1. Vacatures
 2. DIRECTEUR

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

DIRECTEUR

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zaandam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Zaanse Schans is een typisch Zaans woon- en werkbuurtje, gemodelleerd naar de werkelijkheid van de eerste helft van de 19e eeuw. Zij is enerzijds een bewaarplaats van hoogwaardig cultureel erfgoed en anderzijds een toeristische attractie van nationaal belang. Daarnaast is het een woonbuurt in de gemeente Zaanstad met een kleine en betrokken gemeenschap van bewoners en ondernemers. Op de Zaanse Schans staan zes molens, in eigendom van de Vereniging de Zaansche Molen, er staan 16 bewoonde woningen, er zijn momenteel 23 ondernemers gevestigd en er staan vier musea. Vereniging de Zaansche Molen bereidt de verplaatsing van het huidige Molenmuseum uit Koog aan de Zaan naar de Zaanse Schans voor.

Stichting de Zaanse Schans is grotendeels eigenaar van de grond waarop de Zaanse Schans is gebouwd en van de meeste panden. De stichting beheert de eigen panden, de openbare ruimte en publieke voorzieningen, treedt op voor het belang van de Zaanse Schans als geheel, coördineert de public relations en werving van bezoekers en treedt op als regisseur van de verschillende partijen die op de Zaanse Schans actief zijn.

Het Algemeen Bestuur van de Zaanse Schans bestaat uit een door de gemeente Zaanstad voorgedragen voorzitter, twee onafhankelijke leden en vier vertegenwoordigers van de belangrijke stakeholders: De ondernemers, de bewoners, Stichting Zaans Museum en Vereniging de Zaansche Molen. Het Dagelijks Bestuur van drie personen bereidt de Algemeen Bestuursvergaderingen voor.

De stichting heeft een directeur met een kleine staf voor de voorbereiding en uitvoering van de financiële en administratieve taken en voor ondersteuning van het beheer van het erfgoed en de marketing/public relations. Daarnaast heeft de stichting werknemers in dienst ten behoeve van het beheer van het gebied, waaronder het parkeren en de openbare toiletten.

De omzet van 2016 bedroeg € 1,3 miljoen.

De Zaanse Schans, en daarmee ook de stichting bevindt zich in een belangrijke fase van haar bestaan. De ongekende groei van het aantal bezoekers legt een zware druk op het gebied. Samen met de gemeente Zaanstad is daarom het project “Masterplan 2030” gestart om te onderzoeken op welke wijze de uitdagingen tegemoet getreden kunnen worden. Behoud van het erfgoed en betere kwaliteit van het aanbod, verbetering van de publieke voorzieningen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Eventuele uitbreidingen in de sfeer van erfgoedbebouwing en van infrastructurele voorzieningen (parkeren, interne verbindingen) roepen vragen op over de wijze van financiering.

Daarnaast zal het takenpakket van de stichting toenemen door de verwachte groei van het aantal bezoekers en door het weer in beheer nemen van een groot aantal panden. Ook de dynamiek tussen de verschillende stakeholders vraagt extra inzet en aandacht.

Wij zoeken voor de Zaanse Schans een DIRECTEUR (m/v).

Taken van de directeur

 1. Leidinggeven aan de organisatie.
 2. Zorgen voor een financieel gezonde en doelmatig ingerichte organisatie, met oog voor dynamiek hierbij.
 3. Zorg voor beheer en kwalitatieve ontwikkeling van het erfgoed, dat wil zeggen van openbare ruimte en de monumentale panden van de Zaanse Schans en het parkeer- en toiletbeheer.
 4. Actief bevorderen van samenwerking en verbondenheid tussen de diverse stakeholders op de Schans.
 5. Actieve rol bij voorbereiding en uitvoering van de toekomstplannen in nauw overleg met gemeente Zaanstad en stakeholders.
 6. Tijdig en zorgvuldig informeren van het bestuur van de Stichting, opdat dit zijn taken kan uitvoeren.
 7. Voorbereiden van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (in overleg met de voorzitter) en het Algemeen Bestuur (in overleg met het DB).
 8. Public relations en communicatie, in- en extern, waarbij de directeur de organisatie naar buiten toe vertegenwoordigt (in overleg met het bestuur).

Functie-eisen

 • Minimaal 5 jaar ervaring in het leiden van een onderneming of overheidsorganisatie.
 • Ervaring en aantoonbare kennis op het gebied van erfgoed en toerisme.
 • Ervaring en kennis op het gebied van vastgoedbeheer strekt tot aanbeveling.
 • Minimaal HBO werk – en denkniveau.
 • Bindende en communicatieve persoonlijkheid, netwerker, strategisch inzicht en gebleken ervaring in het opereren in een complex werkveld.

HONORERING
De functie is formeel 32 uur per week. Het maandsalaris is conform schaal 14 van de gemeentelijke cao. Datum indiensttreding bij voorkeur 1 maart 2018.

LOCATIE
Stichting de Zaanse Schans is gevestigd op Schansend 1, 1509 AW Zaandam. Telefoon 075 - 6817791.

SLUITINGSDATUM
U kunt uw sollicitatie insturen tot en met 17 december 2017.

EXTRA INFORMATIE
Zie voor extra informatie, zoals het jaarverslag 2016 www.dezaanseschans.nl / contact/organisatie.

Tevens is informatie in te winnen bij Marina Wijn 06-27040233.

UW REACTIE IS ZEER WELKOM
Deze vacature wordt behandeld door het cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants, Weesperzijde 25, 1091 EC Amsterdam, telefoon 06-27040233 of 020-625 06 36, e-mail office@marinawijn.nl.

Mocht uzelf belangstelling hebben voor deze functie of mocht u ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, dan graag uw reactie naar Marina Wijn.

Wilt u meer informatie over Marina Wijn Consultants zie de website: www.marinawijn.nl.