1. Vacatures
 2. RKBS De Waterwilg, Nootdorp
 3. Directeur RKBS De Waterwilg

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur RKBS De Waterwilg

De leerlingen en het team van RKBS De Waterwilg, De Poort 4 in Nootdorp zoeken per 1 augustus 2018 wegens pensionering van de huidige directeur een even

inspirerende, dynamische en betrokken directeur ‘die een grote school klein kan laten lijken’,
m/v, voor 1,0 fte.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
HBO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Wij hebben onze midden- en bovenbouwleerlingen ernaar gevraagd en zij ervaren hun school als een plek waar kinderen geholpen en gehoord worden, waar duidelijke regels zijn, waar humor is en leuke feesten worden gevierd, problemen worden opgelost, oog is voor de medemens en de duurzaamheid van het milieu. Zó willen ze graag verdergaan.

Ons leven en werken in de school wordt mede bepaald door een christelijke levenshouding. Vanuit onze katholieke identiteit geven wij normen en waarden mee aan de kinderen, zoals het delen met wie het elders in de wereld minder hebben. Wij vinden een veilige en ontspannen sfeer op onze school erg belangrijk. Onze Kanjertraining en leerlingenraad dragen hieraan bij. De omgang tussen kinderen, het team en de ouders geschiedt op basis van respect.

Functie-eisen

Wij zoeken in onze nieuwe directeur een empathische en faciliterende leid(st)er:

 • met ten minste vijf jaar leidinggevende ervaring in het primair onderwijs;
 • die de wereld in de vorm van activiteiten en projecten naar de school wil brengen en haar daardoor voor de kinderen tastbaar maakt;

 • die de visie van de school bewaakt en versterkt, de vertaalslag naar de onderwijspraktijk maakt en zo het profiel van de school blijft doorontwikkelen;

 • die de balans weet te vinden tussen investeren in mensen en in management, en tussen kindgerichtheid en leerstofgerichtheid;

 • die gewenst gedrag voorleeft, vertrouwen uitstraalt en dat vertrouwen ook geeft aan anderen;

 • die communicatief is naar alle geledingen en betrokken bij de kinderen;

 • die het team faciliteert om voort te gaan op de ingeslagen weg en in staat is te spiegelen, duidelijk is in het stellen van doelen en het bewaken van de realisatie ervan;

 • die een heldere visie heeft op de inzet van ICT in het onderwijs van vandaag en van morgen.

Bedrijfsomschrijving

De Waterwilg telt 650 leerlingen in 25 groepen, verdeeld over het hoofdgebouw en een nabijgelegen dependance. Het team omvat 48 personeelsleden. De Waterwilg is een moderne, inspirerende school met een breed zorgaanbod, schoolmaatschappelijk werk en een SEN-groep. Wij bieden uitdagend onderwijs door onder meer een Kangoeroegroep voor (hoog-)begaafden, specifieke aandacht voor 21st Century Skills en tabletonderwijs.

Wij bieden:

 • enthousiaste samenwerkingspartners in het team, de kinderen en de ouders;

 • samenwerking met de collega-directeuren binnen de lerende organisatie van Lucas Onderwijs;

 • een inwerkprogramma dat onder andere voorziet in coaching en mentoring door een ervaren collega;

 • ondersteuning vanuit de expertise van het bestuursbureau (in beleid en administratie);

 • afhankelijk van kennis en ervaring een salaris in schaal DC van de CAO-PO;

 • een benoeming voor de duur van één schooljaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Informatie over de school

Veel informatie over onze school vindt u op www.dewaterwilg.nl. De Waterwilg maakt deel uit van Lucas Onderwijs, www.lucasonderwijs.nl. Voor verdere informatie kunt u in week 6 telefonisch contact opnemen met de huidige schooldirecteur, Marijke Paap, tel. 015-310 5300, en vanaf week 7 met Henk Wanders, clusterdirecteur, tel. 070-300 9415.

Sollicitatieprocedure

Herkent u zich in dit profiel? Dan hopen wij dat uw interesse is gewekt en maken wij graag kennis met u. Uw sollicitatie(-brief) met CV kunt u tot en met maandag 26 februari 2018 e-mailen naar: mobiliteit@lucasonderwijs.nl met als onderwerp ‘Sollicitatie directeur De Waterwilg’. Over het verloop van de procedure kunt u vanaf 19 februari informatie inwinnen bij Joost Pijpers, adviseur HRM, tel. 070-3009412.

Een assessment maakt deel uit van de procedure. De eerste gespreksronde is gepland op de woensdagen 14 en 21 maart 2018 (vanaf 19.00 uur). De tweede ronde vindt plaats op woensdag 28 maart 2018 (vanaf 19.30 uur).