1. Vacatures
 2. Secretaris van het college van bestuur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Secretaris van het college van bestuur

RVKO zoekt, via Scolix, een daadkrachtige en verbindende secretaris van het college van bestuur (1,0 fte)

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Stationssingel, Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Secretaris van het college van bestuur (1,0 fte)
planmatig | daadkrachtig | verbindend

Als secretaris van het college van bestuur voel je je als een vis in het water in een bestuurlijk uitdagende omgeving. Werken volgens het principe van ‘modern governance’ zit in je DNA. Je hebt een neus voor onderstroom en timing, affiniteit met procedures en planning en vervult graag een schakelfunctie voor de hele organisatie.

Je signaleert tijdig en neemt zorg uit handen van het college van bestuur en de raad van toezicht. Je bent adviseur op alle bestuurlijke en juridische zaken rondom de wet- en regelgeving van onderwijs, bestuur en ‘good governance’. Je bent een sparringpartner van het college van bestuur en geeft (on)gevraagd advies op de relevante beleidsterreinen.

Je neemt initiatieven om vroegtijdig te anticiperen op een veranderende context. Je bewaakt de kwaliteit van reglementen en statuten en levert ondersteuning bij de behandeling van bezwaren en klachten. Je draagt zorg voor het goed functioneren van het overleg tussen het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en bent verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van de vergaderstukken. Je bent aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht en verantwoordelijk voor de verslaglegging en archivering. Je geeft leiding aan het secretariaat van het bestuursbureau, dat bestaat uit een ambtelijk secretaris en twee secretaresses. Je bent flexibel inzetbaar, ook indien nodig in de avonduren. Je vervult dezelfde rol ook voor gelieerde organisaties, zoals de Thomas More Hogeschool en de SKPR.

Ingangsdatum: 01-01-2021

Informatie over de organisatie
De Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is één van de grootste schoolbesturen voor primair onderwijs in Nederland. De verenigingsstructuur is per 1 maart 2018 gewijzigd in een stichtingsstructuur. Onder de RVKO ressorteren 67 scholen (onder 58 brinnummers) en 20 peuterspeelzalen in en rond Rotterdam. Binnen de stichting werken 2.180 collega’s. De dagelijkse leiding van de RVKO ligt bij het college van bestuur, bijgestaan door een secretaris.

Het college van bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door een staforganisatie en vier bovenschoolse directeuren. De staforganisatie van de RVKO bestaat uit vier stafafdelingen. De stafafdelingen zijn samengesteld uit een stafmanager en stafmedewerkers. De vier bovenschoolse directeuren geven leiding aan een cluster van scholen. Het college van bestuur stuurt de secretaris van het college van bestuur, de stafmanagers en de bovenschoolse directeuren aan. Het college van bestuur vormt samen met de secretaris van het college van bestuur, de vier bovenschoolse directeuren en de stafmanagers het managementteam van de RVKO.

De raad van toezicht houdt toezicht op de organisatie en bestaat naast de voorzitter uit 5 leden. Voor meer informatie verwijzen wij naar het jaarverslag van de organisatie.

Functie-eisen

Wat vragen wij
Competenties & vaardigheden
Als ervaren bestuurssecretaris heb je een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, ben je analytisch scherp en snel en onder alle omstandigheden standvastig. Je bent een prettige gesprekspartner voor externe relaties en stakeholders. Je beziet je werk vanuit een bredere context: het realiseren van maatschappelijke meerwaarde voor elke leerling is het vertrekpunt van waaruit je handelt. Je werkt vanuit een samenwerkingsattitude en zoekt naar win/win met onze partners, waaronder de Thomas More Hogeschool en de Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam.

Specifieke resultaatgebieden zijn:
 • Het voorbereiden en bewaken van de bestuurlijke beleids- en besluitvormingsprocessen binnen de organisatie (waaronder de beleidscyclus en de planning & control cyclus).
 • Het voorbereiden en bewaken van bestuurlijke overleggen met externe samenwerkingspartners en (branche-) organisaties.
 • Het bewaken van de medezeggenschap en fungeren als schakel vanuit het college van bestuur richting de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsmede ook de voorbereiding en vervolg op MT-vergaderingen.

Na je start vragen we je een frisse blik te werpen op bestaande procedures en structuren.

Specifiek:
 • Je bent kritisch en onafhankelijk, betrouwbaar, rolvast en sensitief.
 • Je bent transparant in hetgeen je zegt en doet en daarmee in staat te reflecteren en anderen daarin mee te nemen.
 • Je bent integer, oplettend, je denkt en werkt in een hoog tempo, bent gestructureerd, representatief en flexibel.
 • Je blinkt uit in het schrijven van algemeen bestuurlijke stukken, adviezen en beleidsvoorstellen. En vanuit je analytisch en conceptueel vermogen heb je voldoende inzicht in beleidsmatige, bedrijfsmatige en financiële vraagstukken.
 • Je bent nauwkeurig en zorgvuldig in het opstellen, beoordelen en bewaken van interne uitvoeringsvoorschriften, richtlijnen en procedures, circulaires, notities en overzichten.
 • Uiteraard ben je in staat om op een open, transparante en inspirerende wijze de samenwerking en rolverdeling tussen het college van bestuur, de raad van toezicht en de directie mede vorm te geven.
 • Met je strategische blik en kennis van de ontwikkelingen lever je een actieve bijdrage aan het verder ontwikkelen van de gehele organisatie.

Functie-eisen
 • Je hebt een afgeronde relevante opleiding en een academisch werk- en denkniveau, met een bestuurskundige en/of (bij voorkeur) juridische achtergrond.
 • Je hebt kennis van voor de organisatie relevante, wet- en regelgeving inclusief in- en externe ontwikkelingen en je weet nieuwe informatie ook snel op te pakken.
 • Je hebt ruime ervaring opgedaan in een soortgelijke functie en sector.

Wat bieden wij?
Stichting RVKO biedt:
 • Een warme en professionele organisatiecultuur waarin vertrouwen, verbondenheid, resultaat en werkgeluk hand in hand gaan.
 • Een werkomgeving waarin onze 7 kernwaarden leidend zijn: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoop.
 • Een goed functionerend bestuursbureau met fijne collega’s.
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling bij één van de grootste werkgevers voor primair onderwijs in Nederland (1.674 fte).
 • Een stabiele en financieel gezonde organisatie die in de regio bekend staat als ‘goede werkgever’ en waar de kwaliteit van onderwijs op orde is.
 • Een ondernemend en op ontwikkeling gericht college van bestuur.
 • Een strategische agenda 2019-2023 die dient als leidraad voor het continue proces van verbeteren en vernieuwen, om een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het levensgeluk van ruim 21.000 leerlingen.

Schaal: € 4.302 - € 6.578 | OOP 13/14 cao PO

Selectieprocedure
ScoliX begeleidt de werving en selectieprocedure voor de RVKO. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 28 september voor 9.00 uur via de sollicitatiebutton.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingscommissie (BC) en de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland op het kantoor van RVKO in Rotterdam.

Belangrijke data
Sluitingsdatum: 28 september 2020
Voorgesprekken ScoliX: 30 september en 5 oktober 2020
1e gesprek Benoemingscommissie: 7 of 8 oktober 2020
2e gesprek Benoemingsadviescommissie: 12 oktober 2020

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Rozenbroek via janrozenbroek@scolix.nl of Jeltje Dijkstra via jeltjedijkstra@scolix.nl beiden bereikbaar op 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.