1. Vacatures
 2. Bestuurslid Agrarische, Dierlijke Productie Keten

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bestuurslid Agrarische, Dierlijke Productie Keten

Interesse? Kijk snel verder

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Regulusweg, Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
4 - 10 uur
Opleidingsniveau:
HBO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar

Functieomschrijving

Om met persoonlijke deskundigheid en inbreng het bestuur te versterken, gelden naast algemene functie-eisen voor ieder lid ook specifieke kennisgebieden, op dit moment zijn wij op zoek naar een:

Bestuurslid Agrarische, Dierlijke Productie Keten

Wat houdt de functie Bestuurslid in?
Het Stichtingsbestuur bestaat momenteel uit 4 leden. Het bestuur houdt toezicht op de gang van zaken binnen de SBLk. De operationele bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de manager, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Het Stichtingsbestuur dient een breed spectrum van deskundigheden te omvatten om alle aspecten van het functioneren van de SBLk te kunnen beoordelen.

We zijn op zoek naar een bestuurslid dat beschikt over brede kennis en ervaring binnen de gehele agrarische keten en goed thuis is in de vlees(verwerkende)sector.

De kandidaat beschikt over de nodige kennis over en ervaring met:

 • Relevante brancheorganisaties
 • Belangrijkste ontwikkelingen in deze sector
 • Betrokken actoren in de keten
 • Controle en inspectie, borging, keurmerken
 • Relevant netwerk, dat u op het juiste moment weet in te zetten.


Voor deze kandidaat geldt dat hij vanuit bovenstaande kennis en ervaring in staat is om een adequate inschatting te kunnen maken van wat de impact is van beslissingen van de SBLk op de deelnemende bedrijven en het keurmerk als geheel. Juridische ervaring is een pré.

Functie-eisen

 • Strategisch inzicht, overzicht en visie.
 • Een academisch opleidings-, werk- en denkniveau.
 • Brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met het doel van het Beter Leven keurmerk.
 • Het vermogen om in teamverband advies te geven, toezicht uit te oefenen en een goede gesprekspartner binnen het SBLk-bestuur te zijn.
 • Een onafhankelijke en onpartijdige houding.
 • Voldoende beschikbaarheid voor de uitoefening van de functie (het bestuur vergadert 5 keer per jaar, vooral in de avonduren).


Het is voor deze functie van belang dat de kandidaat niet bij of voor een deelnemer of één van de zakelijke partners van de Stichting Beter Leven keurmerk werkt of anderszins daaraan verbonden is.

De functie is onbezoldigd. De voor de functie gemaakte onkosten worden vergoed.

Sollicitatieprocedure

Voor vragen aangaande de functie of over de procedure kunt u contact opnemen met Helga van Veen via 0888113560.

Solliciteren op de functie van Bestuurslid?
Bent u geïnteresseerd? Zend uw motivatie en CV vóór 15 september via onze sollicitatiepagina t.a.v. Helga van Veen, voorzitter, o.v.v. ‘sollicitatie Bestuurslid Stichting Beter Leven keurmerk’.

Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van het selectieproces. Tevens dient voor benoeming een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd en overhandigd te worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!


Trefwoorden: Bestuur, Stichting, Stichtingsbestuur, Agrarische keten, Dierlijke productie, Toezichthouder, Keurmerkorganisatie, Academisch

Bedrijfsomschrijving

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is een private keurmerkorganisatie die de borging en het beheer van het Beter Leven keurmerk (BLk) ter hand neemt en de contacten met het deelnemende bedrijfsleven onderhoudt.

Het BLk is hét toonaangevende keurmerk voor vlees, eieren, zuivel en samengestelde dierlijke producten waarmee een bedrijf kan aantonen dat het diervriendelijker produceert. Het doel van de SBLk is om het Beter Leven keurmerk op een dusdanige wijze te borgen dat het keurmerk als betrouwbaar en waardevol wordt ervaren en het bijdraagt aan een diervriendelijkere productie door de hele voedingsmiddelenketen heen. Dit doet zij door te zorgen voor een robuuste, rechtvaardige en transparante borging en door een betrokken en zorgvuldige dienstverlening.

Er wordt nauw samengewerkt met de Dierenbescherming die, als eigenaar van het keurmerk, de dierinhoudelijke criteria opstelt en communiceert met de consument. Klanten van de SBLk zijn bedrijven door de hele keten: veehouderijen, ketenregisseurs, slachterijen, eierpakstations, uitsnijderijen, verpakkers, vleeswarenproducenten, verwerkers, logistieke dienstverleners, retailers en foodservicebedrijven.

De SBLk houdt toezicht op deelnemers, wij behandelen en beoordelen de aanvragen van het bedrijfsleven en verlenen de goedkeuring voor het gebruik van het keurmerk. Ook houdt de SBLk toezicht op de externe Certificatie Instellingen die de fysieke controle en de handhaving voor hun rekening nemen. De SBLk is een compacte organisatie zonder winstoogmerk die haar kosten doorberekent aan het deelnemende bedrijfsleven. De SBLk is op zoek naar een nieuw bestuurslid voor het Stichtingsbestuur. De bestuursleden worden, op voordracht van het bestuur van de SBLk, benoemd door het Bestuur van de Dierenbescherming.