1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht / lid Auditcommissie

Lid Raad van Toezicht / lid Auditcommissie

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Toezicht / lid Auditcommissie

een ervaren toezichthouder voor de expertisegebieden digitalisering, technologische ontwikkelingen en financiën met specifiek aanvullende kennis en ervaring op het gebied van digitalisering en technologische ontwikkelingen waarvan de toepassing integrerend deel uitmaakt van de strategische visie, organisatie, en -ontwikkeling van een sterk op dienstverlening gerichte organisatie

Aanleiding vacature in de Raad van Toezicht is het vertrek per 1 januari 2022, conform het rooster van aftreden van een van de leden, tevens lid van de Auditcommissie.
Anticiperend op zijn vertrek is de Raad van Toezicht op zoek naar een kandidaat met een academische achtergrond en aantoonbare kennis op het gebied van financiën om volwaardig lid te kunnen zijn van de auditcommissie. Complementair aan de overige leden voegt het nieuwe lid specifieke kennis toe op het terrein van digitalisering en technologische innovatie en de toepassing daarvan. Bij voorkeur wordt gezocht naar kandidaten met ervaring in organisaties die bekend zijn met het werken met vrijwilligers en de specifieke dynamiek en consequenties daarvan voor een organisatie.

Slachtofferhulp Nederland
Stichting Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van strafbare feiten, verkeersongelukken en calamiteiten en achterblijvers bij vermissingen en suïcide. Slachtofferhulp is er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen.
Stichting Perspectief Herstelbemiddeling dé organisatie voor herstelbemiddeling in Nederland. Perspectief gaat uit van het vermogen van direct betrokkenen van strafbare feiten en ongevallen om zelf bij te dragen aan herstel. De professionele bemiddelaars van Perspectief helpen hen daarbij door contact tussen slachtoffers, daders en direct betrokkenen van strafbare feiten, (verkeers-) ongevallen of ingrijpende incidenten te begeleiden.
Slachtofferhulp Nederland en Perspectief vormen, wat de Raad van bestuur en de Raad van Toezicht betreft, een personele unie.

Functie-eisen

Algemeen
Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met de vraagstukken van maatschappelijke dienstverlening;
 • ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
 • ervaring op het terrein van minimaal één van de aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht, opgedaan in een organisatie van ten minste gelijkwaardige omvang;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan beide organisaties stellen;
 • affiniteit met maatschappelijk ondernemen;
 • kennis van governance in bestuurlijke, dienstverlenende of politieke context;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling: een lid heeft in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze enig persoonlijk belang, direct of indirect, bij de wijze waarop de organisatie functioneert of opereert;
 • vertrouwen gevend en vertrouwen vragend;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en in de specifieke functie van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Aandachtsgebieden Raad van Toezicht
Onverminderd de in de profielschets genoemde integrale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, stelt de Raad van Toezicht een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vast.
De Raad van Toezicht laat zich bij de verdeling van aandachtsgebieden leiden door de specifieke achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht kent tenminste de volgende aandachtsgebieden:

 • strategie en beleid
 • innovatie, dienstverlening en kwaliteit
 • financieel/bedrijfseconomisch inzicht met kennis van accountability, auditing en risicomanagement
 • bestuurlijke, juridische en/of victimologische expertise
 • sociaal wetenschappelijk inzicht, cliënten en andere stakeholders


Samenstelling
Gestreefd wordt naar diversiteit in de samenstelling van de RvT.

Informatie en Procedure
Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen via onze sollicitatiepagina.
Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk vóór 18 oktober 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature