1. Vacatures
 2. Lid raad van toezicht, aandachtsgebied Zorgkwaliteit & Veiligheid

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid raad van toezicht, aandachtsgebied Zorgkwaliteit & Veiligheid

Strategisch en inspirerend sparringpartner met kennis van zaken, hart voor cliënten en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Buntlaan, Driebergen-Rijsenburg, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Stichting Lievegoed biedt, vanuit antroposofische grondslag, zorg aan mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen, een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een combinatie hiervan. Hierbij staat de individuele ontwikkeling centraal. Ieder mens, ook de mens met een aandoening of beperking, kent eigen groeimogelijkheden en -potentie. Bij de behandeling en begeleiding richt Lievegoed zich vooral op het versterken van het gezonde.

Lievegoed is ontstaan uit fusies van een aantal antroposofische zorginstellingen. De stichting heeft locaties verspreid over Midden-Nederland, ruim 600 medewerkers en circa € 40 miljoen omzet op jaarbasis. Lievegoed richt zich zowel op de cliënt als individu als op de cliënt in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei.

De positie
Binnen de raad van toezicht van Lievegoed ontstaat met ingang van 2021 een vacature voor een lid raad van toezicht, met de portefeuille Zorgkwaliteit & Veiligheid. Deze vacature zal worden ingevuld in samenspraak met -en formeel op basis van bindend advies van- de Centrale Cliëntenraad.

Lid raad van toezicht aandachtsgebied Zorgkwaliteit & Veiligheid
Strategisch en inspirerend sparringpartner met kennis van zaken, hart voor cliënten en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

De portefeuillehouder Zorgkwaliteit & Veiligheid zal de komende jaren toezien op het continu verder versterken en doorontwikkelen van het primaire proces en is daarbij sparringpartner voor collega toezichthouders, bestuur en management. Geheel volgens de traditie van Lievegoed gebeurt dit in open dialoog met zorgprofessionals en (vertegenwoordigers van) cliënten. De rvt-commissie Zorgkwaliteit & Veiligheid is hier, in haar brede en gemêleerde samenstelling, het podium voor.

Functie-eisen

Naast de generieke profieleisen voor leden van de rvt gelden de volgende aanvullende profielkenmerken voor dit specifieke lid:

 • kent de bestuurlijke context van een zorgorganisatie als Lievegoed en heeft bestuurlijke ervaring in de gespecialiseerde langdurige zorg;
 • beschikt over een relevant netwerk;
 • heeft visie op de positie en behandeling van mensen met een langdurige, complexe zorgvraag;
 • heeft kennis van de organisatie van de zorg, van kwaliteits- en van veiligheidsaspecten;
 • weet ethische vraagstukken helder te duiden en in openheid te bespreken; is in staat eerst en vooral te denken vanuit cliëntperspectief;
 • heeft de dienstverlening aan en ondersteuning van de cliënt en zijn netwerk voor ogen;
 • heeft visie op en ervaring met innovatie op proces-, product- en technologisch niveau;
 • is in staat om vanuit kennis en ervaring nieuwe perspectieven te schetsen;
 • is een out-of-the-box denker;
 • heeft het talent om op natuurlijke wijze de rol van sparringpartner in de raad van toezicht en naar de bestuurder te vervullen.

Gelet op de samenstelling van de raad van toezicht en op de gewenste diversiteit, gaat bij de invulling van deze vacature de voorkeur uit naar een vrouwelijke toezichthouder.

De nieuwe toezichthouder wordt een passend inwerkprogramma en ondersteuning geboden.

Aanbod
De benoeming van leden van de raad van toezicht van Lievegoed geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Na één jaar wordt een beoordelings- en wederzijds reflectiemoment ingepland.
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is conform WNT.

Informatie en sollicitatie
De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398). De volledige profielschets treft u hier: Profielschets lid raad van toezicht Zorgkwaliteit def akkoord2.

Voor aanvullende informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 5 oktober 2020, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of Postbus 23, 6700 AA Wageningen. De gesprekken met de selectiecommissie en CCR zijn gepland op 5 november 2020.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.