1. Vacatures
 2. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)
 3. Lid Geschillencommissie Zorgverzekeringen m/v - met ervaring in de rechtspraak -

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Geschillencommissie Zorgverzekeringen m/v - met ervaring in de rechtspraak -

De Geschillencommissie staat momenteel onder voorzitterschap van dhr. prof. mr. A.I.M. van Mierlo en bestaat daarnaast uit drie leden. Op de werkzaamheden van de commissie is een Reglement van toepassing https://www.skgz.nl/over-skgz/publicaties/

De Geschillencommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een betrokken team van bureaumedewerkers, die een brede kennis hebben over de Zvw en de daarbij behorende jurisprudentie. Deze medewerkers dragen zorg voor complete dossiers, aan de hand waarvan de commissie, veelal na het horen van partijen, tot een voor partijen bindend advies komt. De commissie behandelt thans zo’n 550 zaken per jaar. De zittingen van de commissie vinden in beginsel tweemaal per maand plaats, op woensdagen, op het bureau van de SKGZ.

In verband met het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van 12 jaar is de SKGZ op zoek naar:

lid Geschillencommissie Zorgverzekeringen m/v met ervaring in de rechtspraak

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zeist, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

 • Het digitaal voorbereiden van de zaken die ter afhandeling op de zitting worden voorgelegd;
 • Het ter zitting horen van partijen;
 • Het in collegiaal verband vaststellen van de bindende adviezen;
 • Het incidenteel leveren van bijdragen aan andere activiteiten van de SKGZ, zoals seminars, bijscholing medewerkers, congres etc.

Functie-eisen

Voor het op goede wijze vervullen van de functie is het essentieel dat kandidaten voldoen aan de volgende verwachtingen:

 • U beschikt over de kwaliteit van meester in de rechten;
 • U heeft ervaring met geschilbeslechting, blijkend uit een actuele meerjarige ervaring als rechter of iets daarmee vergelijkbaar;
 • Uw kennis van het privaatrecht is up-to-date;
 • U bent een teamspeler, zowel voor de andere leden van de commissie als voor de medewerkers van het bureau van de SKGZ;
 • U heeft gedurende de laatste 12 maanden geen functie (in welke zin dan ook) vervuld bij een zorgverzekeraar of een organisatie van ziektekostenverzekeraars, dan wel bij een organisatie van patiënten of consumenten;
 • U heeft voldoende tijd beschikbaar om binnen de werksystematiek van de commissie een bijdrage te leveren; tevens bent u op 2 dagen per maand beschikbaar voor de zittingen van de commissie.

Daarnaast is het plezierig wanneer u:

 • Beschikt over een actief netwerk binnen de academische wereld, met name op juridisch gebied;
 • Affiniteit heeft met de wet- en regelgeving inzake de gezondheidszorg en de financiering daarvan;
 • Beschikt over medische kennis.

Vergoeding:

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een adequate vergoeding beschikbaar. Vergoeding vindt plaats op basis van het aantal bijgewoonde zittingen.

Procedure:

Benoeming van leden van de Geschillencommissie geschiedt voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De leden worden benoemd door het bestuur van de SKGZ. De zittende leden van de commissie hebben een adviserende rol aan het bestuur. De procedure wordt praktisch begeleid door de directeur van de SKGZ, dhr. C.J. van Kranenburg MA.

Informatie:

Nadere informatie over de commissie en haar werkzaamheden kunnen worden ingewonnen bij prof. mr. A.I.M. van Mierlo (06 518 69693), of bij de Secretaris Geschillencommissie, mr. G. de Groot (tel 088-9006900) Informatie over de procedure en de organisatie van de SKGZ kunt u inwinnen bij dhr. C.J. van Kranenburg MA (tel. 088-9006900, of 06-5258 9629.)

Daarnaast treft u veel relevante informatie aan op de site van de SKGZ: www.skgz.nl. De bindende adviezen van de Geschillencommissie worden gepubliceerd op www.kpzv.nl.

Reacties:

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen voor 6 december 2017 naar Bestuur SKGZ, Postbus 291, 3700 AG te Zeist. Reacties per e-mail kunt u verzenden naar c.van.kranenburg@skgz.nl. Indien u de SKGZ attent wilt maken op geschikte kandidaten vernemen we dat ook graag.