Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen (Huurderscommissaris)

Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders, aandachtsgebied Financiën.

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Deventerweg, Harderwijk, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders, aandachtsgebied Financiën.

De huurdersorganisaties De Betere Woning uit Elburg (www.huurdersraaddbw.nl), Woonwijs uit Harderwijk en De Groene Draad uit Ermelo (huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl) willen een huurderscommissaris voordragen aan de Raad van Commissarissen bij UWOON. Wij komen daarom graag in contact met kandidaten voor de functie:

Lid Raad van Commissarissen (Huurderscommissaris)
Aandachtsgebied Financiën.


De Raad van Commissarissen (RvC) van UWOON bestaat uit vijf leden, waarvan er één begin 2018 aftreedt.

Als huurderscommissaris functioneert u zonder last en ruggespraak in de raad, maar bekijkt u onderwerpen met extra aandacht vanuit het perspectief van huurders. U houdt zicht op het huurdersbelang bij het beoordelen van besluiten. Ook hebt u oog voor huurdersparticipatie vanuit de Woningwet 2015 en de nieuwe taken die daaruit voortvloeien voor huurders. U onderhoudt actief (informele) contacten met de huurdersorganisaties, onder andere door aanwezig te zijn bij de jaarvergaderingen.

UWOON werkt aan betaalbare en plezierige huisvesting voor ruim 8.600 huishoudens in de regio Noord-Veluwe. Die naam is niet zomaar gekozen, maar vertelt hoe UWOON de dienstverlening invult: de klant staat voorop! UWOON probeert klanten in iedere fase van hun wooncarrière precies de passende huisvesting te bieden. Vandaar ook de slogan: ‘Woon zoals u wilt’.

Functie-eisen

Profiel
  • De huurdersorganisaties hechten er sterk aan dat de huurderscommissaris aantoonbaar oog heeft voor de belangen van de huurder van nu én de huurder van de toekomst. Verder vinden zij het van belang dat de huurdercommissaris woonachtig of werkzaam is in het werkgebied van UWOON.
  • Gezien de huidige én toekomstige samenstelling van de RvC, zoeken wij kandidaten met ruime kennis en ervaring in financiën, bij voorkeur bij woningcorporaties. U hebt ruime ervaring met financiële/ bedrijfsmatige vraagstukken en investeringsbeslissingen in een eindverantwoordelijke rol (RA / CFO). Uw visie op financieringsvraagstukken en de financiële continuïteit van de organisatie is helder. Uiteraard hebt u kennis van relevante wet- en regelgeving, zodat u in staat bent om de (financiële) verslaglegging adequaat te beoordelen. Bij voorkeur hebt u kennis van ICT-vraagstukken en -ontwikkelingen.
  • U bent bekend met en in staat tot het beoordelen van managementtechnieken gericht op een toereikend risicomanagement. U bent een goed en toegankelijk klankbord voor de bestuurder en weet door de cijfers heen te kijken. De voorzitter van de Auditcommissie treedt eind 2018 af. U beschikt over de capaciteiten om deze rol dan over te nemen.
  • Uw persoonlijkheid kenmerkt zich door persoonlijk overwicht, authenticiteit en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming. De (verschillen in) taken van een interne toezichthouder en het bestuur zijn u bekend. U gelooft in de meerwaarde van teamwerk en draagt daar actief aan bij door het geven en ontvangen van constructieve feedback. Integriteit staat hoog in het vaandel. De daaraan gestelde eisen vanuit de wet- en regelgeving gelden voor ons als ondergrens.
  • Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u aantoonbaar uw sporen hebt verdiend in maatschappelijk ondernemen en/of het bedrijfsleven. U hebt een duidelijke visie op de maatschappelijke rol van woningcorporaties, en kent de huidige uitdagingen voor onze sector en de strategieën om deze aan te gaan. Ten slotte beschikt de ideale kandidaat aantoonbaar over een breed maatschappelijk netwerk en onderhoud deze actief.
  • Uw opleidings- en/of werkniveau is hbo/ universitair.

Benoemingstermijn
De benoemingstermijn is voor 4 jaar met maximaal één herbenoeming voor 4 jaar.

Meer informatie
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op de website van UWOON (www.uwoon.nl). Daar vindt u ook de algemene profielschets voor leden van de Raad van Commissarissen.

Voel u vrij om voor nadere informatie contact op te nemen met de heer C.H.P. Oosterwijk, voorzitter RvC, via telefoonnummer 0341-46 72 82

Reageren
Wij ontvangen uw sollicitatiebrief en curriculum vitae graag voor 29 oktober 2017 via het online sollicitatieformulier. Uw reactie wordt verwerkt door vhvv.nl. U ontvangt via hen een ontvangstbevestiging en overige correspondentie.

Er zijn twee gespreksronden gepland. Op 23 november vindt de eerste gespreksronde plaats. De tweede gespreksronde is gepland op 7 december 2017.

Toets geschiktheid en betrouwbaarheid
Sinds 1 juli 2015 is voor alle benoemingen een positieve zienswijze nodig van de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Hiertoe wordt een beoogd aan te stellen kandidaat (nogmaals) getoetst. De Autoriteit Woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets uit op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beoogde kandidaten. Tijdens de selectieprocedure gaan wij daarom ook in op de competenties die voor deze toets van belang zijn. Klik hier voor meer informatie over de toets geschiktheid en betrouwbaarheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Indien u voorgedragen wordt, benaderen wij ten minste drie referenten. Voor een definitieve aanstelling vindt een betrouwbaarheidsonderzoek plaats en moet u een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertenties wordt niet in behandeling genomen.