1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Heb jij strategisch bestuurlijk inzicht in grote organisaties en heb je kennis en inzicht in de belevingswereld van jongeren? Lees dan snel verder!

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Karekietpark, Purmerend, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Voor het Horizon College is Aardoom & de Jong op zoek naar een proactief en besluitvaardig lid van de Raad van Toezicht met hart voor het onderwijs. Heb jij inzicht in de werking van onderwijsorganisaties en weet jij met flair kritisch toezicht te houden vanuit betrokkenheid? Dan zoeken wij jou!

Lid Raad van Toezicht

Functieomschrijving
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen en houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), in het bijzonder op de bestuurder en houdt daarbij rekening met het organisatiebelang en het publieke belang. Verder is de RvT werkgever, klankbord en sparringpartner voor de bestuurder en staat deze met raad terzijde. De huidige RvT kent een remuneratiecommissie en een auditcommissie die voorbereidende taken hebben in de besluitvorming van de raad. De RvT vervult haar rollen en taken vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. Alle leden zijn in staat en bereid een bijdrage aan het collectief te leveren en elkaar aan te vullen met specifieke deskundigheid en ervaring. De RvT werkt volgens de actuele Branchecode Goed Bestuur in het mbo.

Functie-eisen

Als nieuw lid van de RvT beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Maatschappelijke en bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving.
 • Strategisch bestuurlijk inzicht in grote organisaties en in staat om hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
 • Inzicht in het werkveld van het ROC en in het krachtenveld waarin deze opereert.
 • Kennis en inzicht in de belevingswereld van jongeren.
 • Eén of meer netwerken regionaal of landelijk die voor het ROC van belang zijn.
 • Ondernemerschap en netwerken in het (regionale) bedrijfsleven en het politiek-bestuurlijke speelveld.
 • Zicht en visie op de toekomst van het onderwijs.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:
 • Integer en transparant.
 • Actieve luisterhouding, kan feedback geven/ontvangen en is in staat tot reflectie.
 • Gericht op dialoog, zowel intern als extern, en op verbinding met stakeholders.
 • Onpartijdig, onafhankelijk met een constructief kritische houding.
 • Alert, proactief en besluitvaardig.

Bedrijfsprofiel
Het Horizon College is een ROC in Noord-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Het ROC telt ruim 12.500 studenten - zowel jongeren als volwassenen - en ruim 1300 medewerkers en is daarmee de grootste onderwijsinstelling boven het Noordzeekanaal. Vestigingen van het Horizon College staan in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend. Het Horizon College verzorgt beroepsonderwijs in de sectoren Economie, Handel & Dienstverlening, Techniek en Entree en Gezondheidszorg, Welzijn en Sport. Daarnaast verzorgt het Horizon College ook opleidingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo): vmbo, havo en vwo en contractactiviteiten voor het bedrijfsleven.

Vanuit de overtuiging dat het Horizon College en Regio College samen beter in staat zijn om het beroepsonderwijs te versterken en toekomstbestendig te maken gaan beide roc’s de komende tijd op zoek naar nog meer concrete samenwerkingsactiviteiten en -projecten. Het beoogde einddoel is uiteindelijk een fusie tussen beide instelling.

Arbeidsvoorwaarden
De leden worden door de het Horizon College aangesteld voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. De RvT vergadert tenminste vijf maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. De leden ontvangen een vergoeding voor hun tijd en inzet van € 10.450,- bruto per jaar.

Procedure
Bij de werving en selectie laat het Horizon College zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong. Een uitgebreider functieprofiel is op te vragen bij Kyra Matthew.

Voor deze procedure is de volgende planning vastgesteld:
 • Selectiegesprekken Aardoom & de Jong – Week 49/52.
 • Selectiegesprekken Horizon College – 24 januari 2022.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 3 januari 2022 tegemoet.

Meer informatie?
Contactpersonen
drs. Philippe de Jong | e-mail: dejong@aardoomendejong.nl | telefoon: 06-47242447.
drs. Kyra Matthew | e-mail: kyra@aardoomendejong.nl | telefoon: 06-3632118

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.