1. Vacatures
 2. Twee Leden van de Raad van Toezicht t.b.v. Stedelijk Museum Amsterdam

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee Leden van de Raad van Toezicht t.b.v. Stedelijk Museum Amsterdam

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Het Stedelijk
Het Stedelijk Museum (http://www.stedelijk.nl) is een prominent instituut in de Nederlandse samenleving. Het Stedelijk Museum staat in de belangstelling van velen en ligt altijd onder een vergrootglas. De financiering is publiek en de verantwoording vanzelfsprekend ook. De inhoudelijke bestuurlijke kwaliteit, harmonieuze samenwerking en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht zijn van groot belang. Een zorgvuldig samengestelde Raad van Toezicht is een gremium waarin stevige discussies plaatsvinden die leiden tot algemeen gedragen beslissingen. De kwaliteit die verwacht mag worden van de toezichthouders stelt hoge eisen aan de kandidaten.

Positie

Lid Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit acht leden en komt zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat ze bij openingen (niet alle) aanwezig zijn. Het kan zijn dat een Lid gevraagd wordt deel te nemen aan een commissie zoals de audit- of de selectiecommissie.

Doelstelling van de functie
Een Lid van de RvT heeft een toezichthoudende taak op het uitgevoerde beleid door de directie. Hierbij is het belangrijk te begrijpen dat de rol van het Stedelijk echt anders is dan “normale” culturele instellingen, namelijk provoceren, vernieuwen, experimenteren en inspireren. Dat zijn kenmerken die voor de nodige publicitaire exposure zorgen waar leden vanzelfsprekend ook mee te maken zal krijgen. Van het Lid wordt verwacht dat deze het gevoerde beleid kan verklaren en uitdragen. In de RvT wordt besproken en bepaald wie de woordvoering zal doen, in de meeste gevallen is dat de Voorzitter.

Inhoud en rol van de functie
Het Lid van de RvT zal naast de collega’s een eigen geluid en specifieke inbreng hebben. De samenstelling van de RvT moet de nodige diversiteit met zich mee brengen. Vanuit die diversiteit zal een zo breed mogelijk en relevant publiek vertegenwoordigd moeten zijn. Een analytische en onafhankelijke maar ook oorspronkelijke blik op het besturen en het toezicht speelt mee. Van belang is de gezamenlijkheid van de visie over de rol van het Stedelijk te ontwikkelen binnen de diversiteit van de RvT.

Van de twee nieuwe leden die nu toe zullen treden zal van één lid vooral een inbreng verwacht worden vanuit de expertise auditing & financial control en van het andere lid een specifieke expertise en inbreng op communicatie en marketing. Het Stedelijk moet dicht bij het hedendaagse en toekomstige publiek blijven. Het Stedelijk is van iedereen. Een Lid van de RvT kan daar in belangrijke mate aan bijdragen door vanuit die expertise gebieden een oorspronkelijke en relevante inbreng te hebben.

Kandidaat Profiel

Algemene kennis en ervaring
Van het nieuwe Lid van de RvT wordt, naast duidelijke en aantoonbare belangstelling voor contemporaine kunst, een oorspronkelijk geluid verwacht dat authentiek, verrassend en innovatief mag zijn. Een zelfstandige onafhankelijke denker die zijn of haar visie enthousiast kan brengen, maar ook meegaat met de uiteindelijke lijn die uitgezet wordt en zich daarmee verbindt. De juiste kandidaat heeft een stevige inhoudelijke toezichthoudende ervaring en is sterk verbonden met Nederland en Amsterdam. Vanzelfsprekend zal de toetredende toezichthouder of een expert op het gebied van audit & financial control zijn, of van communicatie & marketing.

Persoonlijkheid en cultuur
Een plezierige verbindende persoonlijkheid met een open mind, beschikbaar, transparant en plezierig in het debat en de uitwisseling van gedachten en opinies. Een toezichthouder die misschien nog in de rol van toezichthouder moet groeien maar dan zijn of haar rol kent en zich daaraan houdt. Iemand die midden in de samenleving staat en weet wat er speelt. Ook een persoonlijkheid die gevoel heeft voor het specifieke van de stad Amsterdam en daarmee kan omgaan en dat weet te waarderen.

Competenties

 • Communicatief vaardig, helder formulerend
 • Analytisch en strategisch
 • Betrokken en evenwichtig
 • Standvastig zonder star te zijn
 • Inhoudelijk en inspirerend
 • Geëngageerd en betrokken
 • Onafhankelijke objectieve oordeelsvorming

Selectieproces
Voor de inventarisatie van de inhoud en de betrokkenheid van alle stakeholders, en een zorgvuldig proces met betrekking tot de selectie van de juiste kandidaten, hebben we de volgende stappen in het proces vastgesteld;

 1. Introductie shortlist aan de selectiecommissie in november 2017 (3 Voorzitter RvT, 4 Lid RvT)
 2. Selectiecommissie informeert RvT over voortgang m.b.t. shortlist
 3. 2e helft november interview kandidaten door selectiecommissie
 4. Evaluatie gesprekken selectiecommissie met Maes & Lunau. Besluitvorming voordracht aan RvT (1 á 2 kandidaten per functie)
 5. Referentieonderzoek indien gewenst en noodzakelijk
 6. De selectiecommissie komt tot een voordracht aan de RvT op 08/12/2017, na horen college B&W en directie
 7. Benoeming
 8. Communicatie benoeming

Remuneratie
De functies in de RvT zijn onbezoldigd.