Onafhankelijk Lid van de Raad van Toezicht (financiële portefeuille)

Sena incasseert namens nationale en internationale artiesten en platenproducenten een vergoeding wanneer hun muziek buiten de huiselijke kring ten gehore wordt gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van muziek in winkels, supermarkten, cafés en discotheken maar ook op radio- en televisiezenders. Sena is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangewezen om uitvoering te geven aan de Wet op de naburige rechten en doet dit sinds 1 juli 1993. De inkomsten worden tegen zo laag mogelijke kosten op basis van de draaigegevens van radio- en televisiestations en aan de hand van wettelijk goedgekeurde reglementen doorbetaald aan de rechthebbende artiesten en producenten in binnen- en buitenland. Op dit moment is er een vacature voor de positie van onafhankelijk Lid van de Raad van Toezicht, financiële portefeuille, ontstaan.

17 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Catharina van Renneslaan, Hilversum, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Omvang en samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen, waaronder een voorzitter en een financieel deskundig lid, welke beide personen onafhankelijk moeten zijn. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal voor eenzelfde periode herbenoembaar. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur of de Raad van Aangeslotenen. De Raad van Toezicht vergadert ten minste acht maal per jaar. Het financieel deskundig lid is tevens voorzitter van de Auditcommissie.

Resultaatgebieden Raad van Toezicht
- Het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met de daarbij behorende aandacht voor resultaten, prestaties en risico’s;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur (statutaire directie) en optreden als klankbord;
- De toetsing van belangrijke strategische, organisatorische, financiële, personele en performance beslissingen;
- Het toezicht houden op naleven van relevante wet- en regelgeving;
- Het toezicht houden op naleving van de richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit CBO’s;
- Het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving, interne controle en risicobeheersing;
- Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur, evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur.

Functie-eisen

Functievereisten voor het onafhankelijke Lid van de Raad van Toezicht (financiële portefeuille)
- Ervaring als accountant (RA/partnerniveau) of financieel bestuurder op senior management niveau;
- Het is een vereiste dat deze functionaris geen belangen heeft bij rechthebbenden of organisaties die licentiecontracten sluiten met Sena;
- Bestuurlijke kennis en ervaring;
- Toezichthoudende kwaliteiten en beleidsmatig inzicht;
- Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
- Het op hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor het bestuur;
- Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Kennis om de bedrijfsresultaten in algemene zin op onafhankelijke wijze te beoordelen;
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- Kunnen werken in teamverband;
- Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
- Belangstelling voor de muzieksector en het auteurs- en naburig recht in brede zin;
- Ervaring met (administratieve) organisaties waar grootschalige dataverwerking plaatsvindt;
- Affiniteit tot bedrijfsvoering in een (duidelijke) taakafbakening tussen de Raad en het Bestuur;
- Academisch werk- en denkniveau; brede maatschappelijke belangstelling;
- Integer en onafhankelijk (vrij van last en ruggespraak);
- Beschikkend over (helikopterview) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie.


Sollicitatieprocedure
Wij verzoeken geinteresseerde kandidaten die zich herkennen in het profiel om voor 18 augustus te reageren per brief (Postbus 113, 1200 AC Hilversum) of per e-mail (lidrvt@sena.nl). Na ontvangst van uw sollicitatie ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Vervolgens informeren wij u zo spoedig mogelijk, na het verstrijken van de reactietermijn, of u wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. De selectieprocedure bestaat uit minimaal twee gesprekken. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij u om een Verklaring Omtrent Gedrag en zullen wij een antecedentenonderzoek laten uitvoeren.

Reageer direct

Om te solliciteren op deze vacature kun je gebruik maken van de contactgegevens op deze pagina of door in te loggen in je account.

Log in of meld je aan