied medisch inhoudelijk:

 • Beschikt over een medisch-inhoudelijke, en heeft actuele kennis en ervaring van de ziekenhuiszorg.

 • Heeft kennis en ervaring van kwaliteit en patiëntveiligheid.

 • Heeft kennis en/of ervaring met (het doen van) wetenschappelijk onderzoek, is bij voorkeur gepromoveerd en is ook in staat dergelijk onderzoek op (strategische) waarde te beoordelen.

 • Heeft goed zicht op ontwikkelingen in het Nederlandse (ziekenhuis)zorglandschap en de positie van topklinisch ziekenhuis daarin.

 • Heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in de ziekenhuiszorg.

 • Heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met (toezicht op) IT/ICT/databeheer.

 • Is in staat om kritisch en constructief het gesprek aan te gaan met de bestuurders en de leden van de medische staf.

Uitgangspunt voor de leden van de Raad van Toezicht is integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dat betekent dat personen die lid zijn geweest van de Raad van Bestuur van de stichting en personen die ingevolge een arbeids- of toelatingsovereenkomst aan de stichting of de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert, verbonden zijn of zijn geweest, niet tot lid benoemd kunnen worden.

Daarnaast wordt van de leden verwacht dat er sprake is van:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting.

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.

 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.

 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.

 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.

 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.

 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.

 • voldoende beschikbaarheid.

 • continue verdieping in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting en de rechtspersonen.

 • maatschappelijk actief.

 • heeft oog voor regionale positie en samenwerkingsrelaties van de organisatie.

Het lid met de financiële achtergrond is ook lid van Financiële Commissie en het lid met de medisch inhoudelijke portefeuille is lid van de Kwaliteitscommissie.

Rijnstate

Rijnstate biedt hoogwaardige ziekenhuiszorg in de regio Arnhem, Rheden en de Liemers. Met onze locaties in Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid en toekomstige locatie in Elst bevinden we ons altijd dicht bij onze patiënten. Er werken ongeveer 6.000 medewerkers bij Rijnstate. Samen richten zij zich op de 450.000 inwoners in het verzorgingsgebied. Hiermee zijn wij een van de grootste zorgaanbieders van Nederland en de grootste werkgever in de regio. Kijk voor meer informatie over Rijnstate ziekenhuis op: www.rijnstate.nl.

Interesse?

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw dr. A.P. Nelis, lid van de Raad van Toezicht of mevrouw mr. M.G.J. Janssen, ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht, telefoon 088 005 6348. Voor meer informatie over de procedure neemt u contact op met de heer S.W.J. Putman, recruiter, telefoon 06 51521373 of via sputman@rijnstate.nl.

Solliciteren kan online via onze site www.werkenbijrijnstate.nl