Lid Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht van Stichting St. Antonius Ziekenhuis zoeken we een lid Raad van Toezicht met een financiële achtergrond en een lid Raad van Toezicht met een medisch – bestuurlijke achtergrond.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 40 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Toezicht

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein | Utrecht | Woerden

Voor de Raad van Toezicht van Stichting St. Antonius Ziekenhuis zoeken we een lid Raad van Toezicht met een financiële achtergrond en een lid Raad van Toezicht met een medisch – bestuurlijke achtergrond.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van het St. Antonius Ziekenhuis, het beleid van de Raad van Bestuur, het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde indien hij zulks uit hoofde van zijn taak gewenst acht. De Raad van Toezicht vervult derhalve een toezichtrol, een advies- en klankbordfunctie en een werkgeversrol.

Commissies binnen de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent een drietal commissies waarbinnen specifieke expertise gevraagd wordt: Een Remuneratiecommissie, een Auditcommissie Financiën en een Auditcommissie Kwaliteit en HR. De Remuneratiecommissie fungeert als selectie- en benoemingscommissie en doet voorstellen inzake de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. De Auditcommissie Financiën ziet toe op het financieel-economisch beleid en adviseert de Raad van Toezicht hierin. De Auditcommissie Kwaliteit en HR houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid en bespreekt personeelszaken.

Specifieke kwaliteiten en aandachtsgebieden leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent een voorzitter en tevens voorzitters van de genoemde commissies; bij voorkeur worden deze functies niet gecombineerd uitgeoefend door één persoon. Ook kent de Raad van Toezicht diverse aandachtsgebieden die specifieke kwaliteiten of expertise vragen. De diverse rollen en aandachtsgebieden zijn evenwichtig verdeeld tussen leden van de Raad van Toezicht.

Algemene profielschets
De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van haar samenstelling met een profielschets conform het reglement Raad van Toezicht (zie bijlage) en evalueert deze periodiek om te bezien of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat hierbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig wordt de profielschets bijgesteld. De profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.

Uitgangspunten voor de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn als volgt vastgesteld:

 • Er dient voldoende affiniteit te zijn met de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstellingen van het St. Antonius Ziekenhuis in het bijzonder;
 • Er is sprake van een brede maatschappelijke inbedding en een functioneel netwerk;
 • Er is voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, organisatiekundige en bedrijfskundige achtergronden;
 • De leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur;
 • Er wordt adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Functie-eisen

Gevraagde kwaliteiten lid Raad van Toezicht
Van ieder lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat deze:

 • Zijn /haar professionele verantwoordelijkheid neemt en hierbij vertrouwen geeft en vraagt;
 • Affiniteit heeft met de zorg en dienstverlening van het St. Antonius Ziekenhuis en zich betrokken voelt bij wat er speelt;
 • Zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en zelf maatschappelijk actief is;
 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring die getuigen van een eigen visie of mening om zo de brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de Raad van Toezicht en Bestuur;
 • Voldoende bestuurlijke afstand bewaart en een juist evenwicht in betrokkenheid zoekt;
 • Het (strategisch en analytisch) vermogen en de attitude heeft om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan, vanuit een kritische en onafhankelijke houding;
 • Het vermogen heeft om advies en toezicht in teamverband en met een collegiale instelling uit te kunnen oefenen;
 • Een onafhankelijke opstelling hanteert en handelt vanuit integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en normbesef;
 • Inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan het St. Antonius Ziekenhuis stellen;
 • In staat is tot zelfreflectie op positie, invloed, gedrag en eigen ontwikkeling op het gebied van toezicht;
 • Voldoende beschikbaar is voor het uitoefenen van de functie.

In zijn algemeenheid wordt van ieder lid van de Raad van Toezicht verwacht dat deze zijn/haar functie uitoefent conform de principes en uitgangspunten zoals verwoord in de Zorgbrede Governnance Code.

Aanvullend specifieke profielen

 • Beschikt over financiële kennis en bestuurlijke ervaring primair op het gebied van administratie/accounting, audit, risico management, compliance, reporting en secundair financiering/funding;

Of

 • Beschikt over medisch-inhoudelijke kennis van en bestuurlijke ervaring op micro- en systeemniveau opgedaan in de cure sector, bijvoorbeeld opgedaan bij een UMC of een topklinisch ziekenhuis;
 • Kennis van digitalisering is een sterke pre;
 • Wonen en/of werken in het adherentiegebied van St. Antonius Ziekenhuis is een pre
 • Gewenste gedragskenmerken: is rolvast en –zuiver, is gecommitteerd, consistent, waar nodig proactief, biedt geborgenheid en veiligheid aan het bestuur;
 • De Raad van Toezicht streeft naar een pluriforme samenstelling qua achtergronden en leeftijden en wil zo gezien, indien mogelijk verjongen.

Het St. Antonius Ziekenhuis
Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland met als klinische speerpunten: hart-vaat-long en oncologische zorg. Het biedt (hoog)-complexe zorg op meerdere locaties. De belangrijkste ambitie van het St. Antonius Ziekenhuis is het verlenen van de beste kwaliteit van zorg in een omgeving, die sterk gericht is op service naar patiënten en verwijzers. Goed opgeleide specialisten en verpleegkundigen proberen als team iedere dag de zorg te verbeteren. Het ziekenhuis ondersteunt dit door zo veel als mogelijk met de nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Er werken ruim 6.000 medewerkers. De cultuur is te omschrijven als innovatief, ambitieus, open en transparant. Onze missie is: samen zorgen voor kwaliteit van leven. In 2017 is het St. Antonius Ziekenhuis voor de tiende keer op rij door het onderzoeksbureau TEI uitgeroepen tot Topwerkgever en uitgeroepen tot het meest gastvrije ziekenhuis in Nederland.

Informatie en reactie
De Raad van Toezicht van St. Antonius laat zich in deze procedure begeleiden door dr. Paul Nobelen, zelfstandig bestuursadviseur. Indien u belangstelling heeft voor een van de vacatures kunt u uw cv en korte motivatie mailen via de sollicitatiebutton. Graag aangeven welke vacature uw voorkeur heeft.

Ook kunt u bij dhr. Nobelen per mail of per telefoon (0653811831) terecht voor nadere informatie over de vacature en/of de procedure. Er is een passende bezoldiging van toepassing als vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 29 juni 2017

Trefwoorden: vacature Lid Raad van Toezicht Utrecht, Finance, Medisch, Leden

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature