1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) zoekt, via Terra Management Search, 2 Leden Raad van Toezicht met kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen.

9 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Simon Smitweg, Leiderdorp, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

2 Leden Raad van Toezicht
Organisatie: Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)
Locatie: Leiderdorp


2 Leden Raad van Toezicht, de functie
Kerntaken van de Raad van Toezicht zijn het onafhankelijk toezien op en adviseren van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk van deelbelangen en zonder last van ruggespraak.

Binnen het kader van de statuten en regelementen van de stichting geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. De Raad van Toezicht is hierbij kritisch, actief en anticiperend.

Kritisch toezicht is wezenlijk anders dan besturen en impliceert beperking. Het gaat om een subtiel evenwicht tussen het meedenken en eventueel meesturen op hoofdlijnen en tegelijkertijd op afstand blijven en details loslaten. Actief toezicht betekent niet alleen het openstaan voor de signalen van het bestuur maar ook voor de signalen van OR, de accountant, de patiënten en de maatschappij. Actief toezicht betekent scherp analyseren en zo nodig tijdig ingrijpen. Onder anticiperend toezicht wordt verstaan het niet achteraf reageren op negatieve signalen, maar vooruitlopen op ontwikkelingen.
De RvT is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Alle leden zijn medeverantwoordelijk voor een sfeer waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezicht houden. De RvT stelt zich actief op voor de signalen en belangen van stakeholders en neemt de regels van de Zorgbrede Governancecode in acht. De Raad van Toezicht van SHR bestaat uit 3 leden en vergadert 6 tot 10 keer per jaar. Daarnaast is er 4 keer per jaar een formeel overleg tussen RvT en RvB. De directeur neemt ook deel aan dit overleg. Met de Huisartsenraad is er 1 keer per jaar een formeel overlegmoment.

De leden van de Raad van Toezicht hebben kennis van respectievelijk Zorg & Kwaliteit, Financiën & Bedrijfsvoering en van Juridische & Bestuurlijke Zaken. Het voorzitterschap wordt gecombineerd met een van deze drie portefeuilles.

In verband met het bereiken van het einde de zittingstermijn komt de portefeuille Juridisch & Bestuurlijke zaken op korte termijn beschikbaar. Aan het eind van dit jaar komt tevens de Zorginhoudelijke portefeuille beschikbaar. De huidige portefeuillehouder zorg is tevens voorzitter. Het lid RvT met de portefeuille financiën & bedrijfsvoering is zijn beoogd opvolger als voorzitter. De sfeer in de huidige RvT is plezierig. De samenwerking met de Raad van Bestuur wordt door alle partijen als goed omschreven.

Functie-eisen

2 Leden Raad van Toezicht, het profiel
De Raad van Toezicht van SHR is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.

Voor de vacante positie Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Zorg & Kwaliteit is SHR op zoek naar kandidaten die beschikken over een zorginhoudelijke achtergrond in combinatie met een brede managementervaring. De voorkeur gaat uit naar een arts of specialist met ervaring op bestuurlijk niveau. Kandidaten kunnen zich goed verplaatsen in wat artsen bezighoudt.

Voor de vacante positie Lid Raad van Toezicht met aandachtgebied Juridisch & Bestuurlijk is SHR op zoek naar kandidaten die beschikken over kennis en inzicht in juridische en bestuurlijke vraagstukken, waaronder toepassing van wet- en regelgeving en contractvorming. Kandidaten zijn in staat kritische vragen hierover te stellen.

Ieder lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken over de volgende kwaliteiten:
 • Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstellingen van de stichting in het bijzonder.
 • In staat in teamverband te werken.
 • In staat om te anticiperen op signalen vanuit de verschillende stakeholders en bovenal in staat om vooruit te kunnen lopen op ontwikkelingen.
 • Academisch werk- en denkniveau: in staat snel overzicht en inzicht te verwerven.
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen bij voorkeur in een toezichthoudende functie.
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen.
 • Beschikken over een relevant netwerk.
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

De gezochte kandidaten hebben zicht op, al dan niet door eigen toezichthoudende ervaring, wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Zijn aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Hebben een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en zijn doortastend in het bereiken van resultaten.

Kandidaten hebben sterk verantwoordelijkheidsgevoel, kunnen boven de materie uitstijgen, zijn persoonlijk evenwichtig en blijven dat ook onder druk. Bij voorkeur heeft een van twee te benoemen kandidaten een binding met de regio. Kandidaten hebben voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van SHR.

Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR), de organisatie
SHR heeft zich ten doel gesteld om acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht en weekeind (ANW zorg) te bieden in de regio Alphen en Leiden. De huisartsenposten van de SHR vormen de eerste schakel in de acute keten.

De zorg wordt geleverd vanuit twee spoedposten (LUMC Leiden en Alrijne ziekenhuis Leiderdorp) en een huisartsenpost (Alrijne ziekenhuis Alphen aan den Rijn). Alle telefonische meldingen uit de regio komen binnen in het callcenter Leiderdorp. Deze meldingen worden door gediplomeerde triagisten beoordeeld. Via een telefonisch consult, een consult op de post of een visite aan huis ontvangt de patiënt de noodzakelijke zorg.

SHR is in 2004 ontstaan door een fusie van de Coöperatieve Huisartsenpost Alphen aan den Rijn en Omstreken U.A. en de Coöperatieve Huisartsenpost Leiden en Omstreken U.A. In 2017 hebben ook de huisartsen uit Voorschoten zich aangesloten bij SHR. SHR werkt nauw samen met de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek (DDDB). In 2017 zijn de kantoorfuncties van beide organisaties samengevoegd tot één servicebureau. Bij SHR zijn 165 huisartsen aangesloten. In het verzorgingsgebied van SHR wonen ruim 320.000 inwoners.

Solliciteren
Terra Management Search begeleidt de sollicitatieprocedure voor deze vacatures.

Via de volgende link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden over deze vacature en de procedure: Download hier de informatienotitie.

U kunt uw sollicitatie uploaden via het online sollicitatieformulier via de site van Terra Management Search. U kunt tot uiterlijk 21 mei a.s. reageren. Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u deze vacature voor het eerst zag?

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen.

Dianne Kurvers, search Consultant, telefoonnummer 085 0702597.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.