1. Vacatures
 2. STC Group zoekt Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

STC Group zoekt Lid Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht van STC Group ontstaat door het vertrek naar het buitenland van een van de leden van de Raad een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.

9 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

De organisatie

De Stichting STC Group heeft een Raad van Toezicht bestaande uit vijf tot zeven natuurlijke personen. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij het totale beleid van de instelling kan beoordelen, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht. Hij/zij onderschrijft de branchecodes van goed bestuur in het onderwijs.

STC Group is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. STC Group biedt onderwijs aan op vmbo-, mbo-, hbo– en masterniveau. Daarnaast biedt STC Group volwasseneneducatie en toegepast onderzoek. De organisatie is internationaal actief en heeft locaties in binnen- en buitenland. Het hoofdkantoor is gevestigd in mainport Rotterdam.

Profiel

 • de leden van de Raad hebben maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en hebben

met name affiniteit met het beroepsonderwijs in al zijn facetten;

 • zij beschikken over bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijke positie en over

strategisch bestuurlijk inzicht met betrekking tot grote organisaties;

 • zij kunnen snel overzicht en inzicht verwerven vanuit een helikopterview en conceptueel

denken;

 • zij beschikken over kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • zij hebben een goed ontwikkelde sociale en morele antenne;
 • zij zijn in staat om signalen vanuit de organisatie en de omgeving daarvan op waarde

te schatten;

 • de leden zijn in staat tot kritische zelfreflectie;
 • zij opereren rolvast als toezichthouder op basis van een heldere scheiding van de taken

en verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur;

 • zij zijn onafhankelijk en integer;
 • de leden willen en kunnen voldoende tijd vrijmaken voor reguliere vergaderingen,

andere voor het toezicht noodzakelijke activiteiten en het zich eigen maken van de

relevante informatie;

 • zij hebben voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en de doelstelling van

de stichting in het bijzonder;

 • zij vertegenwoordigen de sectoren waarvoor de Stichting STC Group opleidingen

verzorgt en/of hebben sterkte affiniteit met vmbo, mbo, hbo en/of master onderwijs.

Functie-eisen

Er wordt gezocht naar kandidaten met een academisch werk- en denkniveau en ervaring in strategische functies met eindverantwoordelijkheid in het (internationale) bedrijfsleven dat actief is in het (Rotterdamse) havengebied (de ‘droge kant’). Te denken valt aan de proces-/petrochemische industrie en de logistieke dienstverlening.

U bent in staat om vernieuwend te denken met een heldere visie op kansen en mogelijkheden voor de onderwijsorganisatie vanuit het perspectief van het ‘afnemende veld’. Dat impliceert dat u vanuit uw rol als toezichthouder de organisatie op strategisch niveau goed kan doorgronden, ‘er achter’ kan kijken en een scherp oog heeft voor de eisen die externe ontwikkelingen stellen aan het strategisch beleid van de STC- Group.

U bent een strategische sparringpartner, die met de blik van een ondernemer het College van Bestuur scherp houdt en -vanuit een positief-kritische grondhouding- anders kan laten kijken naar relevante thema’s en trends. Daarnaast is maatschappelijke participatie en inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en samenwerkingspartners, die de maatschappelijke functie van het onderwijsveld van de STC Group (mede) bepalen van belang.

Een brede maatschappelijke belangstelling, aantoonbare affiniteit met (beroeps)onderwijs, leren en opleiden en een gevarieerd netwerk dat van nut kan zijn in de functie van toezichthouder completeren het beeld. Regionale verankering in het Rijnmondgebied geldt als een sterke pre. Vanuit het perspectief van diversiteit wordt met name de nieuwe generatie vrouwelijke toezichthouders uitgenodigd te reageren. Dit lid zal deel uitmaken van de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.

Qua persoonsprofiel bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden bent u een teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar ook vernieuwend en in staat is om vanuit de toezichthoudende rol op innovatieve en creatieve wijze de doorontwikkeling van STC Group verder weet vorm te geven.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners.

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.