1. Vacatures
 2. Directeur-bestuurder bij SWOV (via PublicSpirit)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur-bestuurder bij SWOV (via PublicSpirit)

Voor SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zoeken wij een Directeur-bestuurder, een inspirerende en drijvende kracht achter continue verbetering.

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De organisatie
De missie van SWOV is om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de vergroting van de verkeersveiligheid. Wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en professionele en organisatorische vitaliteit zijn de kernwaarden van het instituut. Het onderzoek van SWOV is inhoudelijk onafhankelijk en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarnaast moet onderzoek impact hebben. De programmering en uitvoering van onderzoek en de communicatie erover zijn daarom gericht op de benutting en doorwerking ervan in beleid en praktijk, in eerste instantie in Nederland, maar ook daarbuiten.

SWOV is een sterk op samenwerking gerichte organisatie die opereert als onderdeel van verschillende netwerken: het wetenschappelijke netwerk, het nationale beleids- en uitvoeringsnetwerk en het internationale netwerk. Door onze (borging van) wetenschappelijke kwaliteit onderscheiden we ons van andere kennisinstellingen en adviesbureaus en zijn we een aantrekkelijke partner voor Europese onderzoeksprojecten. De goede wetenschappelijke naam versterken we door te publiceren in toonaangevende internationale tijdschriften.

SWOV is een vitaal, professioneel en op continue verbetering gericht instituut waar het voor onderzoekers prettig en geïnspireerd werken is. De organisatorische vitaliteit bestaat uit een gezonde financiële positie, een professionele ondersteunende organisatie met duidelijke kaders en de loyaliteit van goede onderzoekers die vernieuwend en multidisciplinair met elkaar samenwerken.

De functie
De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de kernwaarden van SWOV en geeft leiding aan het instituut. Het is de verantwoordelijkheid van de directeur om samen met de collega’s de missie van SWOV waar te maken door het programmeren en uitvoeren van hoogwaardig onderzoek, het bereiken van impact en het realiseren van een vitale en op samenwerking gerichte organisatie. De directeur is een inspirerende en drijvende kracht achter continue verbetering. Daarbij benut zij/hij de kennis, kunde en middelen van de organisatie optimaal én in effectief samenspel met de buitenwereld. De directeur rapporteert aan de Raad van Toezicht. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld in de statuten.

Verantwoordelijkheden
In deze functie ligt de nadruk op de realisatie van de strategische ambities van SWOV en de versterking van de positie van het instituut – nationaal en internationaal – als gezaghebbend en onafhankelijk onderzoeksinstituut. Sturing op hoofdlijnen en vertrouwen is het devies, evenals het koesteren van toptalent. Het vanuit het belang van verkeersveiligheid opbouwen en onderhouden van strategische allianties in onderzoek en bestuur, het realiseren van een open en veilige onderzoekscultuur, het vlekkeloos en doelmatig ‘managen’ van de organisatie en het programmeren, uitvoeren en doen benutten van voor de verkeersveiligheid maximaal relevant onderzoek zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden. SWOV heeft een goede internationale positie maar heeft baat bij een verdere versterking, via internationale samenwerking en deelname aan Europese projecten, maar ook in de beleidsbeïnvloeding.

Functie-eisen

De kandidaat die wij zoeken:

 • heeft een universitaire opleiding afgerond, is bij voorkeur gepromoveerd en heeft ruime ervaring met en kennis van het aansturen van hoogwaardig en integer wetenschappelijk onderzoek;
 • heeft grote affiniteit en ook ervaring met op maatschappelijke opgaven gericht wetenschappelijk (evaluatie)onderzoek, indien van toepassing op het terrein van verkeer en vervoer of verkeersveiligheid;
 • beschikt over een verbindende visie op de betekenis van samenwerking, bestuurlijke relaties en beleidsprocessen voor impactvol onderzoek en op de wisselwerking tussen fundamenteel en toegepast onderzoek;
 • heeft ruime ervaring als pragmatisch, op duidelijke werkprocessen en verantwoordelijkheden gerichte manager of eindverantwoordelijke van een organisatie die bestaat uit hoogopgeleide, elkaar in disciplines aanvullende professionals, met een vergelijkbare omvang;
 • heeft aantoonbare ervaring met succesvol uitvoering geven aan organisatieprojecten, (bijvoorbeeld om administratieve lasten te verminderen of de kwaliteit van onderzoek te vergroten);
 • heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het verwerven en uitvoeren van opdrachtonderzoek én het daarbij laten prevaleren van het publieke belang en de wetenschappelijke kwaliteit en integriteit;
 • is een empathische, toegankelijke, sterk communicatief ingestelde leider, die over zodanige vaardigheden beschikt dat hij/zij als ambassadeur en boegbeeld van de SWOV kan optreden (politiek, openbaar bestuur, onderzoekswereld, de wereld van de professional op het gebied van vervoer en verkeer, internationale organisaties, etc.) en tegelijkertijd collega’s stimuleert om dat zelf ook te zijn;
 • staat te allen tijde open voor goede suggesties en kritiek en geeft zijn/haar medewerkers het vertrouwen en de ruimte om te excelleren;
 • beschikt over een uitgebreid netwerk en is zichtbaar, binnen en buiten Nederland, op het gebied van onderzoek en beleid.

Aanbod / arbeidsvoorwaarden

Functie: Directeur-bestuurder
Organisatie: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Ingangsdatum: per 1 januari 2022
Dienstverband: fulltime (36 uur per week)
Inschaling: schaal 17 cao rijk
Salaris: € 6.869,58 – € 9.192,33

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA en Erik van Kooten MMC, senior consultants. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Audrey Valentijn, projectassistente.
Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50.

U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatieprocedure
Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk za. 25 september a.s.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7511) en een cv indienen.
Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

PublicSpirit verricht de voorselectie die bestaat uit een selectie van cv en motivatie, een oriënterend gesprek en een pre-assessment, en draagt op 6 oktober een aantal potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature voor aan de ingestelde selectiecommissie.

Planning procedure:

 • Reactietermijn : t/m 25 september
 • Voorselectiegesprekken PublicSpirit en evt/ online pre-assessment : week 39/40
 • Presentatie sollicitaties kandidaten bij SWOV : wo. 6 oktober
 • 1e Selectieronde bij SWOV : ma. 11 oktober, middag + wo. 13 oktober, middag (reservedatum)
 • 2e Selectieronde bij SWOV : ma. 18 oktober, middag
 • Referentieonderzoek en arbeidsvoorwaarden : week 42/43
 • Benoeming : voor 1 november