1. Vacatures
 2. Voorzitter t.b.v. Stedelijk Museum Amsterdam

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter t.b.v. Stedelijk Museum Amsterdam

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Het Stedelijk
Het Stedelijk Museum (http://www.stedelijk.nl) is een prominent instituut in de Nederlandse samenleving. Het Stedelijk Museum staat in de belangstelling van velen en ligt altijd onder een vergrootglas. De financiering is publiek en de verantwoording vanzelfsprekend ook. De inhoudelijke bestuurlijke kwaliteit, harmonieuze samenwerking en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht zijn van groot belang. Een zorgvuldig samengestelde Raad van Toezicht is een gremium waarin stevige discussies plaatsvinden die leiden tot algemeen gedragen beslissingen. De kwaliteit die verwacht mag worden van de toezichthouders stelt hoge eisen aan de kandidaten.

Positie

Voorzitter Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit acht leden en komt zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast heeft de voorzitter een overleg met de Directeur. De vergadering van de RvT wordt door de Voorzitter, de directie en de secretaris van de stichting voorbereid.Voorafgaand aan de RvT-vergaderingen vinden de vergaderingen van de auditcommissie plaats. De Voorzitter is eerste aanspreekpunt en klankbord voor de directie. Daarnaast wordt van de Voorzitter verwacht dat deze bij openingen (niet alle) acte de présence geeft.


Doelstelling van de functie
Doel van de functie is eenheid en harmonie te bewaren in de RvT, de controle uit te voeren op de doelstellingen van de stichting en deze te stimuleren en te bewaken in de buitenwereld. Hierbij is het belangrijk te begrijpen dat de rol van het Stedelijk echt anders is dan “normale” culturele instellingen, namelijk provoceren, vernieuwen, experimenteren en inspireren. Dat zijn kenmerken die voor de nodige publicitaire exposure zorgen waar de Voorzitter mee te maken zal krijgen. De Voorzitter zal regelmatig in de wind staan en ervoor moeten zorgen dat de rust behouden blijft en relaties goed blijven.

Inhoud en rol van de functie
Naast het voorzitten en coördineren van de RvT en de klankbordrol voor de directie is de Voorzitter ook boegbeeld van het Stedelijk en zal deze rol met verve vervullen. Maar het Stedelijk moet in het brandpunt van de belangstelling staan, niet de Voorzitter. Van belang is de gezamenlijkheid van de visie over de rol van het Stedelijk te ontwikkelen binnen de diversiteit van de samenstelling van de RvT.

De Voorzitter zal aandacht moeten geven aan de governance en deze in al zijn afwegingen en oordelen meenemen. Het bestuurlijke karakter laat ruimte open voor discussie maar op een goed moment moet wel een gemeenschappelijke beslissing genomen worden en een koers gevaren worden. Ook moet de Voorzitter ervoor zorgen dat de RvT en het Stedelijk dicht bij het publiek blijven.

Zakelijk is het Stedelijk gezond. Hierbij zal de Voorzitter een goed inzicht moeten hebben, maar ook begrijpen dat het Stedelijk niet als een business gerund moet worden. Er moet uiteraard financieel verantwoord worden omgegaan met de inkomsten en uitgaven. De auditcommissie van de RvT heeft hier een specifieke taak. De Voorzitter zal hier nadrukkelijk de vinger aan de pols moeten houden.

Kandidaat Profiel

Algemene kennis en ervaring
Van de Voorzitter wordt een uitstekende bestuurlijke kennis en ervaring verwacht.

Van groot belang is een heldere en aantoonbare affiniteit met de contemporaine kunst en daar een toekomstgerichte visie op hebben. De juiste kandidaat zal zowel een brede publieke als private ervaring hebben. Tevens zal deze een uitstekende antenne hebben voor politieke en bestuurlijke gevoeligheden, kan daar rekening mee houden en op anticiperen. Ook zal de kandidaat sterk verbonden moeten zijn met Nederland en Amsterdam, maar ook internationaal georiënteerd zijn.

Persoonlijkheid en cultuur
Een charismatische persoon en een meer dan uitstekende verbinder. Een boegbeeld. Open minded, beschikbaar, transparant, plezierig in het debat en in de uitwisseling van gedachten en opinies. Een toezichthouder die zijn rol kent en zich daaraan houdt. Iemand die midden in de samenleving staat en weet wat er speelt. Ook een persoonlijkheid die gevoel heeft voor het specifieke van de stad Amsterdam. daarmee kan omgaan en dat weet te waarderen.

Door de recente ophef die helaas is ontstaan zal met name van de Voorzitter gevraagd worden dat deze het vertrouwen en de rust en de relatie tussen Het Stedelijk en Amsterdam, zowel de bevolking als het Gemeentelijk Bestuur weer weet te herstellen. Vanzelfsprekend zullen de medewerker en de organisatie van Het Stedelijk eveneens de nodige aandacht en zorg behoeven.

Competenties

 • Besturen
 • Analytisch en strategisch
 • Betrokken en evenwichtig
 • Ingrijpen wanneer nodig, handen aan de ploeg
 • Besluitvaardig, kan knopen doorhakken maar is ook procesmatig intelligent
 • Communicatief en verbindend
 • Vaardige onderhandelaar
 • Onafhankelijke objectieve oordeelsvorming

Selectieproces
Voor de inventarisatie van de inhoud en de betrokkenheid van alle stakeholders, en een zorgvuldig proces met betrekking tot de selectie van de juiste kandidaten, hebben we de volgende stappen in het proces vastgesteld:

 1. Introductie shortlist aan de selectiecommissie in november 2017 (3 Voorzitter RvT, 4 Lid RvT)
 2. Selectiecommissie informeert RvT over voortgang m.b.t. shortlist
 3. 2e helft november interview kandidaten door selectiecommissie
 4. Evaluatie gesprekken selectiecommissie met Maes & Lunau
 5. Besluitvorming voordracht aan RvT (1 á 2 kandidaten per functie)
 6. Interview Wethouder van Amsterdam
 7. Referentieonderzoek indien gewenst en noodzakelijk
 8. De selectiecommissie komt tot een voordracht aan de RvT op 08/12/2017, na horen college B&W en directie
 9. Kennismaking met OR
 10. Benoeming
 11. Communicatie benoeming

Remuneratie
Deze positie is onbezoldigd.