Lid Raad van Toezicht

Interesse? Kijk snel verder

24 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Rachelsmolen, Eindhoven, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
2 - 3 uur
Opleidingsniveau:
HBO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Het Summa College is op zoek naar eenLid Raad van Toezicht

lid Onderwijscommissie

Op voordracht van de ORWat zijn de taken van de Raad van Toezicht?
Het uitoefenen van het toezicht waarbij het toezicht zodanig is ingericht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie,
 • de organisatie, haar performance en arbeidsklimaat,
 • het functioneren en handelen van het CvB,
 • belangrijke externe ontwikkelingen, het contact met de belangrijkste stakeholders,
 • de externe reputatie.
 • het beoordelen van de financiën, interne risicobeheersings- en controlesystemen,
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB en optreden als klankbord,
 • het nemen van in statuten en reglementen toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en performancebeslissingen,
 • het functioneren als werkgever voor het CvB.
 • de statutair voorgeschreven taken inzake het houden van toezicht.

Specifiek, aanvullende taken voor het RvT- lid Onderwijscommissie
 • 1e aanspreekpunt van de ondernemingsraad
 • deelnemen aan de Onderwijscommissie

Functie-eisen

 • betrokken bij het onderwijs en geïnteresseerd in studenten,
 • bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijkheid, dan wel strategisch bestuurlijke inzichten)
 • deskundigheid op het gebied van organisatie/management, zowel procesmatig als conceptueel: financiën, hrm, juridisch, bedrijfsvoering, markt, student/klant, etc.,
 • zicht op bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen,
 • goed ontwikkelde maatschappelijke antenne,
 • beschikken over een breed netwerk in de regio, en/of relevante inbreng van ‘buiten de regio’,
 • in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden,
 • levert een inspirerende en motiverende bijdrage,
 • standvastig, maar bereid tot concessies en consensus, geen solisten of betweters,
 • teamgeest en ervaring met collectieve (eind)verantwoordelijkheid,
 • in staat om de plannen van het CvB in haar maatschappelijke positie te beoordelen,
 • in staat tot kritische zelfreflectie,
 • universitair werk- en denkniveau.
 • voldoende mate van beschikbaarheid. bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. De vergaderingen zijn doorgaans vanaf het einde van de middag en ’s avonds, maar incidenteel ook ’s middags.
 • per lid wordt een inzet van ca 18-24 dagen (144 tot 192 uren) per jaar gevraagd..

Specifiek aanvullende functie-eisen RvT- lid Onderwijscommissie
 • aantoonbare kennis en ervaring in het onderwijs, bvk met ervaring in het mbo
 • kennis van pedagogische visie en didactische ontwikkeling
 • kennis van onderwijsontwikkeling in samenwerking met bedrijven
 • veranderkundige kennis en ervaring met het implementeren van veranderingen binnen een grote onderwijsinstelling vanuit Bottom-up perspectief
 • procesgevoeligheid: weten hoe eigenaarschap, verantwoordelijkheid en initiatief te stimuleren
 • geïnteresseerd in studenten, docenten en ouders, weten wat er leeft, en wat zij nodig hebben en ins staat zijn dit effectief te agenderen/te laten meewegen in de besluitvormingsprocessen
 • gevoel voor en zicht op drijfveren van mensen en de vraag achter de vraag zien
 • lerend: voorbeeldrol door bij te dragen aan een lerende cultuur/ feedback cultuur, waar fouten maken mag en men elkaar feedback geeft,
 • beschouwend/ evaluatief: open, en oordeelsvrije vragen weten te stellen: Hoe doen we het ? Doen we het goed ? kunnen doorvragen
 • in staat en bereid om het gesprek met teams te voeren en weten/ kunnen achterhalen wat zij nodig hebben om goed onderwijs te kunnen bieden

Gegeven de samenstelling van de raad heeft, bij gelijke geschiktheid, een vrouw de voorkeur.

