Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden Raad van Toezicht

6 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Haarlem, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Als bestuursmodel hanteert de Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem het Raad van Toezicht – directeur/bestuurder-model. De Governance Code Cultural is leidraad voor de verhouding tussen Raad van Toezicht en bestuurders. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij een tweehoofdige directie-bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting, jaarrekening, behaalde resultaten en meerjarenbeleidsplan. De leden van de directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes personen en is samengesteld op basis van de specifieke deskundigheid van de leden op cultureel, financieel, juridisch, commercieel en sociaal-maatschappelijk gebied. De RvT vergadert in principe vier keer per jaar.
Leden van de RvT worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en als klankbord te fungeren voor de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorarium of vacatiegeld.

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige leden zijn wij per januari 2020 op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht met een juridisch en met een financieel profiel.

Functie-eisen

Algemene eisen die gesteld worden aan een Lid Raad van Toezicht zijn:

 • Affiniteit met de visie en missie van stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem;

 • Beschikt over voldoende relevante kennis van en bij voorkeur ervaring met het vervullen van een adviserende en toezichthoudende rol;

 • Ervaring met en inzicht in het besturen van (culturele) ondernemingen en de relaties met interne en externe stakeholders;

 • Een toegankelijke persoonlijkheid en teamspeler die goed in staat is verbinding te leggen met collega-leden, directie en werknemers;

 • Beschikt over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen, waarbij onafhankelijkheid, integriteit en transparantie sleutelwoorden zijn;

 • Regionale binding – bij voorkeur woonachtig in Haarlem of directe omgeving - met een relevant netwerk en de bereidheid om als ambassadeur voor de organisatie op te treden;
 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijke leven en beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;

 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten;

Specifieke profieleisen juridisch:

 • U bent jurist en beschikt over juridische expertise en ervaring op het gebied van governance- en compliance-vraagstukken, wet- en regelgeving en relaties met externe stakeholders en toezichthouders. Kennis van de publieke sector geldt daarbij als een pre, evenals kennis en ervaring met werkgeverschap en arbeidsrecht.

 • U vervult een adviserende rol naar de overige leden van de Raad van Toezicht en het bestuur bij besluitvorming omtrent juridische kwesties/beoordeling van juridische aspecten en bewaakt de principes en uitgangspunten van good governance binnen de Raad van Toezicht.

 • U heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden.

Specifieke profieleisen financieel:

 • U beschikt over een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement.

 • Vanuit een allround financieel-economisch inzicht bent u in staat de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet van (periodieke) rapportages te beoordelen.

 • U heeft kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, treasury management en financieringsmogelijkheden om te kunnen adviseren bij investeringsbeslissingen.

 • U bent in staat om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken en tijdig risico’s te onderkennen. Een groot analytisch vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden en onderlinge verbanden te leggen is daarbij onmisbaar.

 • U zit de Auditcommissie van de Raad van Toezicht voor.

Voor meer informatie zie https://www.theater-haarlem.nl/informatie/Vacatures

Bedrijfsomschrijving

Wij zijn Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Eén organisatie die met de twee grootste podia in Haarlem het kloppend hart wil zijn voor publiek in Haarlem en omgeving, onze artiesten en onze zakelijke gasten. Met één van de mooiste klassieke theaterzalen van Nederland, de Stadsschouwburg, en de concertzaal met misschien wel de beste kamermuziekzaal in Europa, de Philharmonie, bieden wij inspiratie, verbinding en stof tot nadenken. De Philharmonie is hiernaast de plek bij uitstek voor zakelijke evenementen op topniveau. De organisatie bestaat uit ruim 100 medewerkers (50 vaste medewerkers en circa 45 - 50 horecamedewerkers) en een team van vrijwilligers.