1. Vacatures
 2. Internal Auditor

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Internal Auditor

Interesse? Kijk snel verder

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Lauwers, Assen, Drenthe
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
24 - 32 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar

Functieomschrijving

Hoofdtaken

 1. Draagt zorg voor het opstellen van een integraal auditprogramma gericht op de financieel/administratieve organisatie en interne controlemaatregelen (AO/IC) en de administratieve vereisten die worden gesteld aan de productieverantwoordingen Wlz en sociaal domein
 2. Planning en uitvoering
 3. Rapportage en verslaggeving van de opgedane bevindingen, gesignaleerde risico’s en gedane verbetervoorstellen
 4. Advisering

Ad 1

 • Neemt kennis van de deelgebieden die onderdeel uitmaken van het auditprogramma: financieel administratieve organisatie, controleprotocollen, contracten met zorgkantoren/zorgverzekeraars en gemeenten Stemt af met de deskundigen op deze aandachtsgebieden
 • Stemt af met de intern auditor kwaliteit die zich richt op het kwaliteitssysteem
 • Draagt zorg voor het opstellen van een integraal auditprogramma en stemt dit af met de externe accountant
 • Houdt ontwikkelingen bij op eigen vakgebied
 • Vertaalt de gesignaleerde ontwikkelingen naar consequenties voor de interne audits.

Resultaat: na afstemming met alle betrokkenen is een integraal auditprogramma opgesteld.

Ad 2

 • Vertaalt het opgestelde integrale auditprogramma naar een concreet auditplan met daarbij een planning voor de uit te voeren audits
 • Stemt deze planning af met de Raad van Bestuur en binnen het servicebureau/sectoren
 • Draagt zorgt voor de organisatie van de randvoorwaarden om te komen tot een uitvoering van de interne audits
 • Bezoekt de afdelingen en locaties voor het verrichten van de interne audits
 • Stemt de conceptbevindingen af met de organisatie en externe accountant

Resultaat: de interne audits hebben plaatsgevonden volgens planning en het auditplan en de bevindingen zijn afgestemd met de organisatie en de externe accountant

Ad 3

 • Draagt zorg voor een heldere en eenduidige verslaggeving van de bevindingen, gesignaleerde risico’s en gedane verbetervoorstellen aan de auditee en de overige relevante stakeholders
 • Stelt daarbij vast dat er overeenstemming is over de gedane verbetervoorstellen
 • Draagt zorg voor periodieke verslaggeving op stichtingsniveau, dit in de vorm van een kwartaalrapportage
 • Bespreekt de kwartaalrapportages met de Raad van Bestuur
 • Stemt de uitkomst van de werkzaamheden af met de externe accountant

Resultaat: de bevindingen uit de interne audits zijn vertaald naar kwartaalrapportages en eenduidige verslaglegging en teruggekoppeld aan de Raad van Bestuur en de externe accountant.

Ad 4

 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie over mogelijke verbeteringen in processen en werkwijzen

Resultaat: heeft op basis van bevindingen de organisatie geadviseerd over verbetermogelijkheden rondom processen en werkwijzen.

Functie-eisen

We zoeken een creatieve en analytisch sterke kandidaat met een afgeronde academische opleiding richting Accountancy, Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde, eventueel aangevuld met een vervolgopleiding RE/RO/CIA.

Overig:

 • Kennis en ervaring van de algemene inrichtingsprincipes administratieve organisatie en interne controlemaatregelen
 • Ervaring binnen de zorg is een pre, affiniteit en interesse daarentegen, is een absolute must
 • Kennis van en ervaring met automatiseringsprocessen, informatiemanagement en het werken met BI-Tools
 • Ervaring met de principes, procedures en technieken die nodig zijn om het gehele auditproces te kunnen doorlopen, d.w.z. planning, organisatie, uitvoering, rapportage
 • Het willen eigen maken van risico management instrumenten (FMEA)
 • Vaardigheden die op jou van toepassing zijn; zelfstandigheid, sociaal en communicatief vaardig, doorzettingsvermogen en integer

Arbeidsvoorwaarden

Cosis biedt een veelzijdige functie binnen een sterk veranderende omgeving. Een omgeving waar ruimte is voor initiatief en ontwikkeling. Geboden wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar en een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO voor de Gehandicaptenzorg.

Bedrijfsomschrijving

Promens Care en NOVO bieden afzonderlijk herkenbare zorg- en dienstverlening aan hun cliënten. Cosis fungeert daarbij als holdingstichting waar toezicht, bestuur, management, ondersteunende diensten, expertise en medezeggenschap bij elkaar komen. In 2015 is de integratie van de ondersteunende diensten in Cosis in gang gezet. Dit is in januari 2016 gerealiseerd. Aan het proces van het harmoniseren van beleid en systemen is in 2016 en 2107 verder uitvoering gegeven.

Het jaar 2018 staat in het teken van een verandering van de organisatiestructuur. Per 1 januari bestaat Cosis uit 1 juridische entiteit. Cosis, NOVO en Promens Care fuseren juridisch, maar de merken Promens Care en NOVO zullen gaande het jaar 2018 verdwijnen en beide zullen onder de naam Stichting Cosis als één organisatie naar buiten treden.