Gevraagde Competenties
 • integer /rolzuiver
 • verbindend
 • mensgericht
 • analytisch/beschouwend/ reflectief, niet extravert
 • lerend en agenderend
 • (organisatie)sensitief
 • visie op onderwijs/onderwijsvernieuwing
 • communicatief & adviesvaardig
 • professioneel, verantwoordelijk en toegewijd
 • gezaghebbend (o.b.v. onderwijsexpertise of persoonlijkheid)
 • resultaatgericht
 • klant- en marktgericht

Kortom, we zoeken iemand die hart heeft voor studenten en docenten. Die gedreven is om als collectief meerwaarde voor hen en de regio te bieden. Daarbij rolzuiver is, weet dat de teams en het CvB het uiteindelijk moeten doen. Iemand die goede, open vragen kan stellen en als sparringpartner kan optreden voor zowel de RvT als het om de agendering van onderwijskundige zaken en de eigen rolinvulling gaat als ook naar het CvB als het om implementatie van veranderingen gaat in de context van het Summa collega, waarbij de teams centraal staan.

Arbeidsvoorwaarden

Binnen het Summa Collega komt alles waar het om gaat in het onderwijs samen. Summa biedt de mogelijkheid om samen met leuke diverse, gedegen en gedreven collega’s, op het hoogste niveau, invloed uit te oefenen op het succes van studenten, docenten en de regio. En daarnaast de mogelijkheid om mee te bouwen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van zowel het Summa College als het toezicht zelf, aan de hand van het toezicht kader dat gericht is op meer nabijheid, betrokkenheid en transparantie. Binnen een prettige open cultuur met goede, constructieve verhoudingen.

De jaarvergoeding is, binnen de ruimte die de WNT2 daartoe biedt, vastgesteld op € 12.000,- bruto per jaar, ex BTW.

Sollicitatieprocedure

Kijk voor meer informatie en het uitgebreide profiel op: https://www.summacollege.nl/over-het-summa-college/werken-bij/lid-raad-van-toezicht/.
Laat je CV en motivatie tot en met 9 september 2017 achter via onze sollicitatiepagina door te klikken op de Solliciteer button.

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van de netwerkorganisatie Reiander Management/Bureau voor Onderwijsmanagement in de personen van mevrouw mr. R.A. Gerrits-van der Maten en de heer drs. C. Massier. Zij zullen de gesprekken voeren met, op basis van CV en motivatiebrief geselecteerde, potentieel geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de door hen voorgeselecteerde kandidaten, via CV en begeleidend schrijven, aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken van het Summa College.

Kandidaten worden gevraagd de volgende data alvast in hun agenda te reserveren.

 • 19 september selectiegesprek kandidaten door Bureau
 • 27 september selectiegesprek selectiecommissie Summa
 • 5 oktober draagvlak gesprekken OR, studentenraad, RvT, CvB

*Een assessment middels een uitgewerkte casus (te behandelen tijdens het selectiegesprek) kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Trefwoorden: Lid Raad van Toezicht, RvT, RvC , Bestuur, Management, Onderwijs, vacature Summa College

Bedrijfsomschrijving

Het Summa College bestaat uit 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Deze branchegerichte scholen verzorgen meer dan 250 beroepsopleidingen voor 15.000 studenten in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. Naast deze 22 branche gerichte scholen maken ook een aantal gelieerde scholen zoals het Montessoricollege, het Ster College en School 23 deel uit van het Summa College.

Het Summa College onderscheidt zich door een actieve, persoonlijke begeleiding van studenten. De keuze voor een passende opleiding en het behalen van een diploma staan daarbij centraal. Iedereen die zijn talenten wil ontwikkelen, is van harte welkom.
Ongeacht leeftijd. Daarom ook levert het Summa College maatwerk aan bedrijven.

De docenten maken het verschil; zij bepalen in hoge mate het succes van de studenten. In onderwijsteams zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs.

De regio van het Summa College, Brainport regio Eindhoven, is een van de meest dynamische en succesvolle regio’s van Nederland en heeft grote ambities. De vakmensen die het Summa College opleidt, zijn onmisbaar om die ambities te verwezenlijken. Het onderwijsaanbod is daarom steeds heel goed afgestemd op de behoeften van bedrijven en instellingen in deze regio.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature