Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bestuurslid

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een vermogensfonds dat zich inzet voor het verbeteren van de samenleving in de regio Nieuwe Waterweg-Noord. Op het gebied van maatschappelijk welzijn, sport en vrije tijd, kunst en cultuur, educatie, gezondheid en natuur en milieu worden jaarlijks ruim 400 aanvragen voor donaties behandeld. Trefwoorden hierbij zijn participatie, ontplooiing, bewustwording en ontmoeting. Het Fonds wil een actieve en zakelijke partner zijn voor de organisatoren van maatschappelijke projecten en deze stimuleren en ondersteunen. Het vermogen van het Fonds wordt hiervoor op verschillende manieren ingezet.

Het werkveld van het Fonds is in beweging onder andere door nieuwe vormen van filantropie en nieuwe vormen van beleggen, zoals missie gerelateerd investeren. Een andere ontwikkeling is dat de rol van internet bij de organisatie en financiering van projecten toeneemt. Tegelijkertijd neemt de participatie en betrokkenheid van burgers toe.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Vlaardingen, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal

Functieomschrijving

Het bestuur van stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bestuurt het Fonds op hoofdlijnen. Bestuursleden dienen breed maatschappelijk geïnformeerd en betrokken te zijn. Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter. Leden worden voor vier jaar benoemd met de mogelijkheid deze termijn te verlengen. Het bestuur komt 6 maal per jaar bijeen. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat bij gelijke geschiktheid onze voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Functie-eisen

Kandidaten dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende eisen:

 • opereert op academisch werk- en denkniveau;
 • werkt of woont in Vlaardingen;
 • heeft kennis en ervaring opgedaan in de sector natuur en milieu/duurzaamheid en/of de sector gezondheidszorg;
 • opereert onafhankelijk en heeft geen met het Fonds tegenstrijdige belangen.

Daarnaast strekken de volgende eigenschappen tot de aanbeveling:

 • doorziet ontwikkelingen binnen dit werkgebied die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van het Fonds;
 • heeft bestuurlijke ervaring;
 • is actief maatschappelijk betrokken in het werkgebied blijkend uit verrichte activiteiten voor vrijwilligersorganisaties of maatschappelijke organisaties;
 • beschikt over een relevant netwerk;
 • heeft ervaring in het bedrijfsleven;
 • heeft belangstelling voor en ervaring in financiële zaken en beleggingen;
 • is een teamspeler, communicatief en besluitvaardig.

Bureau
Binnen het bureau met vier medewerkers is de directeur belast met de dagelijkse gang van zaken en verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Dit onder de verantwoordelijkheid en toezicht van het bestuur. Het bureau heeft een aantal vaste taken en heeft daarbij een initiërende, coördinerende en uitvoerende rol. Maatschappelijke ontwikkelingen worden gevolgd en vertaald naar het donatiebeleid.

Honorering
Een vaste vergoeding wordt toegekend.