1. Vacatures
  2. Stichting Ons Tweede Thuis
  3. Ons Tweede Thuis zoekt voorzitter Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Ons Tweede Thuis zoekt voorzitter Raad van Toezicht

Ons Tweede Thuis ondersteunt en draagt zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel in Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden. Voor de Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis zoeken we een nieuwe voorzitter.

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Aalsmeer, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Ervaring als bestuurder en zie hieronder.

Functie-eisen

Verwachtingen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht

Heeft kennis van en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen in organisaties en heeft oog voor de huidige opvattingen over goed bestuur en toezicht. Heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder/eindverantwoordelijke van een grotere organisatie en als toezichthouder;

Kan de verschillende aspecten van een grote en complexe organisatie als Ons Tweede Thuis overzien en heeft een goede antenne voor relevante externe ontwikkelingen;

Is een verbinder. Weet als voorzitter de qua samenstelling sterk vernieuwde Raad van Toezicht tot een team te smeden. Weet goede relaties met de bestuurder te ontwikkelen. Weet de relatie van de Raad van Toezicht met de medezeggenschapsorganen verder te ontwikkelen en te versterken;

Weet leiding te geven aan het gesprek in de boardroom, waarbij iedereen zijn inbreng levert en naar elkaar luistert, verschil van opvatting niet uit de weg wordt gegaan maar in een goed gesprek tot optimale oordeels- en besluitvorming leidt;

Weet in de boardroom de goede balans te vinden tussen formele zakelijkheid en informele losheid;

Weet natuurlijk gezag te verwerven binnen de Raad van Toezicht, bij de Raad van Bestuur en stakeholders binnen en – zo nodig – buiten de organisatie;

Heeft affiniteit met het streven naar een inclusieve samenleving, mede met het oog op de doelgroep van Ons Tweede Thuis;

Heeft bij voorkeur een relevant netwerk en gevoel voor wat leeft in het geografisch werkgebied van Ons Tweede Thuis;

Heeft verder de competenties die in het algemeen van een lid van een Raad van Toezicht worden verwacht, waarbij van de voorzitter vooral worden verwacht: strategische denkkracht, besluitvaardigheid, stressbestendigheid en vermogen tot zelfreflectie.

Bedrijfsomschrijving

  • Ons Tweede Thuis is een grote organisatie voor mensen met een verstandelijke beperkin, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Ons Tweede Thuis (OTT) heeft een omzet van ca. € 140 miljoen. Het gros van de huisvesting is in eigen bezit;
  • OTT de beweging gemaakt naar ‘zelforganisatie’ ter versterking van de wendbaarheid en het ondernemerschap;
  • We werken samen met ggz, welzijn, huisartsen en andere medici, onderwijs en gemeenten en maken deel uit van vele regionale en landelijke netwerkverbanden;
  • We hebben, gezien de aard van de cliënten zowel een medezeggenschapsorgaan van cliënten als van familieleden die de zorg voor hun naasten aan Ons Tweede Thuis hebben toevertrouwd.
  • De komende jaren wil Ons Tweede Thuis zijn kennis, expertise en ervaring inzetten om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dat betekent voor medewerkers investeren in externe communicatie en samenwerking en cliënten durven loslaten met behoud van een vangnet.