1. Vacatures
 2. St. Antonius Ziekenhuis
 3. Promovendus Multiple Sclerose

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Promovendus Multiple Sclerose

Value-based healthcare St. Antonius is één van de koplopers in Nederland in de implementatie van value-based healthcare (VBHC). VBHC is organisatie van de …

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Koekoekslaan, Nieuwegein, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
40 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Value-based healthcare

St. Antonius is één van de koplopers in Nederland in de implementatie van value-based healthcare (VBHC). VBHC is organisatie van de zorg gericht op het verhogen van waarde voor patiënten, waarbij ‘waarde’ gedefinieerd is als uitkomsten ten opzichte van de kosten van zorgverlening. Wat begonnen is als losstaande projecten wordt nu steeds meer ingebed als vast onderdeel in de organisatie.

Het St. Antonius Ziekenhuis werkt op het gebied van VBHC nauw samen met de zeven andere Santeon ziekenhuizen. Voor meerdere aandoeningen loopt een Santeon VBHC programma waarbinnen uitkomsten en kosten van zorg gezamenlijk worden gemeten, onderling worden vergeleken en best practices worden gedeeld.

Het onderzoek

Multiple Sclerosis (MS) is de meest voorkomende chronische auto-immuun ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Wereldwijd hebben in 2013 ongeveer 2,3 miljoen mensen MS. In Nederland treft MS ongeveer 1 op de 1000 mensen. Onderzoek naar behandelresultaten bij MS heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op eindpunten in gerandomiseerd onderzoek. Om valide uitspraken te kunnen doen wordt in dit type onderzoeken de patiëntenpopulatie duidelijk afgebakend met strikte exclusiecriteria. De behandeluitkomsten van de ongeselecteerde patiëntenpopulatie die in de dagelijkse praktijk wordt behandeld zijn nog niet inzichtelijk. Uit eerder onderzoek bij o.a. longkanker blijkt dat de behandelresultaten van clinical trials afwijken van de behandelresultaten in de praktijk. Dit is van belang om patiënten beter te kunnen informeren en samen met de patiënt betere behandelbeslissingen te kunnen nemen.

Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen, meten en verbeteren van uitkomsten van zorg voor multiple sclerose. Het gaat hierbij om patiëntrelevante uitkomsten die gebruikt kunnen worden om patiënten beter te informeren (shared decision making) en om continu de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Hierbij zal gekeken worden naar uitkomstmaten, zoals kwaliteit van leven, functionele status, complicaties en lange-termijn uitkomsten.

Onderzoeksvragen binnen dit onderzoek zijn:

 • Wat is een minimale set van 5-8 patiëntrelevante uitkomstmaten om kwaliteit van zorg voor MS patiënten inzichtelijk te maken en te verbeteren?
 • Hoe ziet het behandeltraject voor MS patiënten er uit en wat zijn de uitkomsten van de verschillende behandelopties?
 • Wat zijn de uitkomsten van behandeling en waar zit het grootste verbeterpotentieel?

In het kader van het onderzoek zal nauw worden samengewerkt met andere Santeon ziekenhuizen, het Internationale Consortium for Health Outcomes Measurements (ICHOM) en IQ healthcare (Radboudumc).

Functie-eisen

Het value-based healthcare team

Je komt te werken binnen het value-based healthcare team van het ziekenhuis. Het VBHC-team bestaat uit medewerkers van de eenheid Kwaliteit, Veiligheid & Verantwoording, onderzoekers op het gebied van value-based healthcare, een medisch manager, en twee senior adviseurs van de Raad van Bestuur. Bij dit project zijn neurologen en een ziekenhuisapotheker nauw betrokken.

De promovendus zal nauw samenwerken met de andere onderzoekers die gezamenlijk het VBHC onderzoeksteam vormen. In dit groeiende onderzoeksteam werken op dit moment vijf promovendi.

Wie zoeken wij?

 • Iemand met ambitie om een promotietraject te starten met enige aantoonbare ervaring met wetenschappelijk onderzoek en/of publiceren
 • Achtergrond in geneeskunde, gezondheidswetenschappen of aanverwante studierichtingen
 • Je hebt affiniteit met neurologie of specifiek MS
 • Academisch denkniveau,
 • Je bent initiatiefrijk, creatief, goed in samenwerken en het doorzettingsvermogen
 • Je beheerst het Engels goed.
 • Je beheerst het Nederlands uitstekend (voertaal tijdens het onderzoek)
 • Ambitie om onderzoeksresultaten op (inter-)nationale congressen te presenteren

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?

Het betreft een aanstelling voor de duur van het promotietraject met een maximum van 4 jaar. Salariëring vindt plaats volgens FWG 55, conform CAO Ziekenhuizen. Niveau van inschaling is afhankelijk van ervaring. Je hebt een interactieve samenwerking met enthousiaste begeleiders en de onderzoeksgroep. Wij bieden, naast een uitdagende werkomgeving, goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Vanuit de Academie van het St. Antonius worden diverse opleidingen en activiteiten aangeboden aan promovendi.

Additionele informatie

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Paul van der Nat, Sr. Adviseur Raad van Bestuur, tel. 06-12181999 of p.van.der.nat@antoniusziekenhuis.nl.

Solliciteren

U kunt direct solliciteren, tot 1 mei 2018, via de sollicitatieknop.

De eerste gesprekken zullen uiterlijk plaatsvinden in de eerste of tweede week van mei